Porsangerfjorden.Foto: Naturvernforbundet Porsangerfjorden
Porsangerfjorden.Foto: Naturvernforbundet Porsangerfjorden

- Respekter vedtaket til Fiskeridirektoratet, ordfører Kristina Hansen

Det er oppsiktsvekkende å høre at leder av Finnmark Arbeiderparti og ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, reagerer med vantro når hun blir informert om Fiskeridirektoratets vedtak om oppheving av Finnmark fylkeskommunes vedtak om tillatelse til oppdrett i Vedbotn.

Leserinnlegg
5. februar 2019 15:48

Innlegget er forfattet av Thomas Hansen, Kjell Derås og Turid Wilhelmsen på vegne av Naturvernforbundet Porsangerfjorden.

De nøkterne fakta i saken er: Fiskeridirektoratet har vedtatt å oppheve Finnmarks fylkeskommunes vedtak om tillatelse til oppdrett i Vedbotn i Porsangerfjorden, etter klage fra Sametinget og lokalbefolkning. 

Driver uten gyldig tillatelse

Dette betyr i praksis at Grieg Seafood i dag driver oppdrettsanlegget uten gyldig tillatelse. Fiskeridirektoratet anmodet videre om at saken oversendes Rogaland for ny uavhengig behandling.

Bakgrunnen for vedtaket var at det i saksbehandlingen ikke var tatt nok hensyn til samiske interesser, samt at føre-var-prinsippet ikke var tillagt stor nok vekt.

Fiskeridirektoratet skriver følgende i vedtaket: «I denne saken har Fylkesmannen i Finnmark gitt uttalelse om mulig negativ påvirkning på laks, sjøørret og sjørøye i Strandelvvassdraget. Etter Fiskeridirektoratets vurdering burde disse forholdene vært vurdert nærmere av Finnmark fylkeskommune etter føre-var prinsippet.»

Grundig saksbehandling

Videre skriver Fiskeridirektoratet følgende: «Det fremgår ikke av fylkeskommunens vedtak eller vurdering av klagene om fylkeskommunen har vurdert det særlige vernet for samiske interesser etter FN-konvensjonen av 1966 om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Slik Fiskeridirektoratet ser det, skulle dette særlige vernet vært trukket inn ved fylkeskommunens vurdering av samiske interesser i saken.»

Det er denne grundige saksbehandlingen som Fiskeridirektoratet har gjennomført Ap-toppen reagerer på med vantro!

Har Fiskeridirektoratet gjort noen påviselige feil? Nei, de har bare anvendt lovverk og forskrifter med respekt for den lokale, sjøsamiske befolkningen i Vedbotn! Klageretten bestrides ikke, og heller ikke Sametingets innsigelsesrett. Dette er viktige demokratiske rettigheter - kjempet fram av arbeiderbevegelsen - både nasjonalt og internasjonalt.

«Sametinget skal ikke høres»

I Bibelen står det: "De feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel.» Det er urimelig å antyde at både Fiskeridirektoratet og lokalbefolkningen i Vedbotn er «trollmenn og avgudsdyrkere» og at «deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel». Det virker som Kristina Hansen har misforstått sin rolle, all den tid hun er valgt til å forsvare arbeiderbevegelsens verdier.

Naturvernforbundet Porsangerfjorden stiller spørsmål ved om Ap-topp Hansen sine uttalelser om både lokalbefolkningen og Fiskeridirektoratet er i tråd med Arbeidspartiet sin vedtatte politikk? Porsanger kommune ledes på den annen side av en Ap-ordfører som forsvarer fjorden mot oppdrettsindustrien. En spørreundersøkelse initiert av elveforpaktere viste at tre av fire innbyggere i Porsanger er imot oppdrett i Porsangerfjorden. Er det rimelig at kommunen som har arealer ved fjordkjeften skal diktere over alle andre som forsvarer laksens vandringsveier, sjøfuglene, fiskerne og livet i fjorden?

Kristina Hansen har uttalt at hun mener at Sametinget ikke skal høres om arealbruk i flere runder. Vi vil minne om at Nordkapp kommune i stor grad inngår under Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling (STN-området), og at Sametinget gir støtte til investeringer blant annet i kaianlegg og fiskefartøy i kommunen. Mener Kristina Hansen at Sametinget bør trekke seg ut av Nordkapp kommune, og at oppdrettsnæringen gjerne bør ta over for fiskerinæringen?

Vårt enkle krav til Ap-topp Kristina Hansen: Respekter vedtaket til Fiskeridirektoratet, og bidra gjerne til at den ulovlige aktiviteten til Grieg Seafood opphører snarest.

( VILKÅR )

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...

- Hun har ikke overbevist meg

Leserinnlegg
16. august 2019 17:02

Få fisken inn i valgkampen!

Leserinnlegg
2 kommentarer16. august 2019 14:15

- Mer bærekraftig torsk vil gi stor gevinst

Leserinnlegg
15. august 2019 05:00

Fiskeriministeren: - Følg med i timen, Fiskeribladet

Leserinnlegg
3 kommentarer14. august 2019 16:00

Bomskudd fra MDG om hydrogenperoksid og rekedød

Leserinnlegg
2 kommentarer14. august 2019 09:15

Fiskeriministeren slår tilbake: - Er det galt å møte næringen?

Leserinnlegg
4 kommentarer13. august 2019 18:45

Norges sjømatråd og statens eierskap

Leserinnlegg
1 kommentar13. august 2019 09:30

- Oppdrettsindustriens giftdumping dreper rekene

Leserinnlegg
1 kommentar12. august 2019 19:30
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...