FATALE KONSEKVENSER: Dersom man ikke ser betydningsfulle reduksjoner i CO2-utslipp mot slutten av det 21. århundret kan det ha fatale konsekvenser for norsk fiskeri, visere forskere til i en ny studie.Foto: Arne-Terje Sæther
FATALE KONSEKVENSER: Dersom man ikke ser betydningsfulle reduksjoner i CO2-utslipp mot slutten av det 21. århundret kan det ha fatale konsekvenser for norsk fiskeri, visere forskere til i en ny studie.Foto: Arne-Terje Sæther

Klimaendringene kan drastisk redusere torskebestanden

Klimaendringer får som kjent torsken til å flytte seg lenger nordover. Ny forskning viser at i løpet av dette århundret, kan torskebestanden bli drastisk redusert.

Miljø
Redaksjonen
30. januar 2019 11:22

Befruktede torskeegg (torskeembryoer), er svært sensitive når det gjelder temperatur. Selv en liten økning i havtemperatur kan forårsake at eggene dør eller at yngelen deformeres. Situasjonen forverres ytterligere som følge av forsuring. Det samme gjelder også for polartorsk, melder Nofima i en pressemelding.

Trekker nordover

Dersom Parisavtalen ikke overholdes vil temperaturøkning og havforsuring medføre at torsken blir drevet nordover for å finne optimale gyteforhold på 3-7 grader, konkluderes det med i en vitenskapelig artikkel skrevet ved det tyske Alfred Wegener-institutt, som er  publisert i tidsskriftet Science Advances. Seniorforskerne Atle Mortensen og Velmurugu Puvanendran fra Det nasjonale torskeavlsprogrammet i Nofima er listet som medforfattere i artikkelen.

Lofotfisket skadelidende

Gjennom EU-nettverket AquaExcel så tyskerne muligheten for å klimateste torskeyngel på Krakenes, like utenfor Tromsø, hvor Nofimas Senter for marin akvakultur er plassert.

Seniorforsker Atle Mortensen i Nofima forteller at kystfisket i Nord-Norge vil merke effektene dersom klimaendringene får fortsette uhindret.

- For eksempel kan Lofotfisket bli skadelidende fordi fisket på gytende skrei blir mer uforutsigbart når fisken trekker nordover og til områder med andre havstrømmer, sier han.

60 prosent færre torskeegg

Når torsk trekker nord, vil de møte på også en annen effekt av klimaendringene - nemlig havforsuring.

Nofimas forsøk viser at surere hav har en ødeleggende effekt på embryoutviklingen til torsk. Antall befruktede egg som ikke overlever øker med 20-30 prosent med et pH-nivå på 7,7 selv ved optimale temperaturer. I dag er pH-nivået på omtrent 8,0.

Dersom man ikke ser betydningsfulle reduksjoner i CO2-utslipp mot slutten av det 21. århundret kan det ha fatale konsekvenser for norsk fiskeri.

- I områdene rundt Norge og Island vil opptil 60 prosent færre torskeegg klekke og bli til yngel, fastslår forsker Flemming Dahlke ved Alfred Wegener-instituttet.

Verst for polartorsk

Selv om skrei og kysttorsk kan finne og tilpasse seg nye områder lenger nord, så ser utsiktene for polartorsken dystrere ut. Polartorsk er utbredt i Nordishavet og ved Svalbard - og krever iskalde temperaturer på 0,5-1,5 grader for å gyte.

- Polartorsken er mest ille ute. Den er omtrent så langt nord som den kan komme. Det er ikke så mye lenger nord for den å gå, sier Mortensen.

Og selv om den kommersielle fangsten av polartorsk er lav, er arten en viktig matkilde for blant annet sjøfugl og sel i nordområdene.

Han forteller at selv om det foregår lite kommersiell fangst av polartorsk, så er den viktig for økosystemet i nordområdene som matkilde for blant annet sjøfugl og sel.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.