NORDSJØEN: For sei blir det en økning i kvoten i 2019 - for sild reduseres kvoten.Foto: RUNE KVAMME
NORDSJØEN: For sei blir det en økning i kvoten i 2019 - for sild reduseres kvoten.Foto: RUNE KVAMME

Fiskeriavtalen med EU er i boks - stor kvotereduksjon på enkelte arter

Kvoten for enkelte bestander i Nordsjøen reduseres betydelig i 2019.

Fiskeri
Torhild Måkestad Martinussen
Telefon 55 30 22 34
Mobil 98404287
13. desember 2018 11:09Oppdatert:
13. desember 2018 14:21

Norge og EU er blitt enige om en fiskeriavtale for 2019, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding torsdag.

Lavere kvoter

Selv om det i en periode har vært tegn til bedring av bestandene i Nordsjøen, er det i år en nedadgående trend for flere av bestandene. Kvotene har dermed blitt redusert. For enkelte bestander er reduksjonen betydelig.

  • Totalkvoten for torsk i Nordsjøen er satt til 29.437 tonn hvilket utgjør en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i år. Kvoten til Norge blir 5004 tonn.
  • For nordsjøsild har totalkvoten blitt redusert med 35,9 prosent sammenlignet med i år, og kvoten er satt til 385.008 tonn. Norges kvote er på 111.652 tonn.
  • For sei har kvoten økt med 16 prosent, som gir en totalkvote på 122.342. Dette gir en kvote til Norge på 63.618 tonn.
  • Totalkvoten for hyse er 28.950 tonn. Norsk kvote er 6658 tonn.
  • Norge og EU har også blitt enige om en foreløpig kvote på reker på 4608 tonn for de første seks månedene i i 2019. Det vil bli fastsatt en endelig kvote for hele 2019 i mars-april basert på et forsøkstokt som gjennomføres av Havforskningsinstituttet i januar.

Kvotebytte

Avtalen innebærer også at Norge og EU bytter fiskekvoter. I grove trekk går kvotebyttet ut på at EU får torsk-, sei- og hysekvote i Barentshavet og noen kvoter i Nordsjøen. Norge bytter til seg kolmule, lange/brosme, blåkveite og andre bestander i EU-farvann.

 I tillegg får Norge deler av EUs kvoter i Grønlands farvann, blant annet blåkveite, uer og lodde. For 2019 har EU byttet til seg 21.218 tonn torsk i Barentshavet, dette er en svak nedgang sammenlignet med årets kvote.

Fornøyd minister

- Jeg er fornøyd med resultatet fra årets forhandlinger, som kom i stand under utfordrende omstendigheter. Det er viktig at vi samarbeider godt og tett om beslutningene som tas, slik at vi kan sikre en ansvarlig forvaltning av bestandene i Nordsjøen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i meldingen.

Verdien av kvotene for fellesbestandene og kvotebytte er beregnet til om lag 8 milliarder kroner totalt, viser departementet i meldingen.

Sikre norske fiskeriinteresser

Storbritannia blir en stor kyststat utenfor EU som følge av brexit. Norge må da forholde seg til Storbritannia og EU som selvstendige parter.

- Dersom det skulle bli en såkalt hard brexit, det vil si at Storbritannia forlater EU uten en overgangsavtale, så vil jeg ta initiativ til at alle parter møtes raskt, for å sikre norske fiskerinteresser. Jeg er for øvrig glad for at både Storbritannia og Europakommisjonen har signalisert at de legger opp til å holde seg til inngåtte avtaler ut hele 2019, sier Nesvik.

Overvåkning i Nordsjøen

Fra 1. januar 2019 innfører EU ilandføringsplikt. EU-fiskerne må føre all fisken de tar opp til land. Det blir forbudt å kaste ut fisk.

- Norge har praktisert dette lenge, og vi har vært opptatt av at også EU skal kaste mindre fisk. EUs nye påbud vil bidra til en mer bærekraftig forvaltning av fiskeribestander og økosystemer i Nordsjøen, sier fiskeriministeren.

Kontrollsamarbeidet med EU har i løpet av 2018 blitt styrket, og arbeidet videreføres i 2019. Blant annet er partene enige om en arbeidsgruppe som skal jobbe med kontroll og overvåkning i Nordsjøen.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.