LOFOTFISKE: Kystfiskeflåten på vei ut på lofotfiske på Henningsværstraumen.Foto: Harald Berg
LOFOTFISKE: Kystfiskeflåten på vei ut på lofotfiske på Henningsværstraumen.Foto: Harald Berg

- Fiskarlaget Nord aldri har hevdet at noen har opptrådt uredelig

Det vises til utspill fra Einar Helge Meløysund i Fiskeribladet, der han viser til skremmende uforstand fra forsker og egen fylkeslagsleder, og hvor han samtidig «tar oppgjør» med Fiskarlaget Nord

Leserinnlegg
Skrevet av6. desember 2018 13:03Oppdatert:
6. desember 2018 14:10

Bakgrunn er at det er uttrykt bekymringer knyttet til utviklingen i kystfiskeflåten. Det er på sin plass å gjøre noen påpekninger.

Angående endringer i kystfiskeflåten

Meløysund gjør et poeng av at det ikke overføres kvoter fra de mindre til de største båtene i kystfiskeflåten. Så viser han samtidig korrekt til at den tradisjonelle kystflåten i dag erstattes av en større kystflåte. Kvotene overføres altså ikke etter Meløysunds syn, det er flåten som bygges om. Meløysund har da fått med seg et viktig utviklingstrekk i dagens kystfiskeflåte.

Meløysund viser til at det i kvotesammenheng er forskjell på gruppen «konvensjonelle havfiskefartøy», trålere og kystfiskeflåten over 28 meter. Det er riktig, det er avsatt egne kvoter til havfiskeflåten. Så kommer Meløysund igjen inn på at det i dag er anledning til å bygge kystflåten større, og det vises til at «vi» ikke har kuppet kvoter fra andre flåtegrupper. Det er grunn til å påpeke at Fiskarlaget Nord aldri har hevdet at noen har opptrådt uredelig, vi oppfatter heller ikke at andre gjør det.

- Uinteressant diskusjon

Dagens kvotesystem legger til rette for den ombygging av kystflåten som vi ser. Dersom dagens kvotesystem blir stående uendret vil vi etter all sannsynlighet få se at ombyggingen av kystfiskeflåten fortsetter. Kvotene med hjemmelslengde 15 meter og oppover kan i dag settes på «stor kyst», og det gjøres. Kvotepakkene som tillates er så store at det gir grunnlag for å bygge stort. Fartøyene det i dag tillates å sette kystkvoter på er av en slik størrelse at de fremstår tilforlatelig like det som hittil har vært oppfattet som havfiskefartøy. Noen vil si at det i dag utvikles en havfiskeflåte som seiler på kystkvoter, andre mener forskjellen på en havfiskebåt og en kystbåt er hvor den henter sitt kvotegrunnlag. Dette er ikke egentlig en interessant diskusjon.

Mer robust flåte

Fiskarlaget Nord anser det ikke som viktig å diskutere hvorvidt den nye kystflåten er egnet til å fiske i rom sjø eller ikke. Flåten har fått utvikle seg som den gjør nettopp for å bli mer robust. Spørsmålet er om vi har kontroll på utviklingen? Eller utvikler vi en kystfiskeflåte som er så kostbar at det ved neste generasjonsskifte ikke er anledning for nye fiskere å overta eierskapet? Det er eventuelt å utfordre Deltakerloven. 

Et annet spørsmål er om vi utvikler den kystfiskeflåten resten av verdikjeden har behov for? «Stor kyst» er i seg selv flotte fiskebåter og gode arbeidsplasser, men vi må tåle å diskutere om det er riktig å legge til rette for at en så betydelig andel av kystfiskeflåten skal kunne bygges om til dette nye segmentet. Det legger press på Deltakerloven når kjøperkorpset hevder at sjø og land er i utakt og at man ønsker å få overta kystflåten for å sikre råstofftilgang. Kanskje er det eiere i landindustrien som har økonomi til å komme inn og overta den nye kystflåten ved neste korsvei?

Vi har sagt det så mange ganger før, men sier det igjen, Deltakerloven må fiskerne verne om og ta vare på. Kystfiskeren vil tape i kampen om fiskerettighetene den dagen Deltakerloven ikke er der for å begrense adgangen for langt større økonomi enn det fiskerne representerer.

Andre har ikke forstått

Meløysund viser til at det kan herske ulike oppfatninger om fiskeripolitiske vedtak. Meløysund mener det blir feil når forskere hevder at utviklingen av store kystfiskebåter undergraver kvotefordelingen i kystflåten. Det vises til at seniorforskeren i Sintef ikke har forstått hva han har forsøkt og forklare, og lederen i Nordland Fylkes Fiskarlag er Meløysund skremt over. Dag Standal fra Sintef oppfattes allerede å ha svart Meløysund godt i sitt tilsvar i Fiskeribladet.

Fiskarlaget Nord mener det er all grunn til å være oppmerksom på det dilemma Standal adresserer. Rigger vi kystfiskeflåten slik at vi risikerer å «miste» store deler av kvotene til havfiskeflåten i framtiden? Hva betyr i så fall det for framtidens kystfiskere, landindustrien og kystsamfunnene? Det er i en slik sammenheng vanskelig å unngå å bemerke at det nå fremføres fra flere hold, at det var havfiskeflåtens organisasjon som fremprovoserte siste heving av kvotetaket i kystfiskeflåten. Et omstridt grep som åpenbart legger til rette for å styrke den utvikling i kystfiskeflåten vi nå diskuterer. 

Fiskarlaget Nord protesterte på siste heving av kvotetaket da vi ikke oppfattet det som nødvendig av hensyn til lønnsomhet i flåten. Dette gjorde vi ikke for å være «festbrems», men fordi vi og jobber for å beholde en differensiert og fiskereid fiskeflåte. Det handler om å finne den riktige balansen.

Forstår Meløysunds engasjement

Vi konstaterer at kvoter i dag gjerne står på fartøy med annen faktisk lengde enn hjemmelslengde, en naturlig følge av anledningen til å bygge større enn hjemmelslengden tilsier. Hva blir konsekvensen av dette når tilbakefall av strukturkvoter skal skje? Meløysunds engasjement i spørsmålet er helt forståelig. Ingen ønsker vel at kvotene skal falle tilbake til lengdegrupper der man ikke lengre er?

 Dersom man i forbindelse med «Eidissen» velger å rydde i Finnmarksmodellen, som vi mener er påkrevd, og harmonisere faktisk lengde og hjemmelslengde, og alle strukturkvoter med hjemmelslengde 15-21 meter skulle falle tilbake til denne gruppen, hva blir igjen i gruppen over 21 meter? Det er i gruppen over 21 meter stadig flere av kystfartøyene faktisk befinner seg. Alle fiskere er opptatt av hva som skal skje med strukturkvotene, ingen ønsker å få redusert sin kvotebeholdning, alle ønsker forutsigbarhet og stabilitet. 

Betydningen av endringene som skjer og har skjedd i kystfiskeflåten vil helt sikkert bli diskutert grundig i næringen i tiden som kommer. Det er mange interesser som vil kunne ha meninger om disse tema, og oppfatningene av hva som er riktig og best vil helt sikkert være forskjellig.

Tar oppgjør med Fiskarlaget Nord

Meløysund velger å hevde at Fiskarlaget Nords leder ikke representerer laget og lagets politikk. Hansen skal ha ment at grensen på 28 meter igjen bør innføres som grense for kystfiskeflåten, og sammen med flere andre negative uttalelser mot stor kyst mener Meløysund det ikke er rart at de større kystbåtene har forlatt Fiskarlaget Nord under Roger Hansens ledelse. Til sist mener Meløysund at både Roger Hansen og Jan Fredriksen er forpliktet til å fremføre den politikk Norges Fiskarlag har vedtatt.

Det er grunn til å påpeke at hverken Fiskarlaget Nord, eller styreleder på lagets vegne, har grunn til å beklage lagets politikk. Fiskarlaget Nord er en representant for alle størrelsene i kystfiskeflåten, og fører en politikk som ivaretar interessene til liten som stor. Tvert i mot så mener fiskerne i Nord å ha fokus på saker som er avgjørende viktig for kystfiskerens framtid.

- Må ikke tas for lett på

Fiskarlaget Nord har påpekt at den såkalte frie fartøyutforming og en stadig større liberalisering av strukturpolitikken bidrar til at den tradisjonelle kystflåten er i endring. Hva er konsekvensen av denne endringen? Vi stiller som nevnt spørsmål ved om vi utvikler en kystfiskeflåte fiskere ikke har forutsetninger for å kunne eie ved neste generasjonsskifte? Hva er betydningen av- og ønsker vi og «ta ut» mellomsegmentet i kystfiskeflåten? Merk dere at det er snakk om å fjerne 21 meters grensen i dagens Finnmarksmodell, det må ikke tas for lett på. Vi spør om vi utvikler vi en kystfiskeflåte som er tilpasset- og som svarer til forventningene i resten av verdikjeden?

Det er vår oppfatning at dersom man skal lande et kvotesystem som er egnet til å skape stabilitet og forutsigbarhet i næringen så er blant annet disse spørsmålene avgjørende å ta stilling til. Dette ble sist fremført fra talerstolen i Tromsø under konferansen «Kyst, fisk og framtid». Et kvotesystem og reguleringssystem uten aksept og i både næringen og blant folk flest vil være et kvotesystem uten legitimitet, som vil være et ustabilt system, det er ingen tjent med.

Når Meløysund ellers velger å komme med påstander og beskyldninger, så får det stå for hans egen regning. Det er likevel grunn til å minne om at i tillegg til å være en av tusenvis av norske fiskere, så er Meløysund og i en særstilling som deltager i landsstyret i Norges Fiskarlag. Med dette følger det et ansvar.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Bli slank, smart og lev lenge

Kommentar
19. september 2020 12:59

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.