Feit fisk kan også inneholde fremmedstoffer som dioksiner og dioksinlignende PCB, som EU nå setter ned tålegrensen for. Anders Furuset
Feit fisk kan også inneholde fremmedstoffer som dioksiner og dioksinlignende PCB, som EU nå setter ned tålegrensen for. Anders Furuset

EU setter lavere tålegrense for dioksiner og dioksinlignende PCB

EUs mattrygghetsorgan har satt en adskillig lavere tålegrense for hva vi kan innta av dioksiner og dioksinlignende PCB. Bakgrunnen er en ny risikovurdering av stoffene.

Redaksjonen IntraFish Media
21. november 2018 14:23

Toksiske ekvivalenter

Dioksiner og dioksinlignende PCB måles i toksiske ekvivalenter fordi de forskjellige formene har veldig forskjellig giftighet. Derfor brukes en omregningsfaktor som er relativ til den mest toksiske formen. Konsentrasjonen av de forskjellige dioksinforbindelsene ganges med deres respektive omregningsfaktor (toksisk ekvivalent faktor) og summeres.

TE står for toksiske ekvivalenter og beregnes ut fra toksisk ekvivalentfaktorer (TEF) eller veiingsfaktorer som har vært etablert for en rekke dioksiner og dioksinlignende PCB-forbindelser.

(Kilde: Havforskningsinstituttet)

Det skriver Havforskningsinstituttet (HI) på sine nettsider.

EFSA, EUs mattrygghetsorgan, har de siste tre årene gjennomført en ny risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB. Dette har ført til at EFSA har redusert tolerabelt ukentlig inntak (tålegrense) for dioksiner og dioksinlignende PCB fra 14 til 2 pikogram TE per kilo kroppsvekt per uke. TE står for toksiske ekvalenter.

- Tolerabelt ukentlig inntak vil si den mengden du kan få i deg av en miljøgift hver uke, hele livet gjennom, uten at det er skadelig. En overskridelse av denne verdien betyr ikke akutt helsefare, skriver HI.

Dioksiner og dioksinlignende PCB er organiske miljøgifter som inneholder klor. Dioksiner er fettløselige og lite nedbrytbare, og hoper seg derfor opp i kroppen til mennesker, dyr og spesielt fisk. Stoffene har en rekke skadelige effekter og reguleres derfor strengt i fôr- og matlovgivningen.

Studier fra Russland og Italia

- Det nye tolerable ukentlig inntaket er satt på bakgrunn av befolkningsstudier. En ny studie fra Russland viste at mennene som hadde økte nivåer av dioksiner i blodet da de var barn, fikk redusert spermiekonsentrasjon som voksne. I en italiensk studie ble det funnet tilsvarende effekt av dioksiner på spermiekonsentrasjon. Tilsvarende effekter er sett i forsøksdyr, skriver HI.

Anne-Katrine Lundebye fra Havforskningsinstituttet og Helle Katrine Knutsen fra Folkehelseinstituttet har vært med i arbeidsgruppen i EFSA som utarbeidet denne risikovurderingen av dioksiner og dioksinlignende PCB i mat og fôr.

Får mye fra sjømaten

- Ifølge rapporten «Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold» fra Vitenskapskomitéen for Mattrygghet fra 2014 så ligger det gjennomsnittlige ukentlige inntaket av dioksiner og dioksinlignende PCB i befolkningen på 1,7 pikogram TE kg kroppsvekt fra fisk alene. Dette er under den nye verdien for tolerabelt ukentlig inntak for disse stoffene, men det må også tas hensyn til andre kilder, som kjøtt, egg og meieriprodukter, skriver HI.

Risikovurderingen fra EFSA beregner eksponering for dioksiner og dioksinlignende PCB fra et representativt europeisk kosthold og har funnet at fisk kan bidra med en betydelig andel av det totale inntaket. I risikovurderingen ble det gjennomsnittlige, europeiske inntaket av dioksiner og dioksinlignende PCB regnet til å være mellom 2,8 og 18,2 pikogram TE per kilo kroppsvekt per uke. Hovedkilden til disse stoffene er fet fisk, men kjøtt og ost bidrar også betydelig.

Havforskningsinstituttet overvåker både oppdretts- og villfisk for mange uønskede stoffer, deriblant dioksiner og dioksinlignende PCB. Analyseresultater ligger offentlig tilgjengelig for de artene de har analysert, og var del av grunnlaget for EFSAs inntaksberegning.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

VI ANBEFALER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.