UTLØSER ERSTATNING: Skader på fiskerettigheter og muligheter til å drive skade, er ulovlig virksomhet, skriver professor i rettsvitenskap, Peter Ørebech.Illustrasjonsfoto: Anders Furuset
UTLØSER ERSTATNING: Skader på fiskerettigheter og muligheter til å drive skade, er ulovlig virksomhet, skriver professor i rettsvitenskap, Peter Ørebech.Illustrasjonsfoto: Anders Furuset

Rettslig syn på reketråling, hydrogenperoksid og oppdrett

Oppdrettsanlegg inne i fjordene beslaglegger areal som langt overstiger det området som dekkes av merdene med «sikkerhetssone» rundt (forbud mot ferdsel og fiske innenfor hhv. 20 og 50 meter). Mer alvorlig for kystfisket er de indirekte virkninger av oppdrettsvirksomheten.

Leserinnlegg
Skrevet av24. november 2018 08:12

Vi har i de seneste måneder kunnet registrere en rekke tilfeller av svikt i rekebestanden både i Nordland og Troms. Dette skyldes den sterkt økende bruken av hydrogenperoksid (en firedobling til 31.000 tonn fra 2013-2014), et middel som hemmer skallskifte hos lakselus, men som samtidig dreper og hemmer formeringen av reker.

Oppdrettsanlegg som tar seg til rette og dumper «bad» av Hydrogenperoksid (H2O2) inne i fjordene og/eller på fiskefelt, ødelegger rekebestanden og derved også for reketråling.

Beslaglegging utløser erstatning

Skader på fiskerettigheter og -muligheter er ulovlig virksomhet. Juridisk utgangspunkt er at personer, bygdelag etc. som har historiske rettigheter som går tapt som følge av hydrogenperoksid-bruk, har krav på erstatning for det tap de lider som følge av at fjordfisket ødelegges eller blir redusert. 

Dette er fastslått først i en dom av Frostating lagmannsrett i 1967 - som gjaldt et kalkverk som dumpet fyllmasser i Trondheimsfjorden og derved ødela et snurrevadfelt - og dernest i en høyesterettsdom fra 1985 - som gjaldt Tromskrafts «takrenneprosjekt» som førte store ferskvannsmengder ut i Kåfjorden slik at den tidligere isfrie fjorden ble blokkert av is. Som følge av dette ble et tradisjonelt fiske ødelagt i vintermånedene.

I begge tilfeller er beslagleggingen utløsende for det erstatningsansvar oppdretter får for de skadene som kan dokumenteres som følge av utestenging og nedgang i inntekter ved tap av fiske.

Dette har jeg skrevet om i min bok «Om allemannsrettigheter». 

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Bli slank, smart og lev lenge

Kommentar
19. september 2020 12:59

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.