GODE LØSNINGER: Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet mener at det er opp til næringen å finne gode klimaløsninger, og at regjeringen legger til rette for en slik utvikling.Foto: Nils Torsvik
GODE LØSNINGER: Statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet mener at det er opp til næringen å finne gode klimaløsninger, og at regjeringen legger til rette for en slik utvikling.Foto: Nils Torsvik

Må finne andre løsninger enn å fly laksen til markedene

Laks er fortsatt klimavennlig mat, selv om den blir transportert rundt halve verden, men vi må finne bedre løsninger, mener statssekretær Roy Angelvik.

Klima
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325
13. november 2018 14:17

Angelvik innledet på konferansen «Klimamarin» i Trondheim der han kunne vise til en sjømatnæring som er klimavennlig målt mot annen matvareproduksjon, men der næringen må forbedre seg for å bidra til en enda mer klimavennlig utvikling.

Kommer godt ut

- Sammenlignet med ulike andre matvarer kommer laksen godt ut, sa Angelvik som kunne vise til et CO2-utslipp på 2,9 kilo per produsert kilo laks, mot 5,9 kilo for svin og 30 kilo for storfe.

- Men når vi skal transportere laksen til andre siden av jorden, stiger utslippene for laksen, sa han og viste til et utslipp på 13,9 kilo CO2 per kilo for å fly laksen til Tokyo.

Laksen har fortsatt et viktig konkurransefortrinn, målt mot andre kjøttvarer, men det er en utfordring for både politikere og næringen å utvikle bedre løsninger i produksjon og transport.

- Kan vi utvikle frakt av fisk på kjøl som kan ta fisken fersk og i like god kvalitet hele verden rundt, spurte Angelvik og utfordret en forsamling av forskere, forvaltere og næringsutøvere til å bidra.

Kan vi utvikle frakt av fisk på kjøl som kan ta fisken fersk og i like god kvalitet hele verden rundt

Roy Angelvik

Ny teknologi

Utfordringene ligger både i å utvikle ny teknologi i produksjon, men også i nye fõrtyper og i nye fiskerier og akvakulturløsninger. Angelvik viste til tare som både kan fungere som fôr- og matprodukt. Han viste til mesopelagiske arter, mel av insekter og mikroalger som fôr til havbruksproduksjon.

- Vi har gode kunnskapsmiljøer og gründere her til lands, som kan bidra til en slik utvikling, mente han og viste også til at ifra havbruksproduksjonen kan det hentes ut avfall og svinn som kan benyttes på ebdre måter enn i dag.

Reduksjoner

Angelvik viste også til at siden før årtusenskiftet til nå er utslippet av klimagasser fra fiskeflåten målt i CO2-ekvivalenter redusert med 42 prosent. Et mer effektivt fiskeri har bidratt til dette.

- Og nå vurderer et utvalg om fiskeflåten også skal underlegges en CO2-avgift, sa han.

At halvparten av oppdrettsanleggene nå går på landstrøm, og at både båter brukt i oppdrett og i fiskeri blir elektrifisert, er også et viktig bidrag, viste Angelvik til.

Statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet trakk også frem satsingen som ligger i statsbudsjettet til tiltak for å redusere klimautslipp, der han særlig viste til tilskudd som gis gjennom statlige Enova til slike tiltak.

120 millioner

- Enova har gitt 120 millioner kroner til 30 fartøyer i fiskeri og havbruk til nå, opplyste Angelvik, som viste til at Enova neste år har en ramme på 3 milliarder kroner til ulike tiltak, noe som er en økning på 350 millioner kroner fra i år.

Han kunne også vise til syv millioner som er satt av til grønn kystskipsfart, ti millioner som skal gis gjennom bistandsbudsjettet til tiltak mot marin forsøpling, og 25 millioner kroner på nasjonalt plan rettet mot marin forsøpling og spredning av mikroplast.

Klimamarin

Klimamarin er en konferanse som skal øke kunnskapen om hvordan global oppvarming kan føre til store omslag for fiskeri- og havbruksnæringen. 

Konferansen er et møtepunkt for forskere, næring og myndigheter som løfter kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker viktige økosystemer og hvordan fiskeri og havbruk kan redusere sine klimagassutslipp og være en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Klimamarin har en helhetlig tilnærming ved å fokusere på hvordan klimaendringer kan gi både muligheter og utfordringer for næringen.

Kilde: Sintef

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.