ØKT FLYFRAKT: Norsk laks lastes om bord i Emirates flyet på vei til Dubai. Lakseoppdrettsnæringen blir stadig flinkere til å gjøre driften mer klimavennlig. Men økt flytransport av laks fører til enda mer klimautslipp fra laks.Foto: Øyvind Elvsborg
ØKT FLYFRAKT: Norsk laks lastes om bord i Emirates flyet på vei til Dubai. Lakseoppdrettsnæringen blir stadig flinkere til å gjøre driften mer klimavennlig. Men økt flytransport av laks fører til enda mer klimautslipp fra laks.Foto: Øyvind Elvsborg

Flybåren laks er en klimaversting

Havbruksnæringen ønsker å elektrifisere mest mulig av driften for å redusere klimagassutslippene, men ønsker også at mer laks skal flys til fjerne himmelstrøk. Flytransport er en klimaversting.

Miljø
Agnar Berg
Telefon 75 54 49 21
Mobil 932 56 324
13. november 2018 05:00

Det jobbes hardt med å gjøre lakseoppdrett så klimavennlig som mulig. Den første elektriske arbeidsbåten i laksenæringen, Salmar sin båt «Elfrida», er nå operativ. Og det er planer om flere. Næringen skryter også av at den per i dag er en klimavennlig matprodusent, mer klimavennlig enn for eksempel landbruket.

Fly laks til Kina

- Det er bra det som skjer i hjemme i Norge med tiltak som reduserer klimautslipp rundt driften av oppdrettsanlegg. Men du du tar to skritt tilbake når så laksen sendes med fly til for eksempel Kina, sier rådgiver i Framtiden i våre hender, Steinar Alsos.

Alsos sier at flytransport ødelegger for en «klimavennlig laks» hvis en ser bort fra klimaavtrykk fra laksefôret, som han mener også må løses.

zoomSteinar Alsos
Steinar Alsos

Alsos sier at oppdretterne ikke bare kan elektrifisere driften og tro at jobben er gjort.

- Det er heller ikke i forbindelse med driften de store kuttene i klimagassutslipp kan gjøres. Det vil monne langt mer om laksen ikke ble sendt med fly, fortsetter Alsos.

Alsos er en av innlederne på Sintef-konferansen Klimamarin i Trondheim i morgen og onsdag.

Tittelen på hans innlegg er: «Kan en bærekraftig laks fly til Kina?».

Den rosa klimabløffen

Svaret på det er nei, ifølge Alsos.

- Det er et paradoks at regjeringen og laksenæringen planlegger for enda mer flytransport av laks samtidig som den siste klimarapporten til FNs klimapanel sier at klimagassutslippene må ned, sir Alsos.

Framtiden i våre hender kom tidligere i år med rapporten «Den rosa klimabløffen - Kan en bærekraftig laks fly til Kina?»

I rapporten konkluderes det med at laksenæringen framstiller laksen som klimavinner, at næringen ønsker å stå for den mest miljøvennlige produksjonen sunn mat, men at det ikke tas strukturelle grep for å redusere laksens klimaavtrykk.

I rapporten konkluderes det videre med at oppdrettsnæringen underkommuniserer laksens klimautslipp. Videre står det at de totale utslippene fra lakseoppdrett grovt sett kan dels i tre; utslipp fra fôrproduksjon, fra selve lakseoppdrettet og fra transport fra slakteri til marked.

Marine Harvest og Alibaba

Framtiden i våre hender hevder at det er klimautslipp fra selve oppdrettsdelen laksoppdrettsnæringen ønsker å snakke om.

I oktober var kongeparet, næringsministeren og en stor næringslivsdelegasjon på besøk i Kina.

På dette Kina-besøket signerte Marine Harvest en avtale om distribusjon av lakseprodukter med det kinesiske selskapet Alibaba som driver med netthandel. Avtalen ble signert i Shanghai under en seremoni der blant annet kongeparet og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Alibaba-grunnlegger Jack Ma og Marine Harvests styreleder Ole-Eirik Lerøy var til stede.

Marine Harvest åpnet under besøket også Norges første fabrikk for videreforedling av fisk i Kina. Fabrikken skal produsere laksemåltider til kinesiske forbrukere.

Kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest, sier til Fiskeribladet at fersk laks fra Marine Harvest sine sjøanlegg på Norskekysten skal flys fra Gardermoen til selskapets fabrikk i Shanghai.

På fabrikken til Maine Harvest i Shanghai skal så den ferske laksen fra Norge videreforedles før den sendes ut til butikk.

Hva med klimautslippene?

Hjetland ber Fiskeribladet om å sende en epost hvis vi har spørsmål knyttet til virksomheten til selskapet i Kina.

Hjetland svarer på eposten at Marine Harvest ikke kan kommentere kvantum laks, eller andre detaljer i kontrakten med Alibaba, men at dette er et svært spennende samarbeid som vi tror vil utvikle det kinesiske markedet fremover, opplyser han.

zoomOla Helge Hjetland
Ola Helge Hjetland

Et av spørsmålene til Fiskeribladet går på selve flyfrakten: «Hva tenker Marine Harvest om klimagassutslippene denne flyfrakten vil generere?»

Hjetland svarer ikke konkret på spørsmålet. Her er svaret hans:

«Marine Harvest er opptatt av å etterlate et så lite fotavtrykk som mulig fra vår produksjon. Uansett hvor den blir solgt i verden, er norsk laks en svært klimavennlig og effektiv måte å produsere sunn mat på.»

Fly er eneste alternativ

Fiskeribladet spør direktørfor næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland, om en ikke er like lang, eller et steg tilbake i havbruksnæringens klimasatsing når selve lakseoppdrettet elektrifiseres, men så ender en opp med å sende laksen med fly til fjerne himmelstrøk?

- Vi mener at det er positivt at laksemarkedene i fjerne himmelstrøk etterspør stadig mer norsk laks. Fly er eneste alternativ til å få laksen fram fersk. Men vi tror at klimautslipp i framtiden fra mer moderne fly vil være mindre. Og så er det også en del å hente på å utnytte flykapasiteten fullt slik at det ikke går tomme fly tilbake til for eksempel Østen, sier Valland.

Tidligere leder i Naturvernforbundet og nå stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, sier at når det er mulig å fly laks og isbiter flere 1000 kilometer, så viser det at det er for billig å bruke fly.

Elektrifisering av driften

Valland sier laksenæringen i Norge ønsker en elektrifisering av driften av lakseoppdrettsanleggene.

Det som monner mye er at fôrflåtene tilkobles landstrøm og at arbeidsbåtene går på elkraft, mener hun.

- For å gå over til elbåter, må det være ladepunkter på basen og på lakselokaliteten. Og lakselokaliteten må selvfølgelig gå på landstrøm, sier hun.

Valland sier at en DnV-rapport som kom tidligere i høst konkluderer med at det er mulig at 80 prosent av lakselokalitetene kobles på landstrøm.

zoomAina Valland
Aina Valland

Valland sier videre at Sjømat Norge jobber for at elavgiften for lakseoppdrettsnæringen settes ned til samme nivå som for kraftkrevende industri.

Hun mener det vil være en gulrot for oppdrettsselskapene til å elektrifisere driften, og dermed få ned klimautslippene.

Krav til nye konsesjoner

SV og Arbeiderpartiet fremmet i begynnelsen av oktober 37 forslag om kutt i utslippene av klimagasser.

Forslagene skal behandles av Energi og miljøkomiteen, som Haltbrekken er medlem av.

Et av forlagene omhandler klimakrav til «nye» laksekonsesjoner som tildeles:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at man i tillatelser for nye oppdrettsanlegg stiller krav om nullutslipp av klimagasser eller bruk av fornybart bærekraftig drivstoff for anlegget og driftsfartøy for disse anleggene senest fra 2020.»

zoomLars Haltbrekken
Lars Haltbrekken

Haltbrekken sier at FNs klimapanel la i høst fram sin siste rapport som viser alvoret i klimatrusselen vi står foran.

- Verdens utslipp må nær halveres innen 2030. Da må vi leite etter alle utslippskutt i Norge og gjennomføre dem. Oppdrettsnæringa har i dag alle muligheter til å bruke nullutslippsløsninger på sine anlegg og båter, vi vil ha fortgang i dette, sier han.

Lavthengende frukter

Haltbrekken sier videre at ved å stille krav til nye oppdrettsanlegg, vil også de eldre anleggene kutte utslippene. Selskaper som leier ut brønnbåter og driftsbåter vil neppe se seg tjent med å betjene et og samme område med en elbåt og en dieseldrevet båt, mener han.

- Overgangen til nullutslipp i oppdrettsnæringen har gått for sent. Nå vil vi ha opp farten. Vårt forslag vil også bety arbeidsplasser ved verftene langs kysten som kan produsere nullutslippsløsninger, sier SV-politikeren.

Teknologiansvarlig Marius Gjerset i klima- og miljøstiftelsen Zero, sier at det er mange «lavthengende frukter» når det gjelder muligheter til elektrifisering av driften av havbruksnæringen.

Klimamarin

I morgen og onsdag er det en klimakonferanse for fiskeri og havbruksnæringen, Klimamarin, i Trondheim.

Det er Sintef som arrangerer konferansen.

Klimamarin skal øke kunnskapen om hvordan fiskeri- og havbruksnæringen kan tilpasse seg global oppvarming og bli en del av fremtidens lavutslippssamfunn

På Klimamarin 2018 vil statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet, direktør og sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor og fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid fortelle om hvordan de vurderer klimautfordringen.

Det vil, ifølge Sintef, bli belyst hvordan sjømatnæringen kan bidra til å redusere sitt klimaavtrykk og hvilke ambisjoner sjømatnæringen har på dette området.

Ser paradokset

- Det handler om at flest mulig oppdrettslokaliteter går på landstrøm og at arbeidsbåtene elektrifiseres. Det er et stort potensial for elektrifisering av alle båter som opererer nær kysten. Det kommer 70 elferger, og elektrifisering av kystfartøyer tar virkelig av. Det vil det gjøre også i oppdrettsnæringen. Dette skiftet vil også skape mange arbeidsplasser og Norge kan bli verdensledende på denne type teknologi, sier Gjerset.

- Men hva med å elektrifisere driften hjemme, og så blir laksen sendt med fly til markedene?

- Jo, jeg ser paradokset. Men det må ikke hindre oss i å få ned klimautslippene på selve oppdrettsbiten, sier Gjerset.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.