IKKE SKYLDIG: Norsk olje og gass hevder at det ikke er oljenæringen som er skyld i nedgangen i fiskebestander.Foto: Privat
IKKE SKYLDIG: Norsk olje og gass hevder at det ikke er oljenæringen som er skyld i nedgangen i fiskebestander.Foto: Privat

Hvem vrir på ord, Sandvik?

Det er ikke påvist at oljevirksomheten er skyld til nedgangen i fiskebestandene i det hele tatt. Norsk olje og gass stiller spørsmål om hvor Fiskeribladet henter sine fakta fra.

Leserinnlegg
Skrevet av13. oktober 2018 12:34

Fiskeribladet har hatt en serie artikler med tema olje-fisk i tilknytning til jubileet for 50 års oljeutvinning på norsk sokkel. En rekke forskere og næringsaktører er blitt intervjuet og mye faktainformasjon er lagt frem. 

Her er det tydeliggjort at endringene av fiskebestandene i Nordsjøen er hovedsakelig forårsaket av klimaendringene og til en viss grad av tidligere fiskeriforvaltning fra EU. Ser man på de redaksjonelle kommentarene fra Fiskeribladet, spesielt lederen mandag 24. september og journalist Kjersti Sandviks kommentar 5. oktober, får man imidlertid inntrykk av at oljenæringen er den store stygge ulven.

zoomEgil Dragsund, fagsjef miljø i Norsk olje og gass
Egil Dragsund, fagsjef miljø i Norsk olje og gass

Dette sier forskningen

Den foreliggende forskningen hvor man har sett på effekter på bestander, dreier seg utelukkende om skreibestanden. Ja, man har påvist effekter på egg og larver av tidlige stadier av en rekke fiskearter, men hva dette har å si for bestanden er det foreløpig ikke gjort forskning på. 

Dette er Karl Eirik Schjøtt-Pedersens poeng - vi kan ikke konkludere på bestandseffekter der slik forskning ikke foreligger. Ord som «utslag på bestanden» er derfor vesensforskjellige fra «dødelighet» som Sandvik mener er det korrekte ordet. Det er et faktum at mer enn 99 prosent av alle egg og larver dør av naturlige årsaker før de inngår i den fiskbare bestanden. Tross dette har vi svært livskraftige fiskebestander.

Det er ikke dødeligheten av fiskelarver etter en ekstrem hendelse fra oljenæringen som er viktig for bestandene, men hvor mye den vil påvirke rekrutteringen. Dette foreligger det nå gode resultater for når det gjelder skrei, men ikke for andre arter så langt. Nettopp for å tydeliggjøre budskapet bruker vi «utslag på bestand» fordi dette er den korrekte utfordringen som må forskes på.

Demokratisk forankring

Sandvik hevder at «ordet konsekvensutredning er gjennomskuet» og at det betyr «grønt lys for prøveboring og utbygging». Dette er selvsagt ikke riktig. Konsekvensutredninger er innført - ikke bare i Norge, men globalt - for å sikre en demokratisk forankring før man igangsetter store inngrep. Det er utarbeidet internasjonale og nasjonale retningslinjer og standarder for å sikre at alle kan gi sine innspill.

Første trinn er å kommentere på hva som skal utredes. Det skal legges frem et utredningsprogram som sier hvilke temaer og problemstillinger som skal vurderes. Når utredningenlegges frem, har alle mulighet til å spille inn kommentarer på de foreliggende konklusjonene. 

Et vesentlig spørsmål i vurderingen er om vi har tilstrekkelig kunnskap om viktige temaer. Manglende kunnskap er blant annet årsaken til at store arealer ikke er blitt åpnet for oljeutvinning etter en konsekvensutredning.

Flere faktafeil

De to artiklene, lederartikkelen fra 24. september og kommentaren fra Kjersti Sandvik 5. oktober, inneholder i tillegg flere faktafeil. Forskerne har ikke konkludert med at «mikroplankton og større dyreplankton alle vil ta skade av å bli omringet av olje». 

Tvert imot er problemstillingen som det nå forskes videre på, om raudåte som tåler olje svært godt, kan oppkonsentrere oljepartikler og bringe dette videre til fiskelarver. Havforskningsinstituttet har tidligere gjort forsøk med dette og sildelarver uten å finne store effekter, men ønsker å undersøke dette nærmere.

I lederen 24. oktober skriver avisen, om nedgangen i Nordsjøfisket etter årtusenskiftet, at «ikke oljenæringen alene [har] skyld i dette.» Tvert imot sier forskningsleder Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet i Fiskeribladet 12. oktober at «Schjøtt-Pedersen har rett i at det ikke kan bevises at oljevirksomheten på feltene i Nordsjøen har hatt noen negativ effekt på fiskebestandene i Nordsjøen. Men vi kan ikke si at oljevirksomheten ikke har hatt effekt på fisk på individnivå, altså på enkeltfisker. Men den operasjonelle oljevirksomheten har ikke ført til nedgang av bestandene». Det er altså ikke påvist at oljevirksomheten er skyld til nedgangen i bestandene i det hele tatt!

Statistikk dokumenterer

Vi stiller spørsmål om hvor Fiskeribladet henter sine fakta fra når de i lederen hevder at det ikke blir færre og mindre utslipp. Her kan vi både vise til statistikk publisert fra Petroleumstilsynet (RNNP Akutte utslipp 2018) og Miljødirektoratet (norskeutslipp.no) som klart dokumenterer en betydelig nedgang i de allerede små utslippene som kommer fra oljeindustrien.

Som Sandvik selv skriver er det makt i ord, og det er viktig for en ryddig diskusjon at man ikke vrir på andres ord og meninger. Her burde journalister og redaksjonene vise et spesielt ansvar.

( VILKÅR )

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...

Nok en rekord for norsk sjømateksport

Leserinnlegg
14. mai 2019 05:00

Raudåte - navet i økosystemet

Leserinnlegg
12. mai 2019 17:03

PR-fest i Sjømatrådet

Kommentar
11. mai 2019 17:02
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...