NY GJENNOMGANG: HI ønsker snarlig gjennomgang av ICES metode for å beregne makrellbestanden, skriver Geir Huse, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet.Arkivfoto: Havforskningsinstituttet
NY GJENNOMGANG: HI ønsker snarlig gjennomgang av ICES metode for å beregne makrellbestanden, skriver Geir Huse, forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet.Arkivfoto: Havforskningsinstituttet

HI ønsker metoderevisjon for makrellen

Vi mener det er veldig viktig med en ny gjennomgang av metoden som ligger til grunn for rådet, og støtter arbeidsgruppens (WGWIDE) anmodning til ICES sentralt om å sette i gang en såkalt ekstraordinær metoderevisjon.

Kronikk

Prosedyrene i ICES sikrer kontinuitet og kvalitet, men noen ganger må det settes fortgang i arbeidet. Havforskningsinstituttet ønsker en ekstraordinær metoderevisjon for makrellen.

I dag kom ICES (Det internasjonale råd for havforskning) med kvoteråd for makrell, hestmakrell, kolmule og snabeluer for 2019. Makrellrådet går ned med over 200.000 tonn sammenlignet med 2018-rådet. I en kommentar til rådet understreker Havforskningsinstituttet graden av usikkerhet i bestandsvurderingen for makrell. 

Det er metodiske utfordringer for makrellbestanden som gjør at rådet ikke er så sikkert som det burde være.

Presisering av metodediskusjoner

Havforskningsinstituttet jobber systematisk for at rådgivningen skal være basert på den beste tilgjengelige kunnskapen. Som hovedregel stiller vi oss bak anbefalingen fra ICES, men gir kommentarer når det vurderes som riktig. Når det gjelder makrellen er det en kjensgjerning at bruken av merke-gjenfangst-dataene i bestandsvurderingen er forbundet med betydelig usikkerhet. Arbeidsgruppen baserer beregningene på den metoden som ble valgt under forrige metoderevisjon (2017). Det er de forpliktet til. 

Arbeidsgruppen har helt korrekt meldt inn flere usikkerhetsfaktorer som ble avdekket i arbeidet med å beregne grunnlaget for 2019-rådet. Endringer i beregningsmetodikken må imidlertid gjøres gjennom en metoderevisjon. Dette er bakgrunnen for at arbeidsgruppen har bedt om en ekstraordinær, eller fremskyndet, metoderevisjon.

ICES tilrår betydeleg kutt i makrellkvota

Større bestand, nedgangen startet senere

Havforskningsinstituttet ønsker å presisere at det er klare indikasjoner på at makrellbestanden går nedover. Samtlige dataserier som går inn i bestandsvurderingen - merke-gjenfangst-data, trålindeksen og eggtoktet - indikerer at bestanden minker. Hovedforklaringen er dårlig rekruttering og høyt fiskepress, som det fremgår av ICES rådet.

Ut fra en antagelse om at resultatene kunne påvirkes av hvor lenge merkene fra merke-gjenfangst-serien har vært i sjøen, gjennomførte arbeidsgruppen også beregninger der de utelot merkene med lengst tid mellom utsetting og gjenfangst. Med en slik redusert effekt av merkedatasettet, viste beregningen fremdeles en bestandsnedgang, men da fra et høyere (cirka 20 %) bestandsnivå og på et senere tidspunkt enn i bestandsvurderingen som ligger til grunn for 2019-rådet. Denne beregningen er også en plausibel bestandsberegning, og illustrerer de metodiske utfordringene.

Omforent kunnskapsgrunnlag

ICES-systemet for kvoterådgivning er grunnsteinen i fiskeriforvaltningen, ikke bare i Norge, men i hele Nordøst-Atlanteren. Systemet gir rom for fornyelse og forbedring, og sikrer et omforent kunnskapsgrunnlag for alle medlemslandene. ICES baserer arbeidet på vitenskapelig gjennomarbeidet metodikk, som regelmessig revideres gjennom transparente prosesser (cirka hvert femte år). Disse prosessene medfører at det noen ganger tar lengre tid å innføre endringer enn hva vi skulle ønske når det er oppdaget svakheter ved metodikken.

 Vi konstaterer at det er metodiske utfordringer for makrellbestanden som gjør at rådet ikke er så sikkert som det burde være, og ønsker derfor å understreke hvor viktig det er at det snarest mulig settes i gang en ekstraordinær metoderevisjon.

( VILKÅR )

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...

Den som er ferdig med å lære er bare ferdig!

Kommentar
20. oktober 2019 09:55

- Et skudd for baugen for sjarkflåten

Leserinnlegg
1 kommentar19. oktober 2019 11:20

- Føringstilskudd og en framtidsrettet sjømatnæring

Leserinnlegg
1 kommentar18. oktober 2019 11:02

Rømt oppdrettslaks er en tragedie for villaksen

Kronikk
5 kommentarer16. oktober 2019 17:06

Villaks, oppdrettslaks og bærekraft

Kronikk
1 kommentar16. oktober 2019 17:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...