Kystflåten ved landligge i Henningsvær.Foto: KJERSTI KVILE
Kystflåten ved landligge i Henningsvær.Foto: KJERSTI KVILE

Proaktive, ikke naive!

Fiskebåt svarer på Fiskeribladet leder.

Leserinnlegg
Skrevet av3. september 2018 14:30

Å tro at fiskeflåten skal få beholde dieselstøtten når alle andre avgifter gjøres grønne er på grensen til det naive, skriver Fiskeribladet på lederplass fredag 31. august. Lederen i Fiskeribladet baserer seg på beregninger som Bellona har gjort om at fiskeflåten er subsidiert med over 500 millioner kroner i dieselstøtte. Dette er basert på at Garantikassen for fiskere refunderer totalt kr 2,67 pr liter for bunkers som er forbrukt i avgiftspliktig farvann. Av støtten er kr 1,04 refusjon av CO2-avgift og kr 1,63 refusjon for den såkalte mineraloljeavgiften.

For å ta den siste først. Mineraloljeavgiften ble i sin tid innført som en grunnavgift på fyringsolje, og så godt som alle skip i næringsvirksomhet er fritatt for avgiften. Mer konkret gjelder fritaket skip i utenriks fart, gods- og passasjertrafikk i innenriks sjøfart, fiske og fangst i nære og fjerne farvann, anlegg på kontinentalsokkelen og forsyningsflåten. At lederen i Fiskeribladet fremstiller refusjonen av denne avgiften som en særskilt støtte til fiskeflåten blir kort og godt misvisende.

zoomJan Ivar Maråk. 
Jan Ivar Maråk. 

Når det derimot gjelder CO2-avgiften er vi enige i at fiskeflåten er begunstiget. Det har flere årsaker, og de viktigste er at våre utenlandske konkurrenter ikke betaler avgiften, og faren for råstofflekkasje. Det har imidlertid også sammenheng med at det ikke finnes realistiske alternativ til diesel (og LNG) som energibærere i fiskeflåten, og at økte avgifter vil forsinke fornyingen av fiskeflåten og prosessen med å ta i bruk innovative løsninger for å få ned energibruken.

Regjeringserklæringen mellom Venstre, Høyre og FrP sier at regjeringen vil innføre flat CO2-avgift for alle sektorer og trappe denne gradvis opp i perioden. Det presiseres at dette også skal omfatte landbruk og fiskeri, men ses i sammenheng med kompenserende tiltak i samråd med næringene. Av samme grunn er det satt ned partssammensatte utvalg som skal se på konsekvensene av økt CO2-avgift i fiskeflåten, og vurdere kompenserende tiltak. Her deltar fiskerinæringen konstruktivt, og uten den naivitet som Fiskeribladets leder tilskriver oss.

Fiskeflåten har som lederen så korrekt beskriver allerede fått til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene, som struktureringen i fiskeflåten må ta mye av æren for. Fiskebåt har fått utarbeidet en klimastrategi for fiskeflåten med målsetting å redusere CO2-utslippene fra fiskeflåten ytterligere. I klimastrategien vises det til at nye reduksjoner må komme gjennom en kombinasjon av ulike tiltak knyttet til smartere fiske, energieffektive løsninger og nye energibærere. Det finnes ingen enkel løsning for fiskeflåten, slik som for fergene. Det er derfor nødvendig å være realistiske i forhold til hvor raskt dette kan skje, og vår vurdering har vært at økte avgifter i dagens situasjon kan virke mot sin hensikt.

Fiskerinæringen har vært positive til å utrede om et CO2-fond etter mal av NOx-fondet kan være et effektivt virkemiddel for å lette omstillingen i fiskeflåten, og dette blir utvilsomt et tema for det partssammensatte utvalget. Vi ønsker også å undersøke om det kan være en mulighet å komme inn under ordningen med kvoteplikt, i likhet med det meste av den konkurranseutsatte prosessindustrien i Norge.

Vi tror fiskeflåten i likhet med andre næringer vil måtte betale mer for sine utslipp av CO2 i fremtiden. Vi mener fortsatt at det viktigste må være å få ned utslippene fra fiskeflåten, og

ikke innføre konkurransevridende avgifter. Vi vil uansett arbeide for at omstillingen kan skje uten at fiskerier og arbeidsplasser går tapt, men noterer at Fiskeribladet vil øke kostnadene og dermed behovet for strukturering i fiskeflåten. Vi har tro på hybridløsninger, men ikke fullelektrifisering av fiskeflåten. De som tror på det er de naive i dette spørsmålet.

( VILKÅR )

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...

Seafood from Nowhere

Kommentar
18. april 2019 18:15

- Samspill gjør oss gode!

Kommentar
18. april 2019 12:14

Tekfisk har bursdag!

Kommentar
18. april 2019 09:00

Here Be Monsters! Trusler mot havets helse

Kommentar
17. april 2019 11:30

Sjømat Norge: Klart vi kan vokse

Leserinnlegg
16. april 2019 16:08

- De største snurrevadbåtene soper med seg alt som kommer i veien

Leserinnlegg
8 kommentarer15. april 2019 15:27

De unges LoVeSeier

Kommentar
13. april 2019 11:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...