ULKOKT: Det vil være både uklokt og unødvendig å åpne opp for strukturkvoteordninger for en flåtegruppe som i dag er svært lønnsom.Foto: Jon Eirik Olsen
ULKOKT: Det vil være både uklokt og unødvendig å åpne opp for strukturkvoteordninger for en flåtegruppe som i dag er svært lønnsom.Foto: Jon Eirik Olsen

Hvilken rolle skal sjarken ha i framtiden?

Sjarken bidrar til et miljøvennlig fiske og har forutsetninger for å levere råstoff av høy kvalitet. Dette er fortrinn som ikke blir fullt utnyttet i dagens system.

Leserinnlegg

Strukturdebatten har gjennom årene skapt altfor stor støy i diskusjonen, og overskygget de virkelige utfordringene når det gjelder å sikre stabile og fremtidsrettede rammevilkår for kyst- og sjarkflåten, og hvitfisknæringa for øvrig. Flere faktorer gjør at det vil være både uklokt og unødvendig å åpne opp for strukturkvoteordninger for en flåtegruppe som i dag er svært lønnsom.

Kvalitetsutfordringer, fravær av aktivitetskrav i fiskeriene, samt manglende myndighetskrav til fartøys egnethet og utrustning er eksempler som hindrer modernisering og profesjonalisering av sjarkflåten. Sammen eller hver for seg er dette tiltak som bør utredes nærmere når sjarkflåtens rammebetingelser skal diskuteres i et fremtidsperspektiv.

Det betales ofte mer for store fangster, noe som innebærer merpris for fisk som er av dårligere kvalitet. Dette kan ikke kalles annet enn sløsing med fellesskapets ressurser

zoomDaglig leder Annsofie Kristiansen i Norges Kystfiskarlag
Daglig leder Annsofie Kristiansen i Norges Kystfiskarlag

Sjarken som rekrutterings- og nedtrappingsarena

Lønnsomheten i sjarkflåten er i dag god. Store ulikheter i aktivitets- og inntektsnivå må sees i sammenheng med den rollen flåten også har som rekrutterings- og nedtrappingsarena for fiskere. Misoppfatningen av at sjarkflåten er ulønnsom skyldes i stor grad at dette ikke tas i betraktning. Dette betyr likevel ikke at man skal unngå å stimulere til mest mulig helårig fiskeriaktivitet, også på andre arter enn bare torsk. Innenfor dagens system har man mulighet til å stille ulike former for aktivitetskrav som kan bidra til nettopp dette.

Kvalitetsutfordringer

Regjeringens politiske plattform har en målsetting om å skape større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser. Kystflåten leverer i dag etterspurt råstoff av høy kvalitet. Vi har imidlertid ingen markedsmessige incentiver som belønner dette. Dette gjør at den minste flåtens potensial som leverandører av kvalitetsråstoff ikke utnyttes fult ut. Så lenge det ikke praktiseres kvalitetskontroller av betydning, vil man heller ikke oppnå rammebetingelser som gir et godt grunnlag for leveranser av god kvalitet. Dette er en tragedie både for den enkelte fisker som bruker tid på kvalitetsarbeid uten å nødvendigvis få betalt for det, men representerer også et betydelig tap for norsk økonomi. 

Ifølge Nofima (2017:3, Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy) eksisterer det i dag ingen positiv sammenheng mellom pris og kvalitet. Det betales ofte mer for store fangster, noe som innebærer merpris for fisk som er av dårligere kvalitet. Dette kan ikke kalles annet enn sløsing med fellesskapets ressurser.

Miljøutfordringer

Norges klimaforpliktelser innebærer at klimagassutslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030. Dette en utfordring som hele fiskerinæringa er nødt til å ta innover seg. Selv om sjarkfisket per definisjon kan anses som det mest miljøvennlige fisket i verden, er potensialet for å innhente enda større miljøgevinster i kystflåten er stort. Vi har en kyst som er skreddersydd for et miljøvennlig og lønnsomt kystfiske, med kort vei fra havn til fiskefelt. Dette driftsmønsteret egner seg godt for elektrifisering og hybriddrift og gjør at kystfisket har et stort fortrinn når det kommer til miljøavtrykk.

Fremtidens kvotesystem

Fremtidens kvotesystem bør rigges for en tid hvor man går bort fra å tenke kvantum og hvor man går over til å sikre optimal utnyttelse av ressursene i henhold til kvalitet, verdi og miljø.

Sjarkflåten kan bidra til at regjeringens miljø- og verdimål nås. En større andel av fiskeressursene må da landes fersk for å kunne bearbeides lønnsomt i Norge. På samme måte må man etterstrebe høy råstoffkvalitet, fangstmetoder og driftsmønster som bidrar til lave klimagassutslipp. Vi må sørge for at vi bygger opp et kvotesystem og en moderne sjarkflåte som stimulerer til å oppnå disse målsetningene.

 Da er ikke løsningen å krympe det flåteleddet som bidrar mest til fastsatte mål. Det må imidlertid stilles vesentlige myndighets-krav til sikkerhet og kvalitetshåndtering om bord. Sertifisering av fartøy som viser at det er egnet til å drive et fiske som setter kvalitet i høysetet, er kanskje veien å gå for å oppmuntre til en videre profesjonalisering, som svært mange fiskere allerede føler at de er en del av.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...