FESTEN ER IKKE OVER: Det er all grunn til å tro på fortsatt høye laksepriser, mener sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank. Arkivfoto.
FESTEN ER IKKE OVER: Det er all grunn til å tro på fortsatt høye laksepriser, mener sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea Bank. Arkivfoto.

Markedet aksepterer høyere laksepriser

Markeds- og produktutvikling bidrar til at markedet aksepterer høyere laksepriser enn noen gang.

Leserinnlegg

I perioden 2006 til 2015 var eksportprisen på fersk laks i snitt 34 kroner per kilo, men de to siste årene har prisen stabilisert seg på rundt 60 kroner. Den største økningen kom i 2016 da prisene økte med 40 prosent. Reduksjonen i det globale tilbudet av laks fra 2,3 millioner tonn i 2015 til 2,2 millioner tonn i 2016 er den viktigste forklaringen på prisøkningen dette året. Til sammenligning forklarer en svakere krone kun 10 prosent av den observerte prisøkningen. 

I fjor økte den globale tilførselen av laks med 6 prosent og prisene var fortsatt rekordhøye. Tilbudet på verdensmarkedet er forventet å øke med ytterligere 4-5 prosent i år, men både Nordea Markets og flere av de andre store meglerhusene forventer fortsatt priser på samme nivå. Prisene på Fish Pool resten av året er 63 kroner. Hvorfor har lakseprisen økt fra 34 til 60 kroner?

zoomFinn-Arne Egeness, sjømatanalytiker i Nordea Bank.
Finn-Arne Egeness, sjømatanalytiker i Nordea Bank.

Flere marked

I fjor ble det eksportert ulike produkter av norsk laks til 110 nasjoner, inkludert reeksport finner man norsk laks i nærmere 125 land over hele verden. Til sammenligning var det eksport av norsk laks til 96 land i 2008. Mengden laks som konsumeres i andre marked enn de tradisjonelle laksemarkedene i EU, USA, Russland og Japan har økt fra 321 000 tonn i 2010 til 658.000 tonn i 2017. Det er en økning på 105 prosent, mens veksten i den globale produksjonen var på 50 prosent. Eksempelvis økte eksporten av atlantisk oppdrettslaks til Kina og Hong Kong fra 27 040 tonn i 2008 til 95 600 tonn i 2017.

Det tyder på at laksen er tilgjengelig for stadig flere forbrukere, økt distribusjon er derfor viktig for å forklare prisveksten. Flyfrakt har vært viktig for å distribuere laksen til markeder utenfor EU og bare i fjor ble det fraktet rundt 200.000 tonn laks med fly fra Norge. Laksetransporten fra Oslo Lufthavn økte med 38 prosent i fjor. Bedre distribusjon gjør laksen tilgjengelig for stadig flere forbrukere i stadig flere markeder over hele verden.

Flere produkter

En betydelig andel av laksen som eksporteres med fly konsumeres rått, enten som sushi eller sashimi, og gjerne utenfor hjemmet. Dermed er det mange andre faktorer enn prisen på laks til norske oppdretter som påvirker prisen til konsument. For forbrukerne som spiser sushi i Hong Kong har det relativt begrenset effekt på lommeboka om prisen til oppdretter er 40 eller 60 kroner per kilo. Til sammenligning har mye av laksen i Europa vært omsatt enten som hel laks, filet eller røykelaks. For den spanske eller portugisiske forbruker som kjøper fersk laks i supermarkedene i Madrid, Lisboa eller Paris, har prisen til oppdretter langt større betydning på prisen i detaljistleddet enn for sushikonsumet i Hong Kong.

Laksen er tilgjengelig for stadig flere forbrukere, økt distribusjon er derfor viktig for å forklare prisveksten

Til tross for at hel laks og filet fortsatt er viktig, finner man i dag eksempelvis rundt 200 ulike produkter av laks på de største supermarkedene i Paris og en betydelig andel av disse

produktene er introdusert de siste årene. Fordi summen av stadig flere produkter i stadig flere markeder utgjør den aggregerte etterspørselen etter laks globalt, stimuleres etterspørselen av markeds- og produktutvikling, og prisene øker i takt med antall markeder og produkter.

Et annet viktig poeng for å forklare prisveksten er at laksen er tilgjengelig hver eneste dag hele året med en tilnærmet uniform kvalitet. For mange ville arter varierer tilbudet og kvaliteten betydelig i løpet av året. Det øker transaksjonskostnadene i verdikjeden. Regelmessig tilførsel som ikke påvirkes av hverken sesongvariasjoner i fisket eller perioder med dårlig vær, forklarer hvorfor prisen på laks øker mindre enn for mange andre arter fra produsent til forbruker.

Implikasjoner

Mens etterspørselen i spotmarkedet for 3-4 år siden tok seg kraftig opp på priser rundt 4,5 euro per kilo, har priser under 6 euro per kilo hatt en betydelig effekt på etterspørselen de siste 24 månedene. De høye prisene kommer i en periode med utfordringer i flere markeder. Russland importerte for eksempel 100.000 tonn mindre atlantisk oppdrettslaks i 2018 enn i 2008 og handelen mellom Norge og Kina er fortsatt ikke fullt ut normalisert. 

Når vi samtidig forventer at tilbudsveksten etter atlantisk oppdrettslaks vil være lavere enn etterspørselsveksten de neste årene, er det all grunn til å tro på fortsatt høye laksepriser.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.