LEVENDEFANGST: Levendefangst, mellomlagring og fangstbasert akvakultur reguleres av flere ulike regelverk, og er krevende å forstå sammenhengen mellom. Det vil Arena Torsk gjerne gjøre noe med.Arkivfoto
LEVENDEFANGST: Levendefangst, mellomlagring og fangstbasert akvakultur reguleres av flere ulike regelverk, og er krevende å forstå sammenhengen mellom. Det vil Arena Torsk gjerne gjøre noe med.Arkivfoto

Felles innsats for å utvikle torskenæringa

Arena Torsk skal utvikle torskefisknæringen i Nordland, Troms og Finnmark, og medlemmene i klyngen samarbeider på flere ulike felt for å bidra til større lønnsomhet og konkurransekraft.

Kommentar
Skrevet av26. mai 2018 14:29

Arena Torsk (heretter AT) består av ca. 30 bedrifter, som representerer hele verdikjeden innenfor torskefisknæringen. I nasjonal sammenheng utgjør denne regionen et kraftsenter innenfor hvitfisksektoren. Gjennom koordinert samarbeid og utvikling skal AT bidra til å løse utfordringer som:

* Lav lønnsomhet i hvitfisknæringen gjennom flere år, noe som har resultert i en reduksjon av antall mottak og foredlingsbedrifter.

* Næringen preges av mange små bedrifter som ofte mangler ressurser til å drive med utviklingsarbeid.

* Det er vanskelig å rekruttere unge talenter.

* Samarbeid er avgjørende for bedriftenes og næringens overlevelse.

* Kystsamfunnene er avhengig av en dynamisk og omstillingsdyktig fiskerinæring.

* Det finnes et stort uutnyttet potensial for økt verdiskaping som må synliggjøres.

* Næringen opplever i dag betydelig usikkerhet. Det er nødvendig å jobbe for gode og forutsigbare rammevilkår.

Levendefangst, mellomlagring og fangstbasert akvakultur reguleres av flere ulike regelverk, og er krevende å forstå sammenhengen mellom. For å lykkes med å utvikle kystsonen til akvakulturformål (rødfisk og hvitfisk) har AT har tatt initiativ til en samkjøring av kommunikasjonen og dialogen for en fornuftig utvikling av vilkårene til næringen.

Fiskeridirektoratet har ansvaret for driftsregelverket og tildeling innen fiskeri, og innstiller til søknader om akvakulturtillatelser.

Kystverket er tildelt ansvaret for levendelagringslokaliteter (innenfor 12 uker), som ikke behandles av sektormyndighetene.

Mattilsynet er tildelt ansvaret for forvaltning med tanke på fiskehelse / velferd samt mattrygghet. Tilsynet gir innstillinger til søknader om akvakulturtillatelser innenfor sitt forvaltningsområde. Innenfor 12 ukersgrensen skal Mattilsynet varsles om foring av torsk etter 4 uker i mellomlagring.

Fylkeskommunene er regional planmyndighet og har etter akvakulturloven en tildelingsmyndighet for akvakulturtillatelser. Tillatelse til fangstbasert akvakultur hører også til her.

For å få tildeling av lokalitet for fangstbasert akvakultur er det viktig å synliggjøre verdiskapingspotensialet. Dette innebærer ofte at lakselokaliteter blir foretrukket da det foreløpig er lettere å synliggjøre en høyere potensiell verdiskaping fra tradisjonell havbruk.

Gjennom sin rolle kan fylkeskommunene bidra som:

* 1. Regional planmyndighet - bidra til at det i arbeidet med kystsoneplanlegging blir utviklet nye områder for akvakultur.

* 2. Folkevalgt organ - utvikling av strategier, planer og tiltak, og har påvirkningskraft fra de ulike regionene på de politiske beslutningene som tas på området.

* 3. Sikre næringsutvikling - legge til rette for bærekraftig vekst i næringen.

* 4. Forvaltningsrolle - tildeling av akvakulturlokaliteter

Næringen vokser og fangstbasert akvakultur antas å få et større fotavtrykk i kystsonen. Arbeidet fylkeskommunene har satt i gang vil bidra til å samle og koordinere myndighetene og forvaltningen i en felles innsats som på sikt vil bidra til en enda mer effektiv og målrettet forvaltning både regionalt og nasjonalt.

zoom
Keven Vottestad, Arena Torsk. Medforfatter er Jarle Magnar Pedersen, Troms fylkeskommune.

Næringen vokser og fangstbasert akvakultur antas å få et større fotavtrykk i kystsonen

AT vil berømme Nordland-, Troms- og Finnmark fylkeskommune for å ha imøtekommet ønsket om en gjennomgang av den felles utfordringen næringen i regionene har med tilgjengelige areal til fangstbasert akvakultur. Det er også fint å se den innsatsen som legges ned for å få en klarere linje for hvordan krysskoblingen mellom «fiskeri og havbruk» skal være i fremtiden.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...