Kystsone: Planverket er det viktigste verktøyet vi har til å balansere bruks- og verneinteresser. Så neste gang det annonseres at en kommune nær deg skal rullere sin kystsoneplan, er det avgjørende å kjenne sin besøkelsestid. Illustrasjonsfoto: Nekton Havbruk
Kystsone: Planverket er det viktigste verktøyet vi har til å balansere bruks- og verneinteresser. Så neste gang det annonseres at en kommune nær deg skal rullere sin kystsoneplan, er det avgjørende å kjenne sin besøkelsestid. Illustrasjonsfoto: Nekton Havbruk

Strafferunder i kystsoneforvaltningen

Den måten vi forvalter vår natur og miljø på, omfatter en rekke langvarige og kompliserte politiske og demokratiske prosesser. I dagspressen er alle meninger og synspunkter likeverdige, noe som gir grobunn for både omkamper, strafferunder og tilleggsutredninger.

Kronikk
Skrevet av12. mai 2018 19:53Oppdatert:
14. mai 2018 09:36

Vel vitende om at skiskyttersesongen er over for denne gangen, har jeg likevel valgt å referere til denne idrettens begrepsverden, men her i en noe annerledes setting. Sentrale spørsmål er: Hva skal vi bruke naturen rundt oss til? Hvordan kan vi gjennom forvaltning sikre at både vi og kommende generasjoner får dekket sine behov? Skiskytteren treffer eller bommer og får svaret momentant innen standplass forlates - de som treffer beslutninger innen kystsoneforvaltningen ser ofte ikke svaret før flerfoldige valgperioder inn i fremtiden.

zoomLars-Henrik Larsen, avdelingsleder i Akvaplan-niva.
Lars-Henrik Larsen, avdelingsleder i Akvaplan-niva.

Det er mange ulike syn på hva som er verneverdig og bør bevares i sin nåværende tilstand, og hvem som skal kunne skaffe seg et levebrød av vår felles natur. Dette er ofte motsetningsfullt. Det er neppe uenighet om at fiskeren har, og skal fortsette å ha, rett til på vegne av samfunnet å høste av havet, etter avtaler om kvoter, redskaper, perioder osv. At det skal være plass til havets bønder, som i form av oppdrettsmerder har kontroll på sine husdyr, på samme måte som bonden i landbruket, bør også være grunnleggende akseptert. 

At havet skal kunne brukes som trafikkåre for godsbåter, nyttefartøy, ferger og fritidsbåter, kan de fleste også være enig i. Litt mer utfordrende blir det når kommuner, tettsteder og landbasert industri ønsker å kvitte seg med kloakk eller overskuddsmateriale fra sin virksomhet ved utslipp i havet. Her anes med en gang konturene av konflikter mellom ulike bruksinteresser. Turisme, turister og turistfiske er aktiviteter som øker i omfang langs kysten. Her er det duket for mer konflikt når nye aktører entrer arenaen og forlanger spillerom og plass.

Det er mange ulike syn på hva som er verneverdig og bør bevares i sin nåværende tilstand, og hvem som skal kunne skaffe seg et levebrød av vår felles natur. Dette er ofte motsetningsfullt

Ytterligere et lag med konflikt kan oppstå når brukerinteresser i dag skal veies opp mot kommende generasjoners behov, krav og rettigheter. Miljødirektoratet formidlet nylig at det i alt er 2900 vernede områder i Norge. Her forsøker man å konservere dagens tilstand gjennom ulike grader av vern, til nytte for fremtidige generasjoner som på denne måten gis mulighet til å nyte og forvalte uberørt natur på fremtidens premisser. Vi kan se det fornuftige i en slik tilnærming, men bør samtidig være oppmerksomme på de begrensninger som vern legger på blant annet næringsvirksomhet i dag. Da må vi også ha i minnet at uakseptabel adferd som forsøpling, ulovlige utslipp, overfiske og annen direkte miljøkriminalitet dessverre også forekommer og etterlater tydelige spor.

Demokratiets iboende treghet kan virke irriterende, forsinkende, obstruerende og kontraproduktiv i næringssvake distriktsområder, der næringsvirksomhet med tilhørende arbeidsplasser er mangelvare. For kystsonen er hele dette hensyns- og interessekomplekset sammenvevd i det som kalles «periodisk rullering av kommuneplanens arealdel». Neppe et begrep egnet til å generere krigstypeoverskrifter i pressen, eller til å vekke slumrende akademikere sin fulle oppmerksomhet. Man må faktisk være oppmerksomme på at dette er den viktigste arenaen for å sikre areal og plass til både næringsaktivitet, friluftsliv og vern.

Planverket er det viktigste verktøyet vi har til å balansere bruks- og verneinteresser. Så neste gang det annonseres at en kommune nær deg skal rullere sin kystsoneplan, er det avgjørende å kjenne sin besøkelsestid, og ikke minst kunne belegge sine synspunkt og ønsker med god og dekkende faktakunnskap.

Gjennom forvaltning basert på kunnskap, samt en nøktern avveiing av ulike nåtidige og fremtidige interesser, kan vi faktisk oppnå gode resultater. Dette kan føre til at prosessen, med eller uten strafferunder og tilleggsutredninger, til slutt faktisk blir vurdert som en æresrunde. 

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...