KYSTFLÅTEN: Kystfiskeren har gjennom deltakerloven en beskyttet rett til å eie kystfiskeflåten. Dette er en rett som er viktig for fiskeren å beholde.Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile
KYSTFLÅTEN: Kystfiskeren har gjennom deltakerloven en beskyttet rett til å eie kystfiskeflåten. Dette er en rett som er viktig for fiskeren å beholde.Illustrasjonsfoto: Kjersti Kvile

Eierskapsbegrensning i kystflåten bør diskuteres

Det bør være en målsetting og unngå at for mange fartøy og fiskerettigheter samles på for få hender, med den konsekvens det kan få for både kystfiskeren, kystsamfunnene og landindustrien.

Leserinnlegg

Styret i Fiskarlaget Nord møttes den 20. april 2018, og en av sakene som ble diskutert var hvorvidt det burde innføres eierskapsbegrensning for kystflåten. Det ble fattet følgende vedtak:

 «Styret i Fiskarlaget Nord viser til at det er en utvikling i kystfiskeflåten mot større konsentrasjon av både fartøy og rettigheter. Det bør være en målsetting og unngå at for mange fartøy og fiskerettigheter samles på for få hender, med den konsekvens det kan få for både kystfiskeren, kystsamfunnene og landindustrien. Styret mener det som ett ledd i prosessen med å utforme et nytt og fremtidsrettet kvotesystem er både riktig og påkrevd og reise diskusjon og ta stilling til om det bør innføres et tak for eierskap i kystflåten. Med utgangspunkt i en klar målsetting om også i fremtiden å ha en differensiert fiskereid kystfiskeflåte, anmodes det om at dette tema settes på agendaen». 

For få og mektige enheter i flåteleddet utfordrer landindustrien, som er opptatt av stabil råstofftilgang. Tilgangen til råstoff blir mindre forutsigbar

Hvorfor bør det vurderes tak for eierskap i kystflåten? Et eventuelt tak for eierskap i kystflåten vil være en begrensning som ikke er der i dag. Spørsmålet har tidligere vært diskutert og ute på høring, men det er ikke implementert slik begrensning i regelverk. Når Fiskarlaget Nord har satt på agendaen å jobbe for en slik regulering kan det være greit å ha et bevisst forhold til hvorfor. Kystfiskeren har gjennom deltakerloven en beskyttet rett til å eie kystfiskeflåten. Dette er en rett som er viktig for fiskeren å beholde. Kravet om en fiskereid flåte er nok en hovedårsak til at ikke fiskeflåten kjøpes opp av større økonomiske interesser enn den enkelte fisker representerer. Myndighetene velger å videreføre de grunnleggende prinsipper om differensiert og fiskereid kystfiskeflåte. Vi kan ikke tillate en utvikling som trekker i tvil disse prinsippene.

zoomJan-Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord
Jan-Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord

 For både kystfiskeren og kystsamfunnene vil det kunne bety stor endring dersom man lar andre målsetninger bli førende. Den differensierte landindustrien er avhengig av et differensiert flåteledd. Det vi ser er at det er økende grad av konsentrasjon av både fartøy og rettigheter. Dette henger naturligvis sammen med blant annet regelverk som tillater dette, og er i seg selv ikke galt. Det vil kunne utvikle seg rederier som får betydelig makt på kysten ved at de ganske enkelt disponerer over en betydelig andel av ressursen. Samling av rettigheter gjør at fiskeflåtens distriktspolitiske funksjon svekkes. Dersom kystflåten og eierskapet til denne samles på for få hender og steder, kan deltakerloven og monopolet hevdes å ha mistet sin funksjon. Desto større samling av fartøy og rettigheter, desto vanskeligere er det å argumentere for at prinsippene bak deltakerloven fortsatt skal gjelde. 

For få og mektige enheter i flåteleddet utfordrer landindustrien, som er opptatt av stabil råstofftilgang. Tilgangen til råstoff blir mindre forutsigbar. Vi ser at landindustrien svarer med såkalt «defensiv strategi» og angriper deltakerloven. Som sagt ovenfor så er det avgjørende for den fiskereide fiskeflåten at deltakerloven og prinsippene bak denne består. Samlingen av rettigheter på fartøynivå kan i seg selv utfordre den fiskereide flåten, ved at kombinasjon av fartøy og kvoterettigheter blir for kostbare for fiskere å overta når disse en gang skal skifte hender. Oppfatningen er at utviklingen mot samling av fartøy og rettigheter på færre hender er tiltagende. For å unngå en utvikling i flåteleddet som setter deltakerloven og den fiskereide fiskeflåten på spill, kan det være nødvendig og regulere blant annet tillatt grad av eierskap. Et tak for eierskap bør settes til et nivå som ikke legger unødvendige begrensinger på fiskeren, men som gjør det fortsatt legitimt å opprettholde de grunnleggende krav om differensiert og fiskereid kystfiskeflåte.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...