LANDBASERT: Salmon Evolution skal bygge landbasert matfiskanlegg steinbrudd på Indre Harøy i Fræna i Møre og RomsdalFoto: Pressefoto
LANDBASERT: Salmon Evolution skal bygge landbasert matfiskanlegg steinbrudd på Indre Harøy i Fræna i Møre og RomsdalFoto: Pressefoto

Landbasert oppdrett - Bærekraftig utvikling er vår drivkraft

Selv om vi står overfor komplekse problemstillinger i havbruksnæringen, har vi - næringen - både evne og kapasitet til å forbedre og løse mange av de utfordringene som er en del av hverdagen vår.

Kronikk
Skrevet av23. april 2018 19:38

Med over 30 års erfaring fra havbruk, kan jeg trygt bekrefte at aktørene i næringen jobber for å tilpasse drift til stadig nye krav, og for å ivareta og forbedre fiskens helse. Og vi jobber fremfor alt for å oppdrette laks og ørret med så lite miljøavtrykk som mulig.

I en kronikk 19.april stilles det spørsmål om hvorvidt Norge bør satse innen landbasert oppdrett, og det skisseres noen konkrete tanker om hvorfor Norge bør være i førersetet på teknologiutvikling for oppdrett på land. Kronikken tar også for seg bærekraftperspektivet for driftsteknologi, og diskuterer omdømmet til norsk oppdrettsnæring.

zoomIngjald Skarvøy
Ingjald Skarvøy

Fiskevelferd, miljø og drift

Vi er alle godt kjent med de største driftsutfordringene i konvensjonelt oppdrett, som lakselus, fiskesykdommer og spørsmål knyttet til miljø. Det legges ned mange årsverk kysten rundt for å ivareta laksen på best mulig måte underveis i livssyklusen. Parallelt jobber næringsaktørene med stadig å forbedre driften og håndteringen av fisken i de ulike stadiene før den går til slakting. Næringen jobber med forebyggende tiltak, myndighetspålagte reguleringer, utvikling av ny teknologi, ny forskning og samhandling på tvers av segment og plass i verdikjeden. Dette arbeidet har høy prioritet i dag. Her er det mye å fortelle om - om media og befolkningen vil høre.

Utfordringer gir innovasjon

Men det er helt klart begrenset hvor mye oppdrettsfisk som kan produseres på det vi i dag kaller konvensjonell måte. Å skalere opp denne typen produksjon er ikke uproblematisk i forhold til arealtilgang, fiskevelferd og miljøutfordringer.

Fra tidlig grundertid i 1970-årene til i dag har havbruk blitt en viktig næring for kyst-Norge. Men det er fortsatt forbedringer å gjøre og et potensiale å hente ut. Det vi har greid å skape til nå er takket være store og små ideer, og mot til å prøve. Det er ingen grunn til at vi skal slutte hverken med innovasjonstenking eller pågangsmot. Målet for norsk havbruk må være å produsere sunn fiskemat på en effektiv, lønnsom og bærekraftig måte.

Flytter havpotensialet til land

Salmon Evolution er et ungt selskap, men bygd på over 100 års erfaring i næringen. Vi våger å tenke nytt. Vi våger å forsøke å utnytte sjønære områder og ny teknologi for å få mer kontroll på produksjonsforholdene - og for å minimere utfordringene fra dagens konvensjonelle havbruksdrift.

Med lang erfaring og kunnskap fra oppdrett, produksjon, foredling og salg av laks, hvitfisk og pelagisk, ønsker vi å bidra til å utvikle alternative driftsformer og oppdrettsteknologi. Drivkraften vår er å bidra til en samlet sett mer bærekraftig næring, med biologiske- og miljømessige perspektiver i fokus - parallelt med økt produksjonsvolum av norsk laks.

Innen 2022 har Salmon Evolution satt som mål å produsere 100 millioner bærekraftige laksemåltider på land.

Målet for norsk havbruk må være å produsere sunn fiskemat på en effektiv, lønnsom og bærekraftig måte

Utvikler det landbaserte alternativet

Salmon Evolution ønsker å spille på lag med hele sjømatnasjonen. For målsettingen om å produsere bærekraftig er like relevant for oppdrett på land, som langs kysten eller på mer eksponerte lokaliteter. Det er også like relevant innen andre segmenter, som hvitfisk og pelagisk.

Vi vil utvikle og utnytte landbasert oppdrett i et sirkulærøkonomisk perspektiv med hensyn til marine ressurser, og ønsker med det at vi kan sette fart på teknologiutviklingen knyttet til landbasert oppdrett i Norge.

Tar kontroll over alle parameter

Når vi nå skal etablere oppdrettsanlegg på land, gjør vi det med sjøen som nærmeste nabo. Vi ønsker å skape optimale forhold for laksen ved hjelp av gjennomstrømningsteknologi. Spørsmålet er; hvordan legge til rette for et optimalt produksjonsmiljø? Da er det ikke vesentlig om fisken befinner seg på land eller i havet. Det viktige blir å skape god vannkvalitet, minimere eksponeringen for patogener, lus og andre parasitter, holde en stabil temperatur, og hvordan man håndterer fisken på en best mulig måte. Alt dette får vi større kontroll over på land, og vi kan slik tilpasse og optimalisere for bærekraftig produksjon med fiskehelse og fiskevelferd i fokus.

Ja, takk begge deler

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar. Næringen har som mål å produsere mer bærekraftig laks og ørret til norske og utenlandske matfat. Det kan vi gjøre samtidig som vi ivaretar kysten og naturen vår på en mest mulig skånsom måte.

Det er ikke realistisk å tro at vi kan nå målsettingen om å produsere 5 millioner tonn laks og ørret i 2050 ved konvensjonelt oppdrett. Men kombinerer vi konvensjonelt oppdrett med ulike driftsformer på sjø og land, kan målsettingen være innen rekkevidde.

Vårt virke og vår kunnskap er basert på oppdrett av laks og ørret gjennom tiår. Utviklingen har vært eventyrlig, tilpasningen og innovasjonstakten har vært høy, parallelt med økende biologiske- og miljømessige krav og utfordringer.

En «gamechanger» i oppdrett

Vi er praktiske mennesker som ønsker å skape verdier i næringen, kystsamfunnet og arbeidsplasser for å utvikle regionene. Vi er opptatt av at vi setter minst mulig miljøavtrykk etter oss, og vi er opptatt av at fisken vår har det bra. Vi føler stolthet for det vi gjør.

Det vi ikke har vært like flinke på, det er å være tilstede i det offentlige rom. Informasjon om vårt virke, våre utfordringer, våre løsninger, forskningen, og samarbeidet som skal løse og forbedre utfordringene - både biologiske- og miljømessige har ikke nådd folk flest.

Kanskje næringen skal ta inn over seg at større grad av samarbeid, involvering og åpenhet rundt utfordringer og løsninger, vil gagne næringens utvikling og bidra til å skape tillit til at næringen ivaretar felles ressurser på best mulig måte - også inn i neste havbrukseventyr - en «gamechanger» for oppdrettsnæringen globalt.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

LoVe Lofoten

Kommentar
29. mars 2020 10:12

Snytt for 1,5 mrd. kr og 2000 arbeidsplasser

Leserinnlegg
28. mars 2020 14:41

Veit sjømatnæringa kor viktige vi er?

Kommentar
27. mars 2020 11:03
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...