FEIL MEDISIN: Det er ikke riktig å åpne for strukturering i flåten under 11 meter, mener innsender.Foto: KJERSTI KVILE
FEIL MEDISIN: Det er ikke riktig å åpne for strukturering i flåten under 11 meter, mener innsender.Foto: KJERSTI KVILE

Bomskudd å innføre struktur under 11 meter

Kystpartiet i Nordland mener det er feil virkemiddel å innføre struktur for fiskeflåten under 11 meter, hvis målet er å sikre lønnsomhet i flåten.

Leserinnlegg
Skrevet av14. april 2018 13:49

Fremtidens sjarkflåte må ha mulighet for en god kvalitetsmessig behandling av råstoff, flåten må være lønnsom, og det må være komfort og bekvemmeligheter for mannskap om bord.

Det vises til Høringsnotat med tittel: «Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem. Kystpartiet i Nordland har følgende innspill til høringsnotatet.

Fyller kravene

Kystpartiet i Nordland er enig i en slik argumentasjon, men å bruke en slik argumentasjon for å innføre struktur for fiskeflåten under 11 meter er «et bomskudd».

Sjarkflåten i dag er variert, og består av både eldre og nyere fartøy, som alle fyller disse kravene, samtidig som de er en viktig faktor for tilstedeværelsen av mange små lokalsamfunn langs kysten.

Det blir også noe underlig å blande samfiske i pelagiske fiskerier inn i debatten om samfiske/struktur i hvitfisksektoren. Årsaken til at det har vært, og er, samfiske i pelagiske fiskerier er at flere små fartøy samarbeider om å fiske på pelagiske bestander, og setter fangsten i lås, på grunn av at de ikke har kapasitet selv for å føre de kvantum med fangst de kan oppnå i et kast. 

Om innføring av struktur i flåten under 11 meter blir en realitet vil ikke dette endre seg, båtene vil fremdeles være under 11 meter, og lastekapasiteten vil fortsatt være for liten til å føre fangsten selv til kjøper.

Konsekvenser av strukturering

Skal ta for oss de forskjellige alternativene som er lagt frem i høringsnotatet.

 • Modell 1: Sammenslåingsordning for sjarkflåten under 11 meter hjemmelslengde.

En slik modell vil kun føre til økning av gjelden i fiskeflåten grunnet økte priser på kvoter ved salg, i forhold til dagens priser. Det viser all erfaring fra de gruppene der struktur er innført.

 • Modell 2: Sammenslåingsordning for sjarkflåten under 11 meter faktisk lengde.

En slik modell vil føre til en kapasitetsøkning, samt en større effektivisering av fisket enn samfunnet vil være tjent med, da det vil medføre en uthuling av forskrifter og regelverk i større grad enn det som er tilfelle i dag.

 • Modell 3: Todeling av sjarkfiskeflåten.

Dette er et forslag som ikke har noe for seg. Det er innført strukturering for flåten fra 11 meter og opp, i torskefiskeriene, og de som vil strukturere kan faktisk kjøpe seg fartøy, og kvoter i disse gruppene.

To grupper under 11 meter, de som er for struktur, og de som er mot, virker som tåkelegging fra departementets side av realiteten.

Om en fisker som er mot struktur slutter i yrket og selger fartøy og kvote, er det ingen garanti for at ikke rettighetene blir kjøpt opp av en som er for struktur.

 • Modell 4: Samfiske som grunnlag for sammenslåing.

Når det gjelder samfiskeordningen er det ingen lov som forbyr noen å samarbeide i fiskeflåten. Eiere av fartøy kan fiske en uke av gangen på hvert fartøy, eller intervaller de blir enige om.

Sjarkflåten er i dag lønnsom, det vises på investeringer som blir gjort i dag, den er også både egnet og fulgt opp forskriftsmessig fra myndighetenes side.

Mulighet for fornying

Kystpartiet i Nordland tar avstand fra de forslag som foreligger i Høringsnotatet, og anbefaler at det IKKE blir innført struktur for gruppa under 11 meter.

Vi vil begrunne det med følgende:

 • Sjarkflåten i dag er allsidig, både i effektivitet, alder og driftsform, og vil også være det i fremtiden, slik den fremstår i dag.
 • Samtidig er sjarkflåten en viktig faktor for sysselsetting og bosetting langs kysten.
 • Sjarkflåten er i dag lønnsom, det vises på investeringer som blir gjort i dag, den er også både egnet og fulgt opp forskriftsmessig fra myndighetenes side.
 • Sjarkflåten leverer fisk av god kvalitet, nærhet til fiskefeltene.
 • Sjarkflåten har gode arbeidsforhold, da det er eierne selv som har rigget båtene til for både bekvemmeligheter om bord, samt en ergonomisk arbeidssituasjon, sammen med opplegg for bløgging og utblødning.
 • Sjarkflåten gir i dag en avlønning over en industriarbeider.
 • Sjarkflåten gir også en kapitalavkastning som gir muligheter for fornying, det har mange nybygg innen flåten bevist de siste årene.

En strukturering i gruppa under 11 meter vil heller ikke forenkle forvaltning eller regelverk for disse, slik byråkratiet påstår, det vil heller sørge for en større byråkratisering, i forbindelse med oppfølging av rettigheter og fartøy.

Ingen struktur

Kystpartiet i Nordland vil på bakgrunn av dette på det sterkeste anbefale at gruppa under 11 meter fortsetter inn i fremtiden med samme forvaltningsregimet som den ligger under nå, nemlig ingen struktur.

Det forvaltningsregimet flåtegruppen har i dag er også med på å sørge for rekruttering på flåtesiden, dette på grunn av at med en strukturering vil prisene på rettigheter bli så høye at det vil være vanskelig å forsvare dem.

Dagens regelverk er også med på at det er satt fokus på fiske av flere bestander enn bare torsk.

Viser for øvrig til Havressursloven §1.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.