Sjarkflåten i Henningsvær. Foto: KJERSTI KVILE
Sjarkflåten i Henningsvær. Foto: KJERSTI KVILE

Framtidens sjarkflåte i støpeskjeen

Arbeidet med oppfølgingen Eidesenutvalget er nå i full gang. Utvalget foreslo en rekke endringer for å forbedre dagens kvotesystem for fiskeflåten. Det er liten uenighet om at dagens system er svært komplekst og lite fleksibelt.

Kronikk
Skrevet av4. april 2018 15:26Oppdatert:
4. april 2018 15:30

Min ambisjon er å er få til et fremtidsrettet system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av ressursene i våre havområder. Dette arbeidet har jeg ikke tenkt å gjøre isolert fra dem det angår. For å lykkes mener jeg nøkkelen er god dialog med de berørte. Utover våren vil jeg derfor legge til rette for en rekke innspillsmøter.

Grundigere analyser

Sjarkflåten ble som kjent også drøftet av Eidesenutvalget. For denne flåtegruppen mener jeg vi er helt avhengige av et bredest mulig beslutningsunderlag og enda grundige analyser. Derfor har jeg i dag sendt på høring ut et åpent drøftingsnotat som handler om nettopp dette.

Sjarkfiskeflåten er den desidert største flåtegruppen med 1397 fartøy i såkalt lukket gruppe. Den har en særlig rolle for spredt aktivitet langs kysten. Sjarkene er en viktig leverandør av ferskt råstoff til fiskeindustrien. Selv om spørsmålet om sjarkflåten bør ha tilgang til et strukturvirkemiddel slik de andre flåtegruppene har, er det mest sentrale som drøftes, må dette viktige spørsmålet ses i sammenheng. Derfor drøftes også samfiskeordningen, hjemmelslengde, kvoteutnyttelse, sjarkflåtens rolle i kystsamfunnene og for fiskeindustri, geografisk tilhørighet, åpen gruppe med mer i dette drøftingsnotatet.

Spørsmålet om sjarkflåten bør ha tilgang til et strukturvirkemiddel slik de andre flåtegruppene har, er det mest sentrale

Sterke fronter

Jeg har ingen anbefalinger til løsning nå. Og kanskje er det heller ingen enkel løsning. Men vi kan komme nærmere en god løsning ved å se på de ulike delene i sammenheng.

Debatten for eller mot strukturering er preget av sterke fronter. For å legge til rette for en bredere debatt drøftes derfor ulike modeller. Alt fra å utvide dagens strukturkvoteordning for kystflåten til også å gjelde for sjarkene, til ingen form for sammenslåingsordning, men likevel en mulighet for at passive samfiskefartøy kan tas permanent ut av fiske. 

Mellom disse ytterpunktene drøftes to modeller: Den ene tillater sammenslåing av fartøy under 11 meter etter at en har foretatt en opprydding av hjemmelslengdesystemet. Den andre tillater at sjarkflåten, basert på fartøyeiernes valg, deles i to grupper, der én gruppe gis anledning til en sammenslåingsordning, men ikke den andre.

Ikke på akkord

Det å arbeide på en sjark kan ikke gå på akkord med trivsel, komfort, sikkerhet, eller arbeidsforhold generelt. Kvaliteten på fisk er også viktig for verdiskapingen videre i kjeden. Derfor må sjarken være rustet til å ta vare på fisken. Fisken bør kunne tas ut av redskapen under akseptable arbeidsforhold, og det være gode forhold for oppbevaring ombord. Dette er en premiss for at sjarkflåten fortsatt skal ha en viktig rolle i kystsamfunnene, både som arbeidsplass og som råstoffleverandør til lokalt forankret fiskeindustri.

Jeg håper på gode innspill til hvordan vi bør utforme kvotesystemet for fremtiden, der sjarkflåten har en svært viktig rolle. Kvotene, tilgjengeligheten, været og prisen på fisken forandrer seg. I en slik hverdag, med mye usikkerhet, ønsker jeg å legge til rette for et kvotesystem som kan ligge fast over tid. For å legge til rette for en fremtidsrettet sjarkflåte må være forberedt på å gjøre nødvendige endringer.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Norske sjøfolk bør få lov til å komme hjem

Leserinnlegg
12. august 2020 08:55

Små endringer i eksportverdien i juli

Kommentar
11. august 2020 14:25

- EU-toll hindrer ikke norsk videreforedling

Leserinnlegg
11. august 2020 09:24

Ein stad går grensa

Kommentar
10. august 2020 19:30

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.