LEVENDELAGRING: Regelverket innenfor levendefangstnæringen må videreutvikles.Illustrasjonsfoto: Terje Jensen
LEVENDELAGRING: Regelverket innenfor levendefangstnæringen må videreutvikles.Illustrasjonsfoto: Terje Jensen

Taktskifte for levendefangst

Skal verdiskapningen i levendefangstnæringen realiseres, må det til en mye sterkere innsats for å utvikle regelverket.

Skrevet av29. mars 2018 07:00

Fremveksten av nye produksjonsformer i kystsonen utfordrer dagens forvaltningsregimer. Nye initiativ fra et innovativt næringsliv møter legale barrierer. Barrierene er satt ut fra en historisk forståelse av hvordan næringen er organisert/arbeider. Skal verdiskapings-potensialet i levendefangstnæringen realiseres må det til en mye sterkere innsats for å utvikle regelverket gjennom aktiv dialog mellom næring, forvaltning og forskningsmiljøer.

Forenkle, forbedre og effektivisere

Det er i næringens interesse at all virksomhet i kystsonen reguleres for å:

  • Sikre effektiv ressurskontroll
  • Sikre god dyrevelferd i tråd med standarder for etisk matproduksjon
  • Hindre smitte, blant annet for å redusere biologisk/økonomiske risiko

Vi mener det er mulig å forenkle, forbedre og effektivisere forvaltningens arbeid gjennom regelverksutvikling ved å etablere et aktivt samarbeid mellom forvaltning, forskning og næring i tråd med utredningsinstruksens bestemmelser. Det må etableres enighet om de mest sentrale utfordringer for næring og forvaltning, blant annet må det samarbeides om å etablere utviklingsprosjekter som fyller kunnskapshull og gir nye teknologiske og metodiske løsninger.

Gjennom våre forskningsmiljøer og i regi av Arena Torsk gjennomføres allerede omfattende kunnskapsproduksjon og utviklingsarbeid for å løfte frem levendefangst, fôring, produksjon og markedsføring av villfisk, i første rekke torsk.

Det må samarbeides om å etablere utviklingsprosjekter som fyller kunnskapshull og gir nye teknologiske og metodiske løsninger

Følg fisken

Arena Torsk i samarbeid med bl.a. BioMar, arbeider frem et industrielt fôr som vil fjerne helt risikoen for smitte fra fôr. Sluttrapport og dokumentasjon fra dette arbeidet vil foreligge innen utgangen av første kvartal 2019. Vi arbeider også med å etablere et teknologiprosjekt for å utvikle en mer kostnadseffektiv metode for sikker telling, veiing og rapportering av biomasse. Det er viktig for at transaksjoner kan gå rett for seg, og det er viktig for at aktørene kan rapportere riktig kvantum. Denne teknologien vil gi data som også kan brukes til forskning og analyser for og av aktørene for økt kunnskap og innsikt som hele næringen vil ha nytte av.

I samarbeid med Nofima er vi i oppstarten av prosjektet «Gjennomgående rapportering», en metodeutvikling der en kan følge fisk gjennom hele verdikjeden; fra den er fangstet til den går inn i produksjonen/ut fra fabrikk. Videre jobber vi med å utvikle en sertifiseringsordning som skal profesjonalisere levendefangstnæringen, blant anne gjennom kompetansehevende tiltak.

Framtidige forskningsbehov

Veterinærinstituttet holder på med en omfattende kunnskapskartlegging på oppdrag fra FHF. Denne utredningen skal avsluttes 1. juni 2018 og vil klarlegge fremtidig forskningsbehov knyttet til smitte og reduserer behovet for bruk av føre-var-prinsipper og avstandskravene kan reduseres.

Fra næringen, er det Arena Torsk som til nå har gått i front for å løfte frem behovet for en mer aktiv regelverksutvikling i nært samarbeid med forskningsmiljøer, Nofima ved Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur og Sintef, og Norges Råfisklag. Videre har Arena Torsk koordinert sine innspill til forvaltningen med Sjømat Norge.

Alle utviklingsprosjektene vil produsere ny kunnskap og kunne medvirke til å modernisere og forenkle dagens regelverk, og vil kunne gi næringen handlingsrom for å teste ut nye arbeidsformer og mer lønnsomme forretningsstrategier basert på levendefangst.

Responsen fra forvaltningen så langt, og i særdeleshet den politiske ledelsen, har vært meget imøtekommende. Det er lovende for et nærmere samarbeid næring - forskning - forvaltning om å utvikle bedre rammevilkår for levendefangstnæringen.

( VILKÅR )
DEL SAKEN

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...