Skreifiske: Kronikkskribenten mener det er mange myter og fiskeskrøner ute og går i den politiske debatten rundt norske fiskerier.Ill.foto: Silje Helene Nilsen
Skreifiske: Kronikkskribenten mener det er mange myter og fiskeskrøner ute og går i den politiske debatten rundt norske fiskerier.Ill.foto: Silje Helene Nilsen

Fiskeskrøner i næringen

Alle vet jo at et 20-talls familier kontrollerer 50 prosent av norske fiskeriessurser, at trålerne fryser fisken, og går rett til utlandet med den, og at stadig mer av fisken landes i Sør-Norge.

Kronikk
Skrevet av13. mars 2018 10:33Oppdatert:
13. mars 2018 10:40

Alle vet også at kvotene og båtene forsvinner samme vei - sørover, at fisken ikke bearbeides i Norge, alt går ut rund, og at eierskapet til fisken er privatisert.

Alt dette er påstander om fremmes i dagens debatt. Noe av sentrale politikere, spesielt fra SV og Sp, og noe fra forskjellige interessegrupper og en del innen næringen selv. Påstandene danner et bilde av et ran av kysten og spesielt Nord-Norge, og at det går dårlig i norsk fiskeri, noe det slett ikke gjør. Det går veldig bra. Noen av dem spiller en sentral rolle i «kystopprøret».

Påstandene danner et bilde av et ran av kysten og spesielt Nord-Norge, og at det går dårlig i norsk fiskeri, noe det slett ikke gjør. Det går veldig bra

Men problemet med noe «alle vet», er at en ofte ikke sjekker om fakta og det «alle vet» stemmer overens. For «alle vet» det jo.

Ingen dokumentasjon

Påstanden om at et 20-talls familier kontrollerer 50 prosent av fiskeressursene er fra SV, blant annet Torgeir Fylkesnes. Den fremkommer i flere leserinnlegg og fra en nettside som partiet opprettet i forbindelse med et grunnlovsforslag. Grunnlovsforslaget ville ikke endret på dagens forvaltningsregime, men det ble fremstilt som det.

Påstanden er vanskelig å dokumentere. SV klarer det ikke. Av nettsiden går det frem at det er villfisk de mener. Villfanget sjømat i 2017 er om lag 1,6 mill tonn. Dette inkluderer eksport og innenlandsk konsum. SV summerer opp 12 familier som gjennom sitt deleeierskap i trålere kontrollerer åtte prosent, altså langt fra 50 prosent. På direkte spørsmål om hvor de har dette med 50 prosent fra, får en ikke svar. Skulle det være rett må der være 12 andre familier som disponerer 42 prosent av norske fiskeressurser, altså hver for seg fire ganger mer per familie enn trålereierne. Det er der ikke dokumentasjon på.

Men så er kontrollerer også et spesielt begrep i denne sektoren. Ingen steder har vel myndighetene så vide fullmakter til å omfordele ressurser. Ingen kontrollerer egentlig fisken, det gjør felleskapet. Det er også det loven sier. Dermed er heller ikke eierskapet til fisken privatisert i vanlig forstand.

Bagatellmessige mengder

Går trålerne rett til utlandet med fisken? Nei, statistikken viser at det er helt bagatellmessige mengder for hvitfisk mellom 2011 og 2015 som blir landet i utlandet. Innenfor pelagisk er det ca 80 prosent landing i Norge, og det som landes utenfor, er i hovedsak makrell.

Er det lite bearbeiding i Norge, og går fisken rett ut frosset rund? Nei, men der er to unntak. Det gjelder ikke torsk, her er det ca 22 prosent av fisken som går ut frosset rund. Bearbeidingsgraden på torsk er opp mot 60 prosent. For sei er den 67 prosent, og for sild 62 prosent. Unntakene er hyse med ni prosent og makrell med fem prosent. Mange tall, men med andre ord er bearbeidingsutfordringen ikke generell men gjelder i størst grad hyse og makrell av mengdeartene. Her bør det være en ambisjon å bli bedre. For torsk vil jeg legge til at når det ekstreme kvalitetsproduktet hel skrei ikke regnes som bearbeidet, er det en definisjon som neppe ville vært gjeldende i annen industri. Når en ser hvilket arbeid som legges ned i håndtering og utsortering, er dette i høyeste grad et produkt med mye arbeid knyttet til seg.

zoomTom-Christer Nilsen, stortingsrepresentant (H) og medlem av næringskomiteen
Tom-Christer Nilsen, stortingsrepresentant (H) og medlem av næringskomiteen

Det landes mer i nord

Historien om at båtene, kvotene og landingene forsvinner sørover, er gjentatte ganger avvist. I realiteten fanges en stadig større del av fisken av båter fra Nord-Norge, og det landes mer i nord. Trenden ser ut til å fortsette.

Der er for mange påstander av samme type til å gå inn på her. Mitt budskap her er at både for beslutningstaker og menigmann gjør dette det utfordrende å sortere ut hva som er fakta. Feil bilde kan gi feil beslutning. Vi må ha et riktig bilde, ikke bare det bildet som passer oss. Sjekk gjerne fakta her, jeg blir glad dersom du finner en feil, for da kan vi kommer nærmere et riktig bilde i de viktige debattene vi har foran oss.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Mulighetene finnes i havet

Kommentar
28. juni 2020 11:02

Debatt: - Hev U-864

Leserinnlegg
27. juni 2020 19:08

Grumsete vann i RAS-produksjon av fisk

Kronikk
27. juni 2020 10:29
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.