Sjømat Norge retter baker for smed

Et velfungerende auksjonssystem for fisk ville vært det optimale for omsetningen av villfisk. Da kunne produsentene konkurrert på like vilkår om råstoffet fra villfiskflåten.

Leserinnlegg
Skrevet av14. januar 2018 13:19
zoomAudun Maråk, adm.dir i Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon.Foto: Marius Beck Dahle
Audun Maråk, adm.dir i Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon.Foto: Marius Beck Dahle

Situasjonen er imidlertid en annen, og det er derfor med en viss undring vi leser kronikken til Sjømat Norge i flere aviser. I kronikken går de til kraftig angrep mot at enkelte fiskere velger å selge fisken gjennom egne selskap. Bildet er nok langt mer nyansert enn det Sjømat Norge presenterer. Argumentasjonen blir heller ikke bedre, når Sjømat Norges medlemmer står for den største eksporten av fersk ubearbeidet hvitfisk, og likeså eksport av ubearbeidet laks. I tillegg har Sjømat Norge vært den største pådriveren for dagens resultat med hensyn til tilgang av råstoff på det åpne markedet.

La oss oppsummere realitetene;

- En stor andel av fiskekvotene er underlagt leveringsplikt til bestemte regioner.

- En betydelig andel er ikke på auksjon fordi fiskere og foredlingsanlegg har direkte avtaler.

- En markant andel av hvitfiskkvotene er eid av vertikalintegrerte selskap som i stadig større grad foredler/eksporterer eget råstoff.

- En mindre andel overtas av fiskerne selv. Det skyldes i regelen at foredlingsindustrien ikke er villig til å betale en pris som fiskerne forventer for sitt råstoff.

Sjømat Norge har i tillegg ønsket at industrien skal få eie større kvoteandeler. Resultatet blir enda mindre råstoff på det åpne markedet. Sjømat Norge har vært positive til langsiktige leveringsavtaler mellom fiskere og landanlegg. Resultatet er igjen mindre råstoff på auksjonsmarkedet. Sjømat Norge er imidlertid kritiske til at en svært liten kvoteandel blir foredlet, og solgt av fiskerne selv. Også det fører til mindre råstoff på det åpne markedet, men dette utgjør en forsvinnende liten andel av det totale kvantumet.

Mitt spørsmål til Sjømat Norge blir derfor; Hva ønsker dere? Alt råstoff på auksjon? Subsidiering av norske anlegg? Eie fiskeflåten? Fellesnevneren for Sjømat Norges politikk de siste tiårene er mindre råstoff på det åpne markedet.

Velfungerende marked

Fiskebåt ønsker råstoffauksjon, forutsatt at det er en velfungerende markedsplass. Dersom en stadig mindre andel blir solgt på auksjon, vil denne markedsplassen tape sin betydning. Fiskebåt har årsmøtevedtak, der vi nettopp tar til orde for at råstoffet bør omsettes på auksjon. Vi må selvsagt ta med oss at fiskernes veivalg på mikro nivå, kan få betydning for makroresultatet. Om fiskerne i betydelig grad etablerer vertikalintegrerte selskap, så vil det kunne få politisk betydning for fiskelovgivingen. Så er ikke tilfelle i dag.

Norsk verdiskaping

Det er ønskelig at mest mulig av råstoffet tilbys og leveres til norske bedrifter, dersom det gir størst verdiskaping. Til totalbildet hører det også med at norske bedrifter kjøper mer råstoff fra utenlandske fiskere, enn det norske fiskere selger til utenlandske foredlingsbedrifter. I lys av argumentasjonen er det også et tankekors at Sjømat Norge ønsker å kjøpe enda mer råstoff fra utenlandske fiskere, samtidig som de vil frata norske fiskere samme mulighet. Det må samtidig erkjennes at utfordringene ikke løses alene, ved at en større andel auksjoneres i førstehånds marked. Alle produsenter må forholde seg til konkurransen fra aktører som driver mer kostnadseffektivt og lønnsomt.

Norske lakseoppdrettere eier produksjonsanlegg, og selger laksen i egne vertikalt integrerte selskap. Nær 90 prosent av laksen selges med liten bearbeiding ut av Norge. I praksis med langt mindre bearbeiding enn norsk villfisk.

Vil Sjømat Norge pålegge oppdrettsnæringen å selge laks til norske foredlingsanlegg for å øke bearbeidingen? Vi kan jo få lønnsomhet i norsk foredlingsindustri på laks, om oppdretterne er villige til å selge laksen til redusert pris. Det er jo nettopp det Sjømat Norge i praksis ønsker for villfisken. For å bøte på et resultat som de selv har stått fadder for. Å rette baker for smed, er vel et dekkende uttrykk for Sjømat Norges selvskudd.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Digitalisering øker kvaliteten på forsøk

Kommentar
19. september 2020 10:33

Kjære delegat, pust med magen

Leserinnlegg
18. september 2020 08:36

Det marine økosystemet i nord er i endring

Kommentar
17. september 2020 19:22
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.