«Vendla»-toktet må analyseres på nytt og kvalitetssikres!

Den frittstående havforskeren Jens Christian Holst mener resultatene fra Vendlatoktet ikke stemmer og krever at resultatene analyseres på nytt.

Leserinnlegg
Skrevet av21. desember 2017 14:06Oppdatert:
21. desember 2017 15:54
zoomNVG-SILD: Havforsker Jens Christian Holst mener Havforskningsinstituttet underestimerer gytebestanden av NVG-sild.ILLUSTRASJONSFOTO: Kystvakten/KV «Sortland»
NVG-SILD: Havforsker Jens Christian Holst mener Havforskningsinstituttet underestimerer gytebestanden av NVG-sild.ILLUSTRASJONSFOTO: Kystvakten/KV «Sortland»

Siden februar 2016 har Torfinn Gangstad (fisker, journ.anm.) og jeg høflig kontaktet Havforskningsinstituttets (HI) direktør Sissel Rogne flere ganger for å få legge frem strengt vitenskapelig det vi mener er en serie alvorlige forhold som har ført til kraftig underestimering av gytebestanden av NVG-sild under gytetoktene i februar 2015, 16 og 17, inkludert det såkalte «Vendla»-toktet som dekket havområdene i februar 2016. Vi fikk dessverre aldri dette møtet og saken verserer nå i stedet i pressen på en uverdig og vitenskapelig lite hensiktsmessig måte.

zoomJens Christian Holst, frittstående havforsker
Jens Christian Holst, frittstående havforsker

Det foreligger fire ulike sildeestimater fra «Vendla»-toktet (se tabell nedenfor). Estimatene har et spenn fra 56.000 tonn til 1.692 millioner tonn, en forskjell på cirka 1.636 millioner tonn. En slik forskjell er fullstendig uakseptabel og kan ikke bli stående. «Vendla»-toktet må reanalyseres og kvalitetssikres!

Et stort antall ringnotbåter kjørte igjennom «Vendla-området» rett før, under og etter gytetoktet i forbindelse med loddefisket på Island. Samtlige skippere vi var i kontakt med etter toktet bekreftet at silden i området var spesielt sky og vanskelig å komme oppå. Båtene måtte for eksempel slå på to hydraulikkmotorer for å svinge etter sildestimene i området. Aril Slotte og Geir Huse hevder på sin side i leserinnlegg i Fiskeribladet 18 desember 2017 at «Dette fordi det ikke var noen spesielle forhold i området, for eksempel med tydelig unnvikelse av stimer». Konkret spørsmål til HI: Hvilke undersøkelser utførte HI med «Vendla» for å sjekke at det ikke var spesielle forhold med hensyn på unnvikelse av stimer? Hvilke data ble samlet og hvilke resultater ble oppnådd?

Basert på over 20 års havgående erfaring med akustisk mengdemåling av sild ser jeg ikke bort fra at under halve gytebestanden av NVG-sild er blitt målt i gytetoktene siden 2015

Hva var det egentlig ekkoloddet på «Vendla» observerte?

zoom
Sonar- og ekkolodd-observasjoner fra Vendlatoktet

Nå vil jeg be leseren nøye studere vedlagte figur fra toktrapporten med ekkolodd- og sonarstimer observert av «Vendla». Røde punkter er sildestimer observert på fartøyets ekkolodd, sorte sirkler er stimer observert innenfor 2000 meter avstand med sonar. Når man studerer fordelingen av de to ulike tegnene trer det frem to mønstre. For det første ligger mange av de røde punktene alene, i områder uten sorte sirkler. Det betyr at mange av ekkoloddstimene ble observert i områder uten stimer observert på sonar. Hvordan kan dette forklares?

Det andre mønsteret som trer frem er at i områdene med størst konsentrasjon av sorte sirkler, sonarstimer, er det ikke ekkoloddstimer, røde punkter. Hvordan skal dette forklares?

Burde det ikke vært slik at det var omtrent en proporsjonal fordeling av røde punkter og svarte sirkler, det vil si at det var flest røde punkter der det var fleste sorte sirkler, og ikke omvendt? Det store spørsmålet blir da: Hva var det egentlig «Vendla» observerte på ekkoloddet? Hvordan skal dette paradokset forklares?

Basert på over 20 års havgående erfaring med akustisk mengdemåling av sild ser jeg ikke bort fra at under halve gytebestanden av NVG-sild er blitt målt i gytetoktene siden 2015. Dette er en stor og potensielt alvorlig sak som må behandles seriøst. Slik jeg ser det er det kun via en åpen og strengt vitenskapelig prosess som involverer HIs forskere, eksterne eksperter, fiskerne og fiskernes vitenskapelige rådgivere at en kan komme til bunns i denne saken. Det er avgjørende viktig for HIs fremtidige tillit og legitimitet blant brukerne av instituttets forvaltningsråd på pelagisk fisk at en slik prosess gjennomføres og konkluderer i 2018, med oppstart snarest etter nyttår.

zoom
*Dette antallet stimer fremkommer ved å dele sildeestimatet i toktrapporten med snittstørrelsen på stimene i samme toktrapport.**Dette antallet stimer er basert på tall Torfinn Gangstad og Jens Christian Holst fikk opplyst på møte på Havforskningsinstituttet etter gytetoktet i 2016. 856 stimer talt med sonar i «Vendla-området», 13 prosent dekningsgrad.
( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Planlegg kysten for matproduksjon!

Kronikk
9. august 2020 13:44

Svak krone stimulerer sjømateksporten i 2020

Leserinnlegg
6. august 2020 08:29

Jasså, går det ikke an?

Kommentar
4. august 2020 07:32

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42

Fremtidsrettet fiskerinæring

Leserinnlegg
27. juli 2020 09:43

Hjartesukk frå ein olding til sjøs

Leserinnlegg
26. juli 2020 09:05

Global status for fiskeri og akvakultur

Kommentar
25. juli 2020 13:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.