Annonse
Økosystemtokt i BarentshavetFoto: Havforskningsinstituttet
Økosystemtokt i BarentshavetFoto: Havforskningsinstituttet

Utvider kunnskapen om det nordlige Barentshavet

Annonse
Forskning

16. desember 2017 17:04

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er fornøyd med at Forskningsrådet har gitt klarsignal for Arven etter Nansen. Havforsker Randi Ingvaldsen sier prosjektet kommer til å utvide kunnskapen om det nordlige Barentshavet og Polhavet.

Annonse

Det skriver Havforskningsinstituttet på egne nettsider.

Forskningsrådet har gitt klarsignal til at forskningsprosjektet Arven etter Nansen kan settes i gang. I alt er det ti norske forskningsinstitusjoner som deltar; Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet, Meteorologisk institutt, Norsk Polarinstitutt, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetssenteret på Svalbard, Nansensenteret (NERSC) og Akvaplan-niva. 

Arven etter Nansen kommer til å koste nærmere 800 millioner kroner. Regjeringen og Forskningsrådet skal betale halvparten, resten skal være bidrag fra institusjonene som deltar.

Havforsker Randi Ingvaldsen leder Havforskningsinstituttets deltakelse i Arven etter Nansen. Hun sier at prosjektet skal samle kunnskap om det sentrale og nordlige Barentshavet og det tilstøtende Polhavet

- Forskninga HI skal gjøre skal konsentrere seg om det marine økosystemet, sier hun.

Mye av dagens kunnskap og forvaltning i Barentshavet bygger på datainnsamling fra den sørlige og varme delen av området. Arven etter Nansen vil bygge opp kunnskapsgrunnlaget om det nordlige Barentshavet som tradisjonelt har vært dekket av is.

- Dessuten vil prosjektet bidra med kartlegging av det tilstøtende Polhavet, og hvordan Barentshavet og Polhavet henger sammen. Arven etter Nansen skal se på hele økosystemet fra alger og bakterier og helt opp til sel og hval. Fra Havforskningsinstituttets side skal vi arbeide mest med makroplankton, krill, fisk, bunndyrssamfunn og sjøpattedyr, supplerer forskningsdirektør Geir Huse ved HI. Han er også nestleder i styret for Arven etter Nansen.

I tillegg skal HI:

. undersøke endringer i innstrømming og isforhold i det nordlige Barentshavet ved hjelp av observasjoner og modeller

. identifisere variasjoner i forsuringstilstand og hva som driver dette

. undersøke hvordan fiskebestander påvirkes av kombinerte effekter av høsting og klimaendringer (ved hjelp av observasjoner og modeller)

. forutsi mulige endringer i økosystemet i fremtiden ved hjelp av numeriske modeller

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00