Fiskefilet.Foto: Goffe Struiksma
Fiskefilet.Foto: Goffe Struiksma

Falske fiskerinyheter fra redere

Falske nyheter er valgt til årets ord i Norge. Dessverre gjør en gruppe redere seg skyld i dette fenomenet i Fiskeribladet nylig.

Nilsen, Korneliussen, Seljeseth og Grotle hopper bukk over følgende fakta: I november var eksportprisen på fersk torskefilet 18 kroner høyere pr. kg enn for fryst filet. For fersk seifilet dreier det seg om 26 kroner mer, og for fersk hysefilet 22 kroner mer enn for tilsvarende fryst. 

LES INNLEGGET: Ja, vi tenkjer kvalitet og ikkje berre kvantum

Det vil si at fersk filet oppnår fra tretti til hundre prosent høyere priser enn fryst filet. 

Markedsrapporten for november fra Portugal, vårt største torskemarked, kunne berette om at den dyreste klippfisken ble solgt til dobbelt så høy pris som den billigste innenfor samme produktkategori. Her dreier det seg om 80 til 120 kroner mer pr kilo for klippfisk produsert fra ferskt råstoff. Det hersker ingen som helst tvil om at det er fryst råstoff som dominerer billigsegmentet, mens produkt fra ferskt råstoff oppnår de høyeste prisene. 

zoomSteinar Eliassen.
Steinar Eliassen.

Når prisforskjellene summeres, ser man at Norge som helhet sløser bort milliardverdier. 

Det er ingen andre enn sårbare distriktssamfunn på kysten denne sløsingen går ut over. Når rederne sammenligner priser som oppnås for fryst med fersk fisk, ser de bort fra at fisk som er fryst på sjøen vanligvis losses og lagres for rederiets kostnad på sentrale fryselager. Fisken er eksportklar, sortert og pakket og kan lastes på trailer eller om bord i båt. Kjøpere av fersk fisk tar imot fisken mens den enda befinner seg om bord i båten, og som regel enda ikke er sløyd. 

De er ansvarlige for å holde kaier, kraner og utstyr og emballasje for sløying og pakking. I industrien er lønnskostnadene grovt regnet fra fire-fem til ti kroner i pr kilo råstoff. På fryselagrene er arbeidskostnadene tolv til femten øre pr kilo. 

LES OGSÅ: - Vi må tenke kvalitet foran kvantum

Hvor mange arbeidsplasser skaper det i forhold til i industrien der de samme kostnadene er tretti til åtti ganger høyere? 

Når fisken landes fersk, skapes det altså tretti til åtti ganger flere arbeidsplasser. På toppen kan man også selge ferdigproduktene dyrere og skaffe større inntekter til nasjonen Norge. 

Avslutningsvis vil vi minne om hva et enstemmig Storting vedtok skulle gjelde fra 1. januar 2009. Og det gjelder fremdeles. 

zoom
Kystfiskarlagsleder Arne Pedersen. (Foto: Sverre Houmb)

I paragraf én heter det: «Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane .og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna». 

Paragraf to lyder: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg». 

Det bør derfor være fullstendig klart at fiskeressursene ikke er enkeltrederiers private eiendom, men de skal utnyttes på en måte som er lønnsom og som sikrer at det fortsatt bor folk på kysten. Det lønner seg nok ofte for redere å fryse fisk på sjøen, men for det norske samfunnet er det på godt norsk «holl i hauet».

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00