VENDLA TOKTET: Havforskningsinstituttets gytetokt februar 2016.Arkivfoto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet
VENDLA TOKTET: Havforskningsinstituttets gytetokt februar 2016.Arkivfoto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet

Løsrevne tall og udokumenterte påstander

Torfinn Gangstad argumenterer med løsrevne tall, udokumenterte påstander og personlige observasjoner når han kritiserer HI. En slik tilnærming er så langt fra vår virkelighet som det er mulig å komme. Vi bygger vår rådgivning på vitenskapelig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.

Torfinn Gangstad kritiserer HIs forskning på sild. Dette er kritikk som Gangstad har gjentatt flere ganger, som vi nå nok en gang besvarer.

Hva som har rot i virkeligheten

Torfinn Gangstads vrengbilde av Havforskningsinstituttet

Sovende fiskeriorganisasjoner og politikere

Påstand nummer 1: Nulluttak i 2017

Gangstad hevder at HI i 2014 bebudet et nulluttak av NVG-sild i 2017 fordi bestanden var i dårlig forfatning. Det er ingen ansvarlige sildeforskere på HI som har uttalt dette. Det er heller ikke noe som tilsier et nulluttak i de offisielle dokumentene som ligger til grunn for bestandsberegningene eller i rådene som er gitt for de aktuelle årene (2014 og 2015). Det vi har sagt om sildebestanden i denne perioden ligger ute til offentlig ettersyn.

Påstand nummer 2: Beregningene fra gytetoktet i 2015

I innlegget hevder Gangstad at vi bedrev «regnekunst» med tall fra 2015-gytetoktet på NVG-sild, og at den offisielle indeksen ble bestemt i en telefonsamtale mellom ledelsen i HI og Fiskebåt.

Den offisielle indeksen fra gytetoktet i 2015 var på 6,2. Torfinn Gangstad kommer med tallet 10 millioner tonn. Det må være hans eget estimat, for 10 millioner har aldri vært en del av forskernes beregninger.

Den offisielle indeksen ble målt med samme metoder som i de andre årene. I tillegg forsøkte vi å estimere sildebestanden med å inkludere ny forskning på sildas akustiske målstyrke. I dette estimatet ble det også tatt hensyn til sildas bevegelse under toktet. Resultatet her var meget usikkert, men gav tallet 3,8 millioner tonn. HI ønskte å ha dette tallet med i toktrapporten for å vise til pågående forskning. Referansegruppen for toktet syntes dette var forvirrende, og ba om at kun den offisielle indeksen på 6,2 skulle presenteres. Resultatet den gang var at en rapport som kun inneholdt den offisielle indeksen ble lagt ut på HIs nettsider. Samtidig ble det utarbeidet en forskningsrapport fra toktet, der estimatet på 3,8 millioner tonn også var med. Denne rapporten ble presentert for ICES-arbeidsgruppen (WGWIDE) for de pelagiske bestandene i 2015.

Etter alt å dømme er det Gangstad som blander tallene her. HI har hele tiden forholdt seg til at 6,2 er den den offisielle indeksen, der dataene i 2015 ble benyttet i bestandsvurderingen som lå til grunn for 2016-kvoterådet.

Påstand nummer 3: Vendla-toktet 2016

For n-te gang påstår Gangstad at resultatene fra Vendla-toktet er manipulert med og ikke stemmer, og at de trenger en ny og uavhengig gjennomgang. Først vil vi si at det er uheldig at «Vendla» stadig trekkes inn i Gangstads argumentasjon. HI har et utmerket forhold til mannskapet på «Vendla», og de gjør en verdifull jobb for instituttet og næringen. Det er ikke de som fronter denne saken.

Alle data som ble samlet inn med «Vendla» i 2016 er tilgjengelige. De er overhodet ikke manipulert med, og de kan gjerne analyseres på nytt av eksterne forskere som måtte ønske det. Vi tror de kommer frem til samme resultat. Dette fordi det ikke var noen spesielle forhold i området, for eksempel med tydelig unnvikelse av stimer. Det handler da kun om målt ekkoenergi med et kalibrert ekkolodd, og det spesielle med stimene var at deres tetthet i snitt bare var en tiendedel av stimene som ble observert inne ved kysten, der silda opptrådde i normale tettheter. 

Fiskerne har forfektet at de har målt mye større stimer med sonar i området i samme periode. Selv om sonaren kan gi riktig bildet av et stimareal, så er dette med tetthet ikke noe som er kvalitativt synlig i et sonarbilde, særlig ikke når en ikke bruker tid på å inspisere stimene (går rundt dem og registrer ekko fra forskjellige vinkler). Og fiskerne har selv påpekt at det er viktig med erfaring fra området og tidspunkt for fangst for å vurdere stimstørrelse riktig. For eksempel må de være mer forsiktig i gytesesongen når silda kan stå tett. Fiskerne har ingen erfaring med å fiske i «Vendla-området» i februar måned i senere år. Ifølge data fra Fiskeridirektoratet er det ikke rapportert fangster i dette området i februar i perioden 2000-2016.

Alle data som ble samlet inn med «Vendla» i 2016 er tilgjengelige. De er overhodet ikke manipulert med, og de kan gjerne analyseres på nytt av eksterne forskere som måtte ønske det

Vi har tidligere beskrevet alle teknikaliteter og virkelig forsøkt å forklare de kritiserte forholdene ved dette toktet. Vår konklusjon den gangen var tydelig: Silda som ble fisket på i dette området i januar 2015 hadde i all hovedsak forlatt området og nådd kysten da «Vendla» gjorde sine undersøkelser. Vår forklaring ble publisert både i Fiskeribladet og på våre nettsider i mai 2016, og kan finnes her.

Torfinn Gangstad vet hvordan vi arbeider, men velger likevel å terpe på gammel kritikk. Derfor tillater også vi oss - igjen - å minne Gangstad på vårt ståsted: HIs råd bygger på den best tilgjengelige kunnskapen, og vi følger de lange linjene i vår rådgivning. Det vi gjør er faglig fundert, dokumentert og åpent tilgjengelig.

Aril Slotte, forskingsleder Pelagisk fisk og Geir Huse, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Debatt: - Vi er bekymret for sjøfolkene

Leserinnlegg
3. august 2020 12:08

Mer klimavennlig sjømatproduksjon

Leserinnlegg
2. august 2020 13:45

En sommer ved havet

Kronikk
1. august 2020 16:01

Debatt: - Havet er ingen søppelplass

Leserinnlegg
30. juli 2020 10:56

Debatt: - Få sjøfolka hjem!

Leserinnlegg
30. juli 2020 08:42

Fremtidsrettet fiskerinæring

Leserinnlegg
27. juli 2020 09:43

Hjartesukk frå ein olding til sjøs

Leserinnlegg
26. juli 2020 09:05

Global status for fiskeri og akvakultur

Kommentar
25. juli 2020 13:06
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.