Annonse
Vi har lenge vært svært skeptisk til hele torskeoppdrettsvisjonen, men ser likevel at forskningen har kommet så langt at det kanskje er en mulighet for å lykkes.Foto: Lars Arvid Oma
Vi har lenge vært svært skeptisk til hele torskeoppdrettsvisjonen, men ser likevel at forskningen har kommet så langt at det kanskje er en mulighet for å lykkes.Foto: Lars Arvid Oma

Torskeoppdretterne må ha is i magen

Annonse
Leder

11. desember 2017 14:44

Torskeoppdrett har virkelig en fremtid, mener Jørgen Borthen, FoU-leder ved Norsk Sjømatsenter. Han tror dessuten det kun er et tidsspørsmål før vi ser de første torskeoppdrettsanleggene på land. Borthens påstand om landoppdrett er visjonære, men kanskje ikke helt realistiske ennå.

Annonse

Ønsket om å starte torskeoppdrett har de siste årene blitt aktualisert hver gang villfiskkvotene går ned og prisene opp. De siste to årene har det også blitt jobbet intenst ved Nofima i Tromsø for å få frem nye generasjoner med levedyktig fisk. De har også forsynt torskeselskapet Norsk havbrukssenter i Nordland med yngel, og det meste tyder på at oppdretterne vil lykkes bedre nå enn de gjorde for ti år siden. Det er likevel langt frem til at dette kan bli økonomisk suksess.

Når Borthen nå lanserer torskeoppdrett på land, er det mildest talt ganske visjonære drømmer. I et intervju med IntraFish sier han at det trolig er bare et tidsspørsmål før den første søknaden om landbasert oppdrett er klar. Borthen sitter så tett på næringen at vi er nokså sikker på at han vet hva han snakker om, men vi er likevel skeptisk til om dette er en farbar vei. Å drømme er noe helt annet enn å realisere. 

Vi har lenge vært svært skeptisk til hele torskeoppdrettsvisjonen, men ser likevel at forskningen har kommet så langt at det kanskje er en mulighet for å lykkes. Borthen er skråsikker på at torskeoppdrett har fremtiden foran seg, og vi er enig med han i at torsken kan bli et tilleggsprodukt til villfisken på tider av året når lite villfisk er å oppbringe.  

Det viktigste er å lykkes med det torskeoppdretterne hittil har mislykkes med.

Torskenæringen har de siste årene vært flink til å bygge marked og etterspørsel, noe vi ser igjen i økende etterspørsel og økende pris. Vi ser også at det jobbes kontinuerlig for å bli utvikle levendelagringsprosjektene. I fjor ble det blant annet landet rundt 6500 tonn levendelagret torsk, mot kun 1500 tonn i 2008. Samtidig har en rekke fartøy investert i utstyr for å fange og levere torsken i levende tilstand. Dette viser at vi virkelig er på rett vei.

Selv om Borthen er visjonær, tror vi det likevel er svært viktig å ta et steg om gangen. Før vi begynner å leke med tanken om torskeoppdrett på land bør næringen lykkes med produksjon i sjø. Prosjektene hittil har kostet så mange milliarder kroner at det nå først og fremst er viktig å lykkes med det næringen hittil har mislykkes med. Dette er noe både torskeforskerne og næringen selv er enig i. Det bør definitivt være viktigere enn å starte nye landprosjekt.

Om noen uker skal de første hundre tonnene med oppdrettstorsk slaktes, og det vil bli svært spennende å se hva markedet er villig til å betale for fisken. Det vil også kunne gi bransjen et signal om hva vi bør satse videre på. Inntil de svarene er på plass må næringen ha is i magen, og ta et sted om gangen.

DEL SAKEN
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00