Annonse
FORSKNINGSTIÅR: FN setter havforskning på dagsorde. Her havforskningens nye skip «Dr. Fridtjof Nansen».<span>FOTO: OLE ERIK KLOKEIDE</span>
FORSKNINGSTIÅR: FN setter havforskning på dagsorde. Her havforskningens nye skip «Dr. Fridtjof Nansen».FOTO: OLE ERIK KLOKEIDE

Internasjonalt tiår for havforskning

Forskning
Ole Erik Klokeide
Telefon 55 21 33 09
Mobil 478 09 837

7. desember 2017 11:43

Oppdatert: 7. desember 2017 13:30

- Vi er svært fornøgde med at FN set hava på dagsorden for dei neste ti åra. Vi gler oss til å bidra i det internasjonale samarbeidet, seier havforskningsdirektør Sissel Rogne i et intervju på HIs hjemmesider.

FN si generalforsamling har vedtatt at perioden 2021-2030 skal vere eit internasjonalt tiår for havforskning.

zoom
Sissel Rogne

Målet med havforskningstiåret er å fremme berekraftig bruk av havressursane, utvide kunnskapen om miljøtilstanden og økosystema i hav- og kystområde, utvikle havøkonomien, ny teknologi og raskare utveksling av data. Det skal sette havet i fokus for styresmakter og offentlegheit.

- Havforskningstiåret blir eit bidrag til reine og rike hav inn i evigheita, slik HI jobbar for kvar dag, seier Sissel Rogne.

Det var havkommisjonen i UNESCO, IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) som la fram forslaget for FN. Organisasjonen fremmer internasjonalt samarbeid for betre bruk av hava gjennom auka kunnskap. Professor Peter Haugan ved UiB/HI er styreleiar i IOC og har vore pådrivar i saka.

- Det internasjonale havforskningstiåret vil hjelpe oss å lage eit felles rammeverk for kunnskap om verdshava, seier han.

IOC får også i oppgåve å leie organiseringa. Det inneber å få medlemsland, organisasjonar og andre interessentar på banen for å gjere ord om til handling.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00