Annonse
Sveinung Flem, leder i Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, går hardt ut mot at det er åpnet for at Gunnar Klo AS får ha aksjemajoriteten i et fiskefartøy.Arkivfoto: Surofi/Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd
Sveinung Flem, leder i Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, går hardt ut mot at det er åpnet for at Gunnar Klo AS får ha aksjemajoriteten i et fiskefartøy.Arkivfoto: Surofi/Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd ser med uro på Klos dispensasjon

Annonse

Rådet er svært bekymret for konsekvensene av at Gunnar Klo AS får eie fiskefartøy.

Fiskeri
Redaksjonen

14. november 2017 10:25

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd ser med stor uro på dispensasjonen fra deltagerloven som fiskeriministeren har gitt Gunnar Klo AS. Det uttrykker rådet i en pressemelding tirsdag. Det var forrige uke det ble kjent at fiskeindustribedriften får ha aksjemajoriteten i kystfiskefartøyet «Morgenstjerne».

Annonse

Svekker fiskernes interesser

 - Dette vedtaket åpner prinsipielt for at industribedrifter kan eie majoritetsandeler i fiskefartøyene og de kvoterettighetene disse har. Dermed åpner det dører som kan svekke både fiskernes og nasjonens interesser, sier Sveinung Flem, styreleder i Samarbeidsrådet.

Flem viser til at deltagerloven er et viktig instrument for å sikre rettferdig konkurranse om råstoffet og rettferdig fordeling av det. Og at loven sikrer at norsk fisk forblir på norske hender. 

- Ved å slippe juridiske enheter inn som eiere på linje med aktive fiskere, åpner man for en utvikling som til slutt kan ende med at utenlandske selskaper kontrollerer den norske fisken, og dit er det ingen som ønsker seg.

- Rokker ved grunnmuren

Samarbeidsrådet mener at en slik dispensasjon fra deltagerloven, rokker ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk.

- Denne grunnmuren sikrer at råstoffet er fellesskapets ressurs ved at den som skal eie fiskefartøy, selv må være aktiv fisker. Denne grunnmuren sikrer også at verdiene blir værende på norske hender. Og den sikrer like konkurransevilkår i næringen, sier Flem.

 Fiskernes organisasjoner har i likhet med Samarbeidsrådet uttrykt sterk misnøye med vedtaket. Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskebåt og Fiskarlaget Nord har advart mot konsekvensene av å åpne opp for at aksjeselskap, ikke aktive fiskere, skal eie rettigheter til å delta i fisket. 

- Samarbeidsrådet mener at slik strukturen i næringen er bygd opp, kreves det gode lover og regler for å sikre at den åpne markedsplassen ikke utnyttes med den konsekvens at norske verdier svekkes. Fiskerne og fiskekjøperne må spille på lag. Næringen er tjent med at mest mulig råstoff er tilgjengelig i råvaremarkedet og ikke bindes opp i faste avtaler og eierskap. På den måten kan de som er mest konkurransedyktige få tak i råstoffet, heter det i meldingen.

DEL SAKEN
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00