Annonse
Per Sandberg.Foto: Thomas Haugersveen
Per Sandberg.Foto: Thomas Haugersveen

Arbeiderpartiet og Støres «tukling» med deltakerloven

Annonse

Det var med overraskelse jeg leste Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støres bekymring for deltakerloven i Fiskeribladet 13. november.

Leserinnlegg
Skrevet av

13. november 2017 17:33

Reaksjonen til Støre og hans partikollega Cecilie Myrseth kommer etter at Nærings- og fiskeridepartementet har gitt unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven til bedriften Gunnar Klo AS. Bedriften er minoritetseier i en fiskebåt. Majoritetseieren vil selge seg ut, og Gunnar Klo AS har fått lov til å kjøpe denne posten.

Annonse

LES SAKEN: Støre: - Det er farlig å tukle med deltakerloven

I dag kan en fiskeindustribedrift eie inntil 49,9 prosent av en fiskebåt. Deltakerloven åpner imidlertid for unntak i særlige tilfeller fra aktivitetskravet. Unntak kan gis for å ivareta næringsmessige og regionale hensyn.

Uforutsigbar råstofftilgang

Departementet har i vurderingen av om det skal gis unntak lagt avgjørende vekt på at den nye majoritetseieren Gunnar Klo AS er en fiskeindustribedrift med aktivitet over lang tid. Vi har lagt stor vekt på at søker over tid indirekte har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet. 

Når majoritetseier som er aktiv fisker nå ønsker å selge seg ut, vil salg av fartøyet til en ekstern aktør kunne føre til at fartøyet ikke vil levere til bedriften i fremtiden. Uforutsigbar råstofftilgang vil kunne være svært utfordrende.

Så er det også slik at flere fiskeindustribedrifter i dag eies av aktive fiskere med eget råstoffgrunnlag. Disse bedriftene stiller derfor i utgangspunktet sterkere i konkurransen om råstoff enn Gunnar Klo AS og andre fiskeindustribedrifter som ikke er eid av aktive fiskere.

Ap kaster seg på frykten

Arbeiderpartiet kaster seg på frykten som skapes av enkelte at dette er et signal til utenlandske interesser om at det er nå fritt frem å kjøpe seg inn i norske kvoter og båter. Det er det absolutt ikke. Dette berører overhodet ikke nasjonalitetskravet, hvor vi har uttrykkelig unntak i EØS-avtalen for å videreføre dette kravet. 

Utenlandsk oppkjøp av en foredlingsbedrift som måtte ha eierskap i fiskefartøy vil heller ikke være en bakvei inn, da det fremgår av unntakene at vi i så fall kan gi pålegg om å selge seg ned i fiskefartøyet, til de 40 prosent utenlandsk eierskap som det har vært og fortsatt er adgang til i fiskefartøy.

Det er gitt flere unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven tidligere. Ikke bare forsøker Arbeiderpartiet å villede i denne diskusjonen om at nasjonalitetskravet står i fare. De ser også ut til å ha glemt hvordan de også har gitt lignende unntak tidligere. 

Stoltenberg-regjeringen gjorde det samme

Stoltenberg II-regjeringen som Støre selv var en del av besluttet i 2013 å lyse ut tre ny reketråltillatelser. I den forbindelsen ble det åpnet for unntak fra aktivitetskravet i favør av rekeindustrien.

Vi er opptatt av å gi gode, forutsigbare rammevilkår som kan bidra til en konkurransedyktig norsk fiskeindustri som videreforedler råstoffet fiskeflåten bringer på land. Mens Støre snakker om bindingen mellom hav og land jobber jeg daglig for å ivareta nettopp koblingen mellom hav og land. 

Som politikere har vi et ansvar for å se helheten og det er det vi har gjort i dette tilfellet, på samme måte som Stoltenberg regjeringen så helheten i 2013 da de gjorde unntak.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00