Annonse
Makrellfiske med dorg truet:  Fiskeridirektoratet må få opp øynene for «galskapen» som pågår i kystfisket etter makrell. Konsekvensene kan bli at hele den minste gruppen med dorg- og garnkvoter blir spist opp og forsvinner, frykter en gruppe redere. 
Makrellfiske med dorg truet:  Fiskeridirektoratet må få opp øynene for «galskapen» som pågår i kystfisket etter makrell. Konsekvensene kan bli at hele den minste gruppen med dorg- og garnkvoter blir spist opp og forsvinner, frykter en gruppe redere. 

Åpent brev til direktoratet og Fiskarlaget

Annonse

En stor gruppe redere står bak dette innlegg om notfartøy i makrellfisket.

Leserinnlegg

11. november 2017 11:11

Til  Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag, vedrørende fartøy i kystmakrell-not. 13-21.35m gruppen:

Annonse

I makrellsesongen 2017 har vi vært vitne til mye rart, som har ført til både støy, fortvilelse og sinne i vår gruppe.

På grunn av svært dårlig tilgjengelighet for de minste fartøyene i garn og snøregruppen, står det igjen en stor del av gruppekvoten, det er ikke første gangen det har hendt og vanlig praksis har vært å refordele oppover i gruppa.

Ikke første gang

Siden deltaker-adgangene kom i siste halvdel av 1990-tallet har det skjedd mange ganger. Da reguleringene ble utformet fikk dorgerene overført et kvantum fra kystnotgruppen slik at de skulle ha fleksibilitet til å fiske kvotene sine. I gjengjeld skulle kvantum som ikke ble oppfisket i årene med dårlig tilgjengelighet refordeles på kystnotgruppen. Slik fiskeriet de senere år har vært, blir dette kvantumet istedenfor oppfisket av noen få båter, og ikke slik avtalen var. Vi forstår det slik at kvantumet som står igjen er mulig å overføre til neste år og fordele på hele gruppa, det ville vært en akseptabel og grei måte å gjøre det på.

Det som derimot ikke er akseptabelt, er alle de kreative krumspring som er blitt legalisert de siste årene, med havarikvoter, nybyggsordninger som kan flyttes fra båt til båt etter behov, dobbel utskifting og ikke minst de store notfartøyene som er sluppet inn i garn- og snøregruppen med fritt redskapsvalg. Det var svært kontroversielt da dette ble tillatt for noen år siden og skulle kun gjelde garantert kvote, men disse klarte å skrike seg til økt maksimal kvote i år. 

Dårlig saksbehandling

Vi syns saksbehandlingen i slike saker har vært altfor slett. Når fritt fiske i garn- og snøregruppen kan overføres til store effektive notfartøy, kan det få store utslag. Når slike overføringer i det hele tatt skjer, burde garantert-kvote være maks. Det burde ringe noen bjeller hos Fiskeridirektoratet. Vi syns imidlertid at når et reelt havari skjer, og fartøy i samme gruppe fisker med samme type redskap, bør maksimalkvote gjelde. Et eksempel på forskjellsbehandling er båter som «Orfjord», han har notkvote under 13 m og fisker med båt over 15 m. I hele perioden 2007-2017 har de måttet innfinne seg med å kun få fiske garantert kvoteandel, dette uansett hvor mye kvantum det har stått igjen i gruppa.

Vi i vår gruppe er i praksis fratatt all mulighet til refordeling, slik etablert praksis har vært i alle år tidligere. Dette på grunn av kreative krumspring og slett saksbehandling. Gjentar at vi syns overføring av kvantum til neste år er en god løsning. En løsning som også burde vurderes, er at de store notfartøyene over 15 m som har fått lov til på svært kontroversielt grunnlag å kjøpe opp garn- og snørekvoter, flyttes opp i vår notgruppe over 13 m, da kun med garantert kvantum hentet fra garn- og snøregruppen.

Et sirkus

Dette kreative sirkuset holder på å ta helt av, folk posisjonerer seg, kjøper opp sjarkkvoter og forbereder seg til neste års makrellfiske. Når 11 m dorg- og garnkvote som det nå er fritt fiske på, kan fiskes på en stor effektiv notbåt ved hjelp av for eksempel nybyggsordning, kan man bare tenke seg hvordan neste års makrellfiske kommer til å se ut. 

Nye 14,99 m båter rigget for not har også blitt utrolig effektive med stor lastekapasitet, når dorg- og garnkvoter overføres til slike båter og fiskes med not, bør kun garantert kvantum gjelde også der. Været har vært en liten brems for konsekvensene i år, men man ser hvor fantastisk kreative fiskerne er og aner hvilke følger det kan få. Kvote med fritt fiske på, skal ikke kunne overføres til større og mye mer effektiv gruppe, her må det være garantert kvantum som gjelder, fritt fiske skulle i utgangspunktet aldri vært brukt. Bremsene må på nå, og Fiskeridirektoratet må få opp øynene for denne galskapen. Konsekvensene kan bli at hele den minste gruppen med dorg- og garnkvoter blir spist opp og forsvinner.

Dette kreative sirkuset holder på å ta helt av, folk posisjonerer seg, kjøper opp sjarkkvoter og forbereder seg til neste års makrellfiske

Mvh følgende fartøy med rederi: «Lise-Beate» T-100-LK, «Johan Berg» N-145-VR, «Svebas» SF-8-SU, «Trønderhav» ST-31-RS, «Brattsjær» NT-346-V, «Bøen» R-85-SD, «Arnøyfjord» NT-30-NR, «Trønderkari» NT-200-V, «Tunfisk» H-180-K, «Edna Synnøve» ST-18-F, «Liaholm» M-11-AV, «Staaløy» H-95-AV, «Tojako» M-70-AV, «Gularøy» M-5-AV, «Krossøy» H-34-BN, «Orfjord» M-8-AV, «Jøkul» M-108-HØ, «Storegg» M-345-A, «Harto» M-61-SØ, «Runing» M-121-A, «Hovden Viking», «Bluefin» SF-12-F, «Atløy Viking» SF-55-A, «Vesterhav» SF-1-A, «Buefjord» SF-45-A, «Lending Junior» SF-1-SU, «Vestbris» SF-50-G, «Vibeke-Helene» SF-33-G, «Sjarmør» SF-17-SU, «Sulebas» SF-100-SU og «Sjonglør» SF-51-SU

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00