Annonse
KUTT: Åpen gruppe-sjarken «Nemine» fra Sortland må belage seg på kvotekutt i 2018.FOTO: JON EIRIK OLSEN
KUTT: Åpen gruppe-sjarken «Nemine» fra Sortland må belage seg på kvotekutt i 2018.FOTO: JON EIRIK OLSEN

Fortsatt åpen?

Annonse

Rekordstort overfiske i Åpen gruppe i 2017 betyr betydelige kvotekutt i 2018. Nå må det avgjøres om gruppa fortsatt skal være like åpen.

Kommentar
Jon Eirik Olsen
Telefon 77 05 90 22

16. oktober 2017 19:57

Debatten har vært i gang lenge, men på reguleringsmøtet i neste måned kan de første konkrete signalene om endringer i rammebetingelsene komme. Fortsatt åpen med de samme kvotene?

Annonse

Samtidig har Fiskeridirektoratet sendt problemstillingen på høring som et innspill til deltakerforskriften for 2018. Svarfrist her er 20. november.

Så langt har debatten vist at problemstillingen er svært omfattende og komplisert. Utfordringen for de involverte er å beholde Åpen gruppe som en rekrutteringskanal inn til fiskeryrket og som et driftsgrunnlag for seriøse helårsfiskere - samtidig som mulighetene for misbruk strammes inn.

Situasjonen som forsterker denne debatten er at Åpen gruppe-flåten akkurat har passert 4000 tonn overfiske av en kvote på 22.285 tonn. 2017-kvoten var i utgangspunktet redusert på grunn av kvotefleksreglenes fratrekk for overfiske året før. For 2018 blir dette fratrekket betydelig større, samtidig som den samlede torskekvoten er redusert.

Fiskeridirektoratet avholdt nylig et møte med representanter for næringa om problemstillingen, og tonet der betydelig ned den omtalte store tilstrømmingen av nye båter til Åpen gruppe i torskefiskeriene. Direktoratet trekker sammenligningen tilbake til 2001 da antall Åpen gruppe-båter var betydelig høyere enn i dag, men utfordringen når det gjelder kvantum ligger heller i at et økende antall båter de siste årene har drevet et stadig mer effektivt torskefiske.

Hva er så «riktig» bruk av en Åpen gruppekvote, og hva er misbruk?

For å hente ut maksimalt av Åpen gruppe må man imidlertid være bosatt i Finnmark. Kanskje kan også de øvrige kommunene med tilgang til kystfiskekvoten holde. I tillegg til Åpen gruppe, ferskfiskeordningen og kystfiskekvoten, er det også en klar kobling til kongekrabbefisket helt i nord.

Dermed er det klare grunner til at Finnmark ifølge Råfisklagets tall har hatt en økning i Åpen gruppe-fartøyer i torskefisket fra 346 i 2014 til 562 i 2017. Økningen på 62 prosent, mens eksempelvis Nordland og Troms har henholdsvis én prosent i pluss og to prosent i minus i samme periode.

Men hva er så «riktig» bruk av en Åpen gruppekvote, og hva er misbruk? Skal man tolke de mange innspill Fiskeribladet har fått, er meningene mange og delte blant fiskerne. Men innvendingen kommer umiddelbart: Er det noe galt i å selge seg ut og trappe ned til Åpen gruppe?

I direktoratets høring er det listet opp flere grunner til at denne typen begrensning ikke anbefales hvis gruppen fortsatt skal være åpen for alle.

I høringen ønsker direktoratet seg en vurdering av bruken av leieskipper i Åpen gruppe, og det foreslås også å sette sterkere søkelys på majoritets- og minoritetseiererskap i Åpen gruppe-båter. Spørsmålet blir om den som har tatt sin Åpen gruppekvote på egen båt også skal kunne fiske tilsvarende kvote på naboenes båter, eller på båter som eies av selskaper uten en klar majoritetseier.

 En vei mot begrensning av urettmessig ressursuttak fra Åpen gruppe er imidlertid ikke belyst i høringsnotatet: At alle i gruppen starter på redusert kvote, og så kvalifiserer seg til full kvote gjennom fiske på flere fiskeslag over tid. Tanken kan luftes på reguleringsmøtet. 

zoomBilde
Jon Eirik Olsen, journalist i Fiskeribladet
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00