Annonse
KAN BLI KUTTET: Regjeringen vil kutte i velferdstilbudet til fiskerne. Her fra velferden i Sørvær.<span>ILL.FOTO: ARNE FENSTAD</span>
KAN BLI KUTTET: Regjeringen vil kutte i velferdstilbudet til fiskerne. Her fra velferden i Sørvær.ILL.FOTO: ARNE FENSTAD

Fiskertilskudd på 1,2 millioner kroner kan forsvinne

Regjeringen foreslår å fjerne tilskuddet til fiskernes velferd på 1,2 millioner kroner.

Fiskeri
Redaksjonen

12. oktober 2017 14:59

- Et uforståelig kutt i et budsjett som vi oppfatter som relativt ansvarlig. Dette var svært skuffende, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

- Et minimum

Norges Fiskarlag driver drøyt 20 velferdsstasjoner lang kysten. Stasjonene er åpne i sesongene.

- Vi driver ordningen med støtte fra myndighetene og salgslagene. Alle fiskere, både organiserte og uorganiserte, er velkommen til stasjonene. Vi tilbyr et minimum av velferd som inkluderer klesvask, dusj, lett servering og en sosial arena. Dette er ikke stedet å kutte når regjeringen tilkjennegir positive ambisjoner og aktiv satsing på maritim sektor, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget vil nå jobbe for at regjeringen revurderer sitt forslag til kutt i velferdsbevilgningen. 

- Norske kystfiskere drar ofte hjemmefra for uker og måneder av gangen. Da er et velferdsmessig minimumstilbud et svært lite bidrag til bekvemmeligheter som vi andre tar for gitt og derfor synes jeg det er grunn for å si fra om dette til våre sentrale politikere, sier Ingebrigtsen.

zoomBilde

Kutter i sikkerhet

Også når det gjelder rekrutteringsprosjektet Sett sjøbein, foreslår regjeringen å kutte 2,5 millioner kroner. 

- Sjømatnæringen er svært lite synlig i fagplaner og skoleverk. Det er derfor av stor betydning at Sett sjøbein kan opprettholde sitt arbeid med å synliggjøre næringen for dagens unge. Også her viser jeg til regjeringens ambisjon om å satse på den blå sektoren og utfordrer Erna Solberg og Siv Jensen til å tenke seg om, sier Fiskarlagslederen.

Tilskuddet til sikkerhetsopplæring for fiskere på 2,1 millioner kroner, er også foreslått kuttet. Bevilgningen har gått til stasjonene som har gitt kurs og deltagerne har dermed fått lavere egenandel.

- Sikkerhetsopplæring for fiskere er særdeles viktig og sjøsikkerhet er så viktig at det derfor også her blir uforståelig at regjeringen kutter. Fiskerinæringen skiller seg fremdeles ut som en av de mest ulykkesutsatte næringene. Vi vet at våre fiskere hver eneste dag arbeider med å hente samfunnets ressurser til land. Dette er derfor heller ikke et område regjeringen bør kutte, selv om det relativt sett er beskjedne midler, sier Ingebrigtsen.

Han understreker at Fiskarlaget derfor kommer til å arbeide for gjennomslag for sine synspunkt når det endelige budsjettet skal vedtas.

- Ansvarlig budsjett

Fiskarlagslederen er generelt greit fornøyd med budsjettet i sin helhet.

- Generelt vil jeg si at regjeringen synes å ha lagt opp et budsjett for 2018 som fremstår som ansvarlig, og det synes jeg er bra for en eksportavhengig næring som vår. Oljepengebruken går ned og det er positivt, sier Ingebrigtsen som også er fornøyd med satsningen når det gjelder låne- og garantiordningen for kjøp av skip fra norske verft, samt nytt forskningssenter i Tromsø.

DEL SAKEN
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00