FREMTIDSTRO: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har tro på at Norges sjømatråd skal bli enda bedre, her sammen med styreleder Marianne Johnsen (t.v.) og administrerende direktør Renate Larsen. FOTO: ANDERS FURUSET/INTRAFISH
FREMTIDSTRO: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har tro på at Norges sjømatråd skal bli enda bedre, her sammen med styreleder Marianne Johnsen (t.v.) og administrerende direktør Renate Larsen. FOTO: ANDERS FURUSET/INTRAFISH

Et godt råd for fremtiden

Fiskeriminister Per Sandberg svarer på Fiskeribladets kommentar om Sjømatrådet.

Leserinnlegg
Skrevet av4. oktober 2017 05:00

Norges sjømatråd gjør en uvurderlig innsats for å fremme norsk sjømatnæring i utlandet.

De siste årene har Sjømatrådet hatt høye inntekter som følge av at eksportverdien har økt mye og raskt. Etter to høringsrunder, i 2015 og 2016, er avgiften på laks og pelagisk fisk nesten halvert. Reduserte inntekter må nødvendigvis føre til effektivisering av driften. Hvis ikke det var tilfellet, ville Sjømatrådets styre ikke ha gjort jobben sin.

Sjømatrådets styre beslutter både hvor stor bemanningen skal være, andre effektiviseringstiltak og hvordan markedsføringen skal innrettes. Jeg er informert om at et samlet styre står bak beslutningen om å kutte i bemanningen, og at hele kostnadssiden nå gjennomgås for å se på besparelser. Endringer som gjøres, vil snarere enn å være starten på slutten, sikre at Sjømatrådet fortsetter å være en viktig støttespiller for sjømatnæringen i årene fremover.

I en kommentar i Fiskeribladet forrige uke spekuleres det om Sjømatrådets arbeid med omdømmebygging for laksenæringen i realiteten er en kamp for å få mer arealer til oppdrett. Jeg mener det er søkt å koble markedsføring av laks i regi av Sjømatrådet med målsettingen om å få mer areal og bedre rammebetingelser for produksjon av laks. Markedsføringsinnsatsen i Sjømatrådet er innrettet i tråd med de inntektene de ulike sektorene bidrar med.

Når vi vet at to tredjedeler av Sjømatnæringens eksportinntekter kommer fra laksesektoren, må det bli slik at markedsføringen av laks synes best. Dette betyr også at laksesektoren bidrar med mest midler til arbeid som kommer hele næringen til gode. Sjømatrådet arbeider med generelle spørsmål og tiltak som ikke er innrettet mot en spesifikk sektor. Statistikk, informasjon og analyser, beredskap og omdømme og et nettverk av utekontorer kan nevnes i denne forbindelse. Jeg er også informert om at Sjømatrådet nå, på flere områder, sikter seg inn mot mer helhetlige markedsføringsaktiviteter på tvers av sektorene i næringen.

Regjeringen har en klar politikk om å ha en obligatorisk markedsavgift på eksport av sjømat også i fremtiden, noe som ble understreket i regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering som ble lansert i september. Vi vil sikre at nivået på Sjømatrådets virksomhet er i takt med utviklingen i eksportverdien, inntektene skal ikke være for høye og ikke for lave. Vi vil selvsagt lytte til hva næringen har å si. Vi får stadig gode tilbakemeldinger på at Sjømatrådet gjør en god jobb ute i markedene.

Jeg er overbevist om at den gjennomgangen styret og administrasjonen gjør av hele virksomheten, vil bidra til at Sjømatrådet blir enda bedre.

( VILKÅR )

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Henter kommentarer Henter kommentarfelt...

Leppefisk og deltakervillkår

Leserinnlegg
18. juni 2018 15:14

- Jeg ser ingen tegn på at Sjømatrådet er på rett spor

Leserinnlegg
1 kommentar18. juni 2018 12:21

Kvoteprisutvikling for pelagisk ringnot

Kronikk
1 kommentar17. juni 2018 19:40

- Hummer kan rekruttere nye fiskere

Kommentar
13. juni 2018 05:00

Ønsker vi kveite som spesialavfall?

Leserinnlegg
1 kommentar12. juni 2018 12:28

Svimmelhet i Sildelaget

Leserinnlegg
1 kommentar11. juni 2018 11:45
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00