Fagforening: Sjømatnæringas omdømme settes på spill

Vårt velferdssamfunn og effektiviteten i arbeidslivet er basert på at alle bidrar, og at alle kan kreve sin rett.

Den norske samfunnsmodellen gir gode muligheter for fortsatt positiv utvikling i Norge med høy effektivitet og omstillingsdyktig arbeidskraft. Rammene er norske lover, et godt organisert arbeidsliv og avtaleverket mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Limet som holder det hele sammen er lav ulikhet og en flat og inkluderende lederstil i bedriftene hvor de ansatte kan bidra med sin kunnskap for å utvikle bedriftene videre.

Arbeidsinnvandring er nødvendig for Norge. Gjennom arbeidsinnvandring får vi sårt tiltrengt arbeidskraft og kompetanse. Dette gjelder ikke minst i sjømatnæringa, som mange omtaler som en fremtidsnæring med stort vekst potensial. Vi har mange bedrifter som skaper gode arbeidsplasser i sjømatindustrien. Dette er bedrifter som tar de norske verdiene på alvor.

Men noen velger en annen vei. Det familieeide selskapet Sekkingstad AS på Sotra, med tradisjoner tilbake til 1920-tallet, er et av disse. I 2012 valgte de å sette ut produksjonsvirksomheten sin til et norskregistrert utenlandsk selskap, Norse Production NUF, for å unngå nye regler om likebehandling av innleid arbeidskraft. Sekkingstad setter dermed til side alle de prinsipper vi jobber for i arbeidslivet, men bare for de ansatte i produksjonen. Administrasjon og salg er fortsatt ansatt i Sekkingstad AS med norske betingelser. Hvorfor er våre medlemmer mindre verdt? Er det fordi et stort flertall av dem er arbeidsinnvandrere fra blant annet Polen?

Moderne form for slaveri

Høy arbeidsledighet og lave lønninger i Polen er de viktigste ingrediensene i fiskesuppa til Sekkingstad AS. I Polen er gjennomsnittslønna cirka 7000 kroner per måned og arbeidsledigheten ligger i overkant av 7 prosent. Våre medlemmer i Norse Production NUF er glade for å kunne jobbe i Norge, men ikke for enhver pris.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har derfor fremsatt et rettmessig krav om tariffavtale og ordnede lønns- og arbeidsvilkår i tråd med norsk lov på vegne av våre medlemmer, som utgjør et stort flertall av de ansatte. Så langt er kravet blankt avvist og siden fredag 8. september har mer enn 70 ansatte vært ute i en lovlig streik.

Tett samarbeid med de ansattes tillitsvalgte

Sekkingstad AS avviser at de har noe som helst med saken å gjøre. Men det er de som eier produksjonslokalene og holder produksjonsutstyret og det er de som har tillatelsen fra Mattilsynet for å slakte og bearbeide fisk. Som den største (og eneste) kunden må de stille tydelige krav til sin underleverandør Norse Production om å følge lover og regler i arbeidslivet.

Norse Production NUF fremsetter også utilslørte trusler overfor våre medlemmer om «konsekvensene» ved å inngå tariffavtale. Formålet er selvsagt å få dem til å trekke tariffavtalekravet, avblåse streiken og melde seg ut av fagforeninga. Dette er alvorlige brudd på både norsk lov og internasjonale konvensjoner. Eposten kan oversendes for dem som ønsker innsyn.

I Norge er det helt naturlig å ha tariffavtaler og tett samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Norse Production NUF har tydeligvis ikke oversikt over hvilke muligheter en tariffavtale kan gi bedriften, og ikke minst hva de vil tjene på økt effektivitet når de får de ansattes representanter med på laget.

Useriøse bedrifter undergraver den norske samfunnsmodellen

Hvis sjømatindustrien skal ha den plassen i fremtidas Norge som vi alle både håper og tror, må undergravinga av den norske modellen stoppes. Verdiskapingen i sjømatnæringa kommer ikke til å mangedobles uten høy grad av innovasjon og effektivitet i sjømatbedriftene. De ansatte i produksjonen er en viktig brikke for å lykkes. NNN oppfordrer alle, både bedrifter, organisasjoner og politikere til å stille seg spørsmålet om det er akseptabelt at noen få skal få ødelegge for alle andre!

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Mulighetene finnes i havet

Kommentar
28. juni 2020 11:02

Debatt: - Hev U-864

Leserinnlegg
27. juni 2020 19:08

Grumsete vann i RAS-produksjon av fisk

Kronikk
27. juni 2020 10:29
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Fiskeribladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.