Audun MaråkFoto: Arne Fenstad
Audun MaråkFoto: Arne Fenstad

Bygger opp under kunstige konflikter

Fiskeribladet har til vane å kritisere fiskeriministre, og gjerne før de har konkludert. I så måte er Fiskeribladets leder av 17. september dekkende når man ser hen til overskriften, "Hørt den før".

Leserinnlegg
Skrevet av21. september 2017 09:23

Fiskeribladet bør i likhet med næringen være tilfredse med at dagsaktuelle saker sendes på høring. At man er enig eller uenig i forslagene som fremmes er imidlertid en ærlig sak. Like og forutsigbare rammevilkår blant næringsaktørene bør få støtte, istedet for å bygge opp under kunstige konflikter det ikke er grunnlag for.

LES LEDEREN HER: Hørt den før?

Likebehandling

Fiskebåt ønsker at næringen har klare regler og at forvaltningen praktiserer disse på en slik måte at næringsaktørene ikke blir forskjellsbehandlet. Når det gjelder dagens behandling av ervervssøknader, herunder beregning av kystflåtens lasteromsvolum, må vi dessverre konstatere at dette ikke er tilfelle.

Fiskeridirektoratets ulike regionkontor praktiserer en forvaltningspraksis som er sprikende og som har ført til at like saker har blitt behandlet ulikt. Forskjellsbehandlingen bunner ut i at enkelte regionkontorer ved beregning av øvre lasteromsvolum har medtatt ferskvannstanker, gråvannstanker, tanker for urea etc, mens andre regionkontorer har hatt en mer pragmatisk tilnærming ved anvendelse av regelverket.

Reell lastekapasitet bør være avgjørende

Fiskebåt mener at det etter dagens regelverk ikke skal inkluderes gråvannstanker, vanntanker etc når kystfartøyers lasteromsvolum beregnes. Reell lastekapasitet av fangst bør være avgjørende når lasteromsvolumet beregnes. Fiskebåt har derfor sett behov for en politisk avklaring, og sett det som nødvendig at departementet presiserer dagens veiledning/regelverk. Fiskebåt har ment at det vil være tilstrekkelig med en presisering innenfor dagens lasteromsgrense på 500 kubikk for å avbøte de problemer næringen opplever på grunn av forvaltningens ulike forståelse av dagens regelverk.

Departementet har imidlertid sendt på høring et forslag som går lengre enn det Fiskebåt foreslo. Fiskebåt vil selvsagt vurdere de alternative forslagene som nå er sendt på høring, og gi vårt råd innenfor høringsfristen. Samtidig er det viktig med en rask avklaring av hht næringsaktørene som er i ferd med å kontrahere eller å bygge fartøy. Intensjonen bak høringen, klarhet i regelverket og likebehandling av næringsaktørene støtter vi. Vi vil også vektlegge potensielle miljøgevinster bak forslagene. Å koble opp forslaget mot ytterligere behov for strukturering er imidlertid et bomskudd.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

Balansert forslag om lakseskatt

Leserinnlegg
18. mai 2020 16:45

Fiskeriministerens nye klær

Kommentar
18. mai 2020 14:16
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...