Annonse
PUSLETE: Statssekretær Ronny Berg vil stanse fiskesmugling. Men regulering og rapportering holder ikke.FOTO: KJERSTI SANDVIK
PUSLETE: Statssekretær Ronny Berg vil stanse fiskesmugling. Men regulering og rapportering holder ikke.FOTO: KJERSTI SANDVIK

Puslete mot smugling

Annonse

Fiskeridepartementet vil stoppe fiskesmuglere med reguleringer og skjemavelde. Det nytter ikke. Kontrollører må ut i felten for å ta de organiserte kriminelle.

Kommentar
Ole Erik Klokeide
Telefon 55 21 33 09
Mobil 478 09 837

17. september 2017 09:42

Tollvesenet registrerer en økning i beslag av smuglet fisk ut av Norge. Tollvesenet har gjort beslag i rundt ni tonn fisk hittil i år. Ni tonn ren filet. Og ni tonn filet skal tilsvare rundt 30 tonn rund fisk. Hvor store mørketallene er vet ingen. Sjansen for å bli kontrollert ved en norsk grensestasjon er ikke særlig stor. Med alle veier ut av landet uten noen form for kontroll, vil jeg tro det er relativt enkelt å få med seg ulovlige fiskefileter over grensen.

Annonse

Dette har bekymret fiskerinæringen og norske myndigheter i lang tid. Nå kommer nye regler om turistfiskebedrifter på plass. 1. januar neste år innføres blant annet registrering av virksomheter i turistfiskenæringen og hvor mye fisk gjestene får med seg.

Det har vært en kraftig økning av reiselivsbedrifter som satser på turistfiske langs hele kysten. Det gir økt aktivitet og arbeidsplasser i en rekke lokalsamfunn. Det er flott, men det gir også flere fisketurister. 

zoomBilde
Ole Erik Klokeide

Derfor er det bra at utførselskvoten endres fra 15 kilo i dag, til 20 kilo for gjester ved registrerte bedrifter. Alle andre får kun ta med seg ti kilo ut av landet. Fornuftig nok. Myndighetene tror endringene vil bidra til å skape mer ordnede former for turistfiskenæringen, gjøre det lettere å gjennomføre kontroller og bidra med informasjon og holdningsskapende arbeid. Sikkert.

«Nå skal vi prioritere å ta kjeltringene som ødelegger ryktet for den seriøse delen av turistfiskenæringen. Fiskeriministeren tar derfor nå initiativ overfor regjeringen for å se på hvor vi kan stramme inn slik at disse kjeltringene som mest sannsynlig driver organisert kriminalitet kan stoppes. Det betyr at vi vil se både på muligheten for å øke gebyrer og andre reaksjoner som beslaglegging av utstyr for dem som bryter reglene, øke kontrollen på grensen og øke kontrollen langs kysten der denne miljøkriminaliteten foregår», har statssekretær Ronny Berg uttalt. Frp-retorikk i kjent stil.

Hvilke ressurser som settes inn er det taust om. Styrkes for eksempel Tollvesenet, som stenger grensestasjoner om natten? Hvem skal kontrollere turistfiskerne ved kysten, og hvordan skal kontrollen foregå? Har Fiskeridirektoratet kapasitet ledig? Fiskeridirektoratet skal jo utarbeide og administrere rapportering og registrering, men skal det også mer ut å kontrollere? Hva koster økt kontroll?

Lover og regler har gjerne to formål. Lovbrudd gir straff og reglene virker preventivt. Men, hvis dette ikke følges opp med uanmeldte kontroller hos turistfiskerne og bedriftene de gjester, og at det faktisk er tollere på grenseovergangene, fortsetter fiskesmuglingen som i dag. Ser ikke aktørene at smuglere i større grad blir tatt og straffet, kan smugling av fisk lett øke i omfang. Mens politikerne gjerne er selvtilfreds med å ha fått på plass et regelverk.

Ser ikke aktørene at smuglere i større grad blir tatt og straffet, kan smugling av fisk lett øke i omfang

Når statssekretæren kaller smuglerne kjeltringer og at de sannsynligvis driver organisert kriminalitet, blir det puslete å bare servere reguleringer og kontroll på papiret. Skal man komme fiskesmugling til livs må myndighetene få troppene ut i felten. Rapportering og mer skjemavelde for fisketuristnæringen hjelper lite uten oppfølging og fysiske kontroller. Det blir som å sette opp et trafikkskilt som forbyr folk å kjøre over 50. Når folk skjønner at ingen kontrollerer om farten holdes, gir mange blaffen i fartsgrensen.

«Norge er i verdenstoppen når det kommer til å ta vare på ressursene i havet, men vi har bekymringer for eksempel knyttet til bestanden av kysttorsk. Vi trenger ikke kjeltringer fra andre land til å gjøre dette problemet større for oss. De skal stoppes!»

Det er store ord fra statssekretær Ronny Berg. Og det kan være begynnelsen på slutten for flere fiskesmuglere. Men hvis han tror han stopper kjeltringene uten å mobilisere kontrollører i felten, har han tapt i utgangspunktet.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00