Annonse
Regjeringen vil åpne for at store kystbåter kan bli enda større enn i dag.Foto: Jon Eirik Olsen
Regjeringen vil åpne for at store kystbåter kan bli enda større enn i dag.Foto: Jon Eirik Olsen

Foreslår å heve lasteromsgrensa

Annonse

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre lasteromsbegrensningene for kystfiskeflåten. Dagens regler er et kjempeproblem, mener styremedlem i Fiskebåt.

Politikk
Arne Fenstad
Mobil 93058868

13. september 2017 10:55

Oppdatert: 14. september 2017 14:56

- Vi mener endringer i lasteromsbegrensningene vil bidra til mer fleksibilitet for fartøyeierne til å rigge fiskebåtene slik de selv finner det mest hensiktsmessig, sier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding fra fiskeridepartementet.

Annonse

Departementet sender i dag på høring et forslag om å endre deltagerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum på 500 kubikk.

«Vi vil høre to alternativer. Et alternativ er å heve den generelle lasteromsgrensen fra 500 til 600 eller 700 kbm, mens det andre alternativet er å forskriftsfeste en ny og snevrere definisjon av hva som skal regnes med når man måler lasterom. Begge alternativene vil åpne for større kystfartøy enn i dag,» heter det i høringen. 

- Kjempeproblem

Det andre alternativet innebærer at lasterom defineres som det rommet hvor man holder fisken, ikke andre rom. Styremedlem i Fiskebåt og fisker på kystbåten «Arnøytind», Svein Roger Karlsen, sier problemstillingen er reell, men at det holder å definere hva man mener med lasterom.

- Det har vært et kjempeproblem til nå, at man har regnet med stabbetank, ballasttank og alt sånt i volumet. Blant annet har reglene blitt tolket veldig forskjellig i nord og i sør. Egentlig hadde det vært nok om man hadde sagt at det var lasteromsvolumet som var 500 kubikk, sier Karlsen.

zoomBilde
Svein Roger Karlsen mener det er riktig å rydde opp i lasteromsgrensa i kystflåten.

Lasteromsbegrensningene har lite å si for «Arnøytind», men gjelder flere andre større kystbåter, ifølge Karlsen. Departementet skriver i høringsbrevet at de har erfart at flere fartøy med større lasterom ønsker å delta i kystfiskeriene. 

- Det kjenner jeg ikke til. Men hvis man tar den største kystbåten som er «Asbjørn Selsbane». Han har 500 kubikks lasterom, men så har det vært innskjerpinger som gjør at man skal telle med alle andre rom, og da har det blitt en veldig forskjellsbehandling for dem som har kommet etter og de som kom inn da forskriften kom. For tidligere var det lasterom som gjaldt, ikke alle andre rom, sier Karlsen.

Sikkerhetsargument

Leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, er kritisk til utviklingen mot større kystfiskefartøy. I et saksframlegg til regionlagets årsmøte som starter på torsdag, stiller organisasjonen spørsmål med om det utvikles en teknisk overkapasitet som kan brukes for å øke kvotetaket mer i den største kystflåten. Hansen sier at han ikke kjenner til detaljene i den siste høringen, og at han ikke kan kommentere den spesifikt.

- Jeg vil bare minne om argumentene for å oppheve den tidligere grensa på 28 meter, som var sikkerhetsmessige hensyn, sier Hansen.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00