Annonse
PROBLEMATISK: Nordlandsfiskerne er fornøyd med ar Frp vil bruke penger på oljevern, men mener likevel oljeutbygging i nord er høyst problematisk for fiskeriene. Foto: Det Norske Veritas/Redningsselskapet
PROBLEMATISK: Nordlandsfiskerne er fornøyd med ar Frp vil bruke penger på oljevern, men mener likevel oljeutbygging i nord er høyst problematisk for fiskeriene. Foto: Det Norske Veritas/Redningsselskapet

Frp og oljevern i LoVeSe-området

Fiskerne er fornøyd med at regjeringen endelig vil bruke penger på oljevern, skriver Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Leserinnlegg

10. august 2017 13:20

Fremskrittspartiet med Siv Jensen i spissen har vært i Lofoten og lovet penger til etableringen av et oljevern - og miljøsenter som det tidligere er besluttet skal legges til Fiskebøl og Svolvær. 

Nordland Fylkes Fiskarlag er tilfreds med at det ser ut for at et slikt senter kommer til å bli realisert. Gjennom det håper en at det kommer til å bli satt et langt større fokus på oljevern generelt og miljø enn det en har hatt frem til nå. Særlig har det med plastforsøpling vært langt fremme i diskusjonen det siste året og det er en utrolig viktig sak å ta tak i.

Fiskeribladets leder: Erfaringene fra Nordsjøen bør være lærdom for Lofoten

zoomBilde
Steinar Jonassen, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag

Nordland Fylkes Fiskarlag liker svært dårlig er at penger til realisering av senteret blir brukt som argument for å starte opp en konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Frp kommer med andre ord med avlatspenger til denne regionen og tror de skal kjøpe seg adgang til rike fiskefelt. Siv Jensen begrunner i nyhetene realisering av senteret med at et bedre oljevern nærmest er en garantist for at det ikke er miljøfiendtlig å starte oljevirksomhet i disse svært sårbare områdene. Det er ganske respektløst å mene at kystbefolkningen inkludert fiskerne skal tro på noe slikt.

Les også: Politiker satte hestehode på stake som protest mot olje i Lofoten

Det er faktisk sånn at selv verdens beste oljevernberedskap eller utstyr ikke kan gjøre noe med de store ulempene som seismikkaktivitet fører med seg for fiskeriene. Det kan heller ikke ordne opp i de arealkonfliktene som en vet kommer dersom det blir oljeaktivitet i disse områdene. Til sist så kan hverken beredskap eller utstyr forhindre at uhellsutslipp vil forekomme samtidig som vi vet at i dårlig vær så er det heller ikke mulig å samle opp olje fra sjøen.

Det er faktisk sånn at selv verdens beste oljevernberedskap eller utstyr ikke kan gjøre noe med de store ulempene som seismikkaktivitet fører med seg for fiskeriene.

Alt dette ser Siv Jensen og resten av Frp glatt bort fra i sine forsøk på å få satt i gang en konsekvensutredning som i praksis er en åpning av disse områdene som er så viktige for fiskerinæringen spesielt, og hele landsdelen generelt.

Nordland Fylkes Fiskarlags klare holdning er at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke må konsekvensutredes og heller ikke åpnes for oljevirksomhet. Hverken Norge eller Nord-Norge går til grunne dersom områdene ikke blir åpnet. Vi har i dag evig nok med oljevirksomheten i Nordsjøen, Norskehavet og den betydelige opptrappingen som er på gang i Barentshavet og som i flere tiår fremover fortsatt vil bringe store rikdommer til befolkningen.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00