Annonse
ØKT KVOTETAK: En økning av kvotetaket i kystflåten vil gi kystflåten bedre muligheter til økt lønnsomhet og effektivitet.<span>ILLUSTRASJONSFOTO: Jon Eirik Olsen</span>
ØKT KVOTETAK: En økning av kvotetaket i kystflåten vil gi kystflåten bedre muligheter til økt lønnsomhet og effektivitet.ILLUSTRASJONSFOTO: Jon Eirik Olsen

Bomskudd fra Kystfiskarlaget

Det ser ikke ut til at Kystfiskarlaget har telt stemmene som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har på Stortinget.

Leserinnlegg

Norges Kystfiskarlag sin nestleder Kjell Olav Halland hevder fiskeriministeren flytter på vedtatte politiske målsetninger uten ryggdekning hos hverken kystbefolkningen eller storting når det gjelder beslutningen om å øke kvotetaket for kystflåten. Kvotetaket behandles ikke i Stortinget. Det ser heller ikke ut til at Halland har telt stemmene som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har på Stortinget.

Å hevde at fiskeriministeren ikke har ryggdekning kan ikke karakteriseres som noe annet enn et fullstendig bomskudd

Regjeringen besluttet altså i juni at en vil tillate flere kvoter per fartøy for kystflåten over 11 meter gjennom å øke det såkalte kvotetaket. En endring vi mener vil gi kystflåten bedre muligheter til økt lønnsomhet og effektivitet, fordi fartøyeierne kan tilpasse sitt driftsgrunnlag bedre til det de selv finner mest hensiktsmessig. Det er også opp til den enkelte fartøyeier å benytte seg av muligheten, altså det er helt frivillig. Uansett vil alle få en strukturgevinst, også selv om man ikke skulle velge å strukturere selv, gjennom at 20 prosent av kvoten går tilbake til gruppen ved strukturering.

zoomBilde
Statssekretær Ronny Berg (Frp)

For det første: Eidesen-utvalget avga sin innstilling desember 2016. De uttalte da også at man måtte anta at lønnsomhetskravene vil kreve hevinger i kvotetakene. Videre sa utvalget at justeringer burde skje som i dag, etter nærmere vurdering og høring, med prosesser mellom departement og næringen.

For det andre: det er flertall på Stortinget for denne endringen. Hvis Halland hadde lest Fiskeribladet 29. mai ville han kunnet lese at Venstre støtter økte kvotetak for kystflåten.

Jeg registrer og respekterer at Norges Kystfiskarlag har et annet syn i denne saken, men å hevde at fiskeriministeren ikke har ryggdekning kan ikke karakteriseres som noe annet enn et fullstendig bomskudd.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00