Annonse

Regjeringen positiv til utlysning av nytt leteareal

Olje

21. juni 2017 12:12

Oppdatert: 21. juni 2017 12:15

zoomIll.foto: Jostein Lovaas
Ill.foto: Jostein Lovaas

I dag kunngjorde regjeringen utlysningen av 24. konsesjonsrunde, som er et viktig bidrag til den langsiktige verdiskapingen på norsk sokkel.

- Utlysningen av nytt areal vil bidra til at Norge kan opprettholde sin produksjon av olje og gass til verden. Nye funn gir enorme verdier for det norske samfunnet, sier Schjøtt-Pedersen, ifølge Norsk Olje & Gass nettsider.

Store ressurser i nord

Norsk olje og gass mener det er svært positivt at regjeringen på denne måten legger til rette for videre utforskning av den norske sokkelen. Oljedirektoratet sine analyser viser at betydelige deler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet.

- Det har i lang tid vært aktivitet i Barentshavet og vi har allerede to felt i produksjon. Olje- og gassindustrien har tidligere vist at det er fullt mulig å gjennomføre både leteaktivitet og produksjon i sameksistens med andre næringer, og der vi tar de nødvendige hensyn til miljø og liv i og på havet.

Ny aktivitet og tilgang til nytt areal er en forutsetning for langsiktig utvikling av Norges viktigste næring og vil gi ringvirkninger over hele landet og bidra til betydelige inntekter i lang tid fremover.

DEL SAKEN
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00