Peter Ørebech, jusprofessor ved Universitetet i Tromsø, går i rette med jurist Christian Wormstrand i Nærings- og fiskeridepartementet. FOTO: Arne Fenstad/Fiskeribladet 
Peter Ørebech, jusprofessor ved Universitetet i Tromsø, går i rette med jurist Christian Wormstrand i Nærings- og fiskeridepartementet. FOTO: Arne Fenstad/Fiskeribladet 

Vranglære om leveringspliktens juridiske begrensninger

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer stadig forfeilede syn på om politikerne står fritt til omfordele kvoter, hevder jusprofessor Peter Ørebech i dette innlegget som er en kommentar til Christian Wormstrand i departementet.

Leserinnlegg
Skrevet av21. mai 2017 12:00

Nærings- og fiskeridepartementet fremmer stadig forfeilede syn på om politikerne står fritt til omfordele kvoter av fiskeressursene som ifølge havressursloven «tilligger det norske folk i fellesskap». Resultatet i Volstadsaken (Rt 2013 s. 1345) brukes på denne måte ?av Christian Wormstrand i Fiskeribladet?:

«Der [i Volstadsaken] ble rederen erkjent en viss beskyttelse av kvotegrunnlaget utover det ene året som staten mener kvotene gjelder for, uten at det er nedfelt eksakt hvor lenge beskyttelsen gjelder . Dette er . uavhengig jus. Og god grunn til å forutse at man ved å inndra pliktkvoter til klar ugunst for rederiene vil måtte gå en ny runde i Høyesterett».

Utsagnet er tatt ut av løse lufta og er følgelig elendig juss. Flertallet ved dommer Tønder som formulerte spørsmålet i Volstadsaken slik «om tidsbegrensningen for fartøyer som allerede var tildelt strukturkvoter, er i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven paragraf 97 eller vernet om eiendom i artikkel 1 i tilleggsprotokoll 1 til Den europeiske menneskerettskonvensjon - EMK P1-1», kom til følgende domsresultat:

«Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet frifinnes» (avsnitt 275)

For det første: Rederen tapte saken! En kan derfor ikke hevde, som Wormstrand gjør -at Høyesterett i sin dom «erkjent[e] en viss beskyttelse av kvotegrunnlaget utover det året som staten mener kvotene gjelder for». En som taper saken på alle punkter får ikke anerkjennende «nikk» av domstolen og «klapp på skulderen» med en henvisning til at du har jo «en viss beskyttelse» og et «bedre lykke neste gang» slik departementets mann fremstiller det.

For det andre: Volstad-dommen gjelder omgjøring av regler om varigheten av struktureringsgevinst og angår ikke spørsmålet om departementets myndighet til å endre årlig kvotetildeling mellom fartøyer og grupper av fartøy; som altså er Wormstrands tema.

For det tredje: Høyesterett har i Volstadsaken ikke uttalt seg om en reder med kvoter det ene året skal være garantert å beholde kvoten for det neste året, slik Wormstrand gir uttrykk for. Det spørsmålet avgjorde Høyesterett i Peder Huse saken (Rt 1993 s. 578). Der ble det enstemmig vedtatt at reduksjon i torskekvoten til fabrikk- og saltfisktrålere fra ett år til et annet var fullt lovlig. Altså vet vi det. Det trengs ikke «en ny runde i Høyesterett» for å få frem at omfordeling av «pliktkvoter» som fremmer havressurslovas (2008) mål er lovlig.

For det fjerde: Wormstrand har «god grunn til å forutse at man ved å inndra pliktkvoter til klar ugunst for rederiene» vil staten risikere å måtte stille for domstolene nok en gang. Til det siste vil jeg slutte meg til departementets fhv. byråsjef Egil Kvammens ord om at «staten har mange penger». Underforstått staten har råd til å tape, så nye rettsaker behøver staten ikke å frykte.

Det er ikke godt å forstå at departements jurister som i rettsaken stod på at staten som følge av ny politisk ledelse kan omfordele kvoter iht. politiske målsettinger, senere - når seieren er vunnet - konsekvent fremstiller jussen feil slik at alle får inntrykk av at den tapende part har vunnet og Volstads forfeilede juss er gjeldende rett. Særlig ille er dette når en slik vranglære undergraver, som her, at ressursene som eies av «det norske folk i fellesskap» kan forvaltes til beste for folket.

( VILKÅR )

Kommentarer

Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler.
Om GDPR

Vennlig hilsen
Øystein Hage, redaktør.

- Finnmarksmodellen må bestå

Leserinnlegg
11. februar 2020 09:30

Fiskeriministeren: - En politikk for små og store

Leserinnlegg
11. februar 2020 08:59

Rekefiskere fortrenges fra rekefeltene

Leserinnlegg
10. februar 2020 18:00
FASTE SKRIBENTER
SKRIBENTER
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Org nr 911 650 924
Sentralbord
55 21 33 00
Vi benytter cookies X Lukk infoFiskeribladet AS bruker teknologi som informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere trender, administrere våre tjenester, spore brukeradferd og til å samle informasjon om hele vår brukerbase. Uregistrerte brukere kan skru av slik sporing i browser innstillingene på enheten de bruker ved å skru på «ingen sporing». Les hele vår cookie policy...