Annonse
Sandberg vil ha bort alle plikter. Arkivfoto: Per Ståle Bugjerde
Sandberg vil ha bort alle plikter. Arkivfoto: Per Ståle Bugjerde

Sandberg vil avvikle pliktsystemet

Annonse

Pliktene er et utdatert næringspolitisk virkemiddel. For å styrke konkurransekraften og omstillingsevnen til næringen, sier Per Sandberg. Han legger nå fram pliktmeldingen.

Redaksjon

17. mars 2017 11:37

Oppdatert: 17. mars 2017 12:04

Ministeren mener det nødvendig med rammevilkår som legger til rette for fleksibilitet og innovasjon, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Annonse

Avvikling av trålernes plikter

– Regjeringen foreslår derfor å avvikle pliktsystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen la i dag fram pliktmeldingen. Der foreslår regjeringen å avvikle pliktsystemet for torsketrålere mot en forholdsmessig omfordeling av ressurser.

– Avviklingen har verdi for næringen som blir fratatt sine plikter. Regjeringen mener derfor at en avvikling må skje mot en kompensasjon, sier fiskeriministeren.

Hovedtrekkene 

Dette er tiltakene regjeringen fremmer i meldingen:

  • Oppheve tilbudsplikten i sin helhet mot at det innbetales 100 millioner kroner fra næringen.
  • Fjerne bearbeidingsplikten.
  • Avvikle aktivitetsplikten og forskriftsfeste en avkortning på 20 prosent av relevante torskekvoter.
  • Anvende innbetalt pengebeløp til omstillingstiltak for kommuner.
  • Anvende frigjort kvantum til kystflåtens lukkede grupper under 15 meter i Nordland, Troms og Finnmark.

– Jeg mener regjeringens forslag er tiltak som i mye større grad vil komme kystsamfunnene til gode. Penger kan brukes til omstillingstiltak, og at kystfiskere får mer kvote vil gjøre at det kommer råstoff til flere steder, sier Sandberg.

DEL SAKEN
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00