Annonse

82 millioner til nye godsruter på sjø

Annonse

Redere som ønsker å etablere nye sjøbaserte godsruter kan nå søke om tilskudd fra Kystverket

Notis
Redaksjon

17. februar 2017 10:50

Stortinget har opprettet en tilskuddsordning for å bidra til at det etableres nye godsruter på sjøveien. I årets statsbudsjett er det vedtatt en midlertidig ordning i tre år. Stortinget har bevilget 82 millioner kroner til ordningen i 2017.

– Sjøtransportens styrke er å kunne frakte store mengder gods over lange strekninger mer klima- og miljøvennlig enn de andre transportformene. Samfunnets transportsikkerhet kan bedres ved å utnytte sjøtransportens fortrinn som en sikker transportform, sier Sven Martin Tønnessen, avdelingsdirektør for Kystverkets kystforvaltningsavdeling i en pressemelding. 

Tilskuddet skal primært bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter mellom en norsk havn og en annen havn i EØS-området. Under særskilte tilfeller vil det kunne gis tilskudd til oppgradering av eksisterende tilbud.

– Kystverket vil tildele støtten i opptil tre år til redere etablert innenfor EØS, med skip som er flagget i et EØS-land, under forutsetning om at den nye godsruten genererer samfunnsnytte, er avhengig av støtte for å etableres og kan vise til at den vil være levedyktig etter støtteperioden, sier Tønnessen i meldingen.

DEL SAKEN
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksenI tillegg får du: Ledige stillinger, rubrikkannonser og daglige vitser.
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00