Annonse
Tobis. Arkivfoto: Kjartan Mæstad/HI
Tobis. Arkivfoto: Kjartan Mæstad/HI

Sterk rekruttering av tobis gir oppgang i tobisrådet

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone på inntil 50.000 tonn i 2017.

Notis

16. februar 2017 08:06

Det er en oppgang på 10.000 fra 2016, da det endelige rådet var 40.000 tonn, skriver Havforskningsinstituttet (HI).

Rådet er i samsvar med forvaltningsmodellen for tobis, og gjelder norsk økonomisk sone.

Videre anbefales det at underområdene 1b, 1c, 2b, 2c, 3c, 3b og 4a åpnes for tobisfiske i perioden 15. april–23. juni. Resultatene fra det akustiske toktet i mai 2017 vil bli brukt som grunnlag i det endelige rådet på tobis som vil foreligge 15. mai 2017.

Selv om det er del usikkerhet knyttet til den nye skrapetokttidsserien (som startet i 2014), indikerer toktresultatene at 2016-årsklassen er sterk. Grunnet denne usikkerheten tillegges rekrutteringsmålingene ikke full vekt i det foreløpige rådet. Det endelige svaret på styrken av denne årsklassen vil foreligge i mai når det akustiske tobistoktet er ferdig, skriver HI videre.

Akustikktoktet i 2016 viser at 2015-årsklassen er meget svak i alle områder, og det er derfor positivt at 2016-årsklassen ser ut til å være sterk.

Det litt forsiktige uttaket i 2016 gjør at det står igjen en god gytebiomasse i de sørlige områdene av norsk sone, mens bestanden i de nordligere områdene, deriblant på Vikingbanken, er meget liten.

DEL SAKEN
Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00