Annonse
Fiberkabler i sjø er en utfordring i Finnmark.<br>
Illustrasjonsfoto: Terje Jensen
Fiberkabler i sjø er en utfordring i Finnmark.
Illustrasjonsfoto: Terje Jensen

-Fiberkablelforbindelsen i Finnmark er for dårlig

Øst-Finnmark regionråd krever bedre fiberforbindelser til kystkommuner i Øst-Finnmark.

Leserinnlegg
Bernt-Aksel Jensen

11. januar 2017 18:49

Svært mange brudd i fiberkabel i sjø, viser at den digitale infrastrukturen er ikke robust nok i mange kommuner i Finnmark.

Uønskede hendelser

Kommuner uten alternativ fiberforbindelse inn i kommunene har vist seg å være svært sårbare når det blir brudd i sjøkabel. Kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Båtsfjord kommune mistet internett og mobiltelefon, VHF maritim kommunikasjon og fasttelefon når det har vært brudd på fiberkabel i sjø. Det har dessverre vært en rekke slike uønskede hendelser denne vinteren og tidligere år.

Båt som benyttes for å skjøte fiberkabel er ikke stasjonert i nærområdet, så dermed tar det uakseptabel lang tid for å få utbedret feil når det blir slike brudd. I tillegg så kreves det forholdsvis fint vær med lite bølger på sjøen, for at det skal være mulig å skjøte en fiberkabel. Været i Finnmark og ved Finnmarkskysten kan være svært krevende om vinteren.

Frykter liv går tapt

ØFR mener at det ikke er akseptabelt at hele kommuner mister all kontakt med omverdenen og interne telefonforbindelser på grunn av slike hendelser. Vi frykter at det kan gå liv tapt både på sjø og på land som følge av at folk ikke får meldt fra om alvorlige hendelser. Dette er helt uakseptabelt sett i både et beredskaps og samfunnssikkerhets perspektiv. Hele samfunn stopper opp på grunn av dette med store samfunnsmessige omkostninger. Kommuner og politi må sette inn ekstra beredskap ved slike gjentatte hendelser.
Staten må ta ansvar for at det bygges alternative landbaserte fiberforbindelser til de kommunene som ikke har slikt. Dette for at samfunnene skal kunne fungere, selv om det er brudd på en fiberkabel.

Krever saken på dagsorden

På samme måte som om at nasjonen er i gang med et grønt skifte er også et «digitalt skifte» godt i gang over hele landet og i kommunene. For at det digitale skiftet skal bli vellykket så må man ha robust, sikker og en godt utbygget digital infrastruktur.
Avinor planlegger å fjernstyre flytårn på en rekke flyplasser blant annet i Mehamn hvor det er bare en sjøfiber som går inn til kommunen.
I fremtiden kan man risikere at når det blir brudd på fiberen så vil heller ikke flyplassen være operativ før kabelreparasjon er utført?
Vi ber om at regjeringen ved Samferdselsminister bidrar til at dette blir satt på dagsordenen.

Bernt-Aksel Jensen,
Daglig leder Øst-Finnmark Regionråd

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00