Der Eidesen-utvalget trår feil
Der Eidesen-utvalget trår feil
Fiskeriminister Per Sandberg vil ikke rekke å lage en melding til Stortinget før neste valg, noe som taler for at utredningen havner i en skuff. Foto: Nils Torsvik

Der Eidesen-utvalget trår feil

Eidesen-utvalget har levert en utredning som har mange gode forslag, men som trolig vil havne i en skuff fordi ingen vil ta den politiske belastningen.

Kommentar
Nils Torsvik
Telefon 55 21 33 21
Mobil 932 56 325

27. desember 2016 05:00

Utvalget foreslår at alle kvoter skal regnes etter faste faktorer, med en viss andel av fangstkvotene som fordeles til båter med kvoterettigheter. I dag har fiskebåtene i lukkede fiskerier ulike «stiger», «nøkler», «baistonn» og andre kriterier for fordeling. En forenkling av dette virvaret av ulike ordninger må derfor sies å være til det bedre.

Utvalget foreslår også å dele flåtegruppene inn i færre og mer enhetlige grupper. Ringnot bør slås sammen med pelagiske trålere, torsketrålere med seitrålere og kystflåten over 15 meter bør være én samlet gruppe, ikke to som i dag. Dette er også et forslag til det bedre.

Det samme kan sies om å videreføre en åpen gruppe innenfor kystfiske i torskesektoren og å se konsesjoner og deltakeradganger som ikke tidsbegrensede tillatelser, slik alle grunnkvotene i fiske i praksis er i dag.

Forslagene som er skissert her, er det trolig brei oppslutning om, i et langsiktig perspektiv. Det er når disse forslagene skal få umiddelbar virkning, at piggene kommer ut. Særlig når utvalget også foreslår å gjøre strukturkvotene snarest mulig om til ikke-tidsbegrensede kvoter. Da blir det fort en debatt om «evigvarende kvoter» for redere som har satset hardt på strukturkvoter, som de visste de bare fikk beholde en begrenset periode.

Et titalls rederstemmer vil neppe veie opp for et tusentalls protester

Det er her utvalget trår feil, og som gjør at ellers gode forslag vil havne i skuffen nok en gang. Få partier vil gå inn i neste års valgkamp med budskapet om at de vil gi «kvotespekulantene evigvarende kvoter». Dette er ingen vinnersak. Et titalls rederstemmer vil neppe veie opp for et tusentalls protester mot en slik «privatisering» av en av vår viktigste fellesressurser.

Utvalget burde sagt at nå bør det settes strek for ordningene, heller enn å foreslå en snarest mulig avvikling av strukturkvoteordningene. Dette med sikte på at, når strukturperioden er utløpt, skal et nytt kvoteregime tre i kraft. Datoen for når det nye regimet skal innføres kan gjerne settes mindre enn 20 år fra nå. Om 16 år har de fleste av de tidsbegrensede strukturkvotene løpt ut.

31.12.2032 er derfor en hensiktsmessig skjæringsdato. Med å sette en slik dato for en ny kvotefordeling, gir politikerne seg tid til å bestemme hvordan fordelingen skal skje; - Om det skal settes kvoter i en «kvotebank» som kan leies ut, slik et mindretall i Eidesen-utvalget foreslår, inkludert utvalgslederen sjøl. Eller om kvotene skal fordeles til flåtegruppen, slik flertallet i utvalget vil, og slik ordningen opprinnelig var tenkt.

I årene frem til 2032 bør politikerne sørge for å få på plass felles kvotefaktorer, og ellers justere flåtegruppene på best mulig måte. Det har tatt 40 år å komme frem til en omforent kvotefordeling, slik den er i dag. Å bruke 15 år på en justering til noe nytt vil skape den forutsigbarhet og stabilitet som alle parter begrunner sine forslag med, men stadig vil endre.

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00