Per Sandberg: - Skamløst av Senterpartiet
Per Sandberg: - Skamløst av Senterpartiet
Fiskeriministeren Per Sandberg.
Foto:NED ALLEY

Per Sandberg: - Skamløst av Senterpartiet

Finnmark er verken rasert eller ranet, det går faktisk ekstremt godt i Nord-Norge nå!

Kommentar
Fiskeriminister Per Sandberg

19. november 2016 09:00

Under overskriften "Rasering av Finnmark" går Senterpartiets Tommy Andersen gjennom et avisinnlegg i FiskeribladetFiksaren 7. november til frontalangrep på undertegnede, med en virkelighetsbeskrivelse som er svært langt unna virkeligheten både i Finnmark og resten av kysten.

Bakgrunnen er en rapport der en ekspertgruppe har sett på mulige alternativer til dagens pliktsystem for trålflåten. Ekspertgruppen anbefaler å oppheve pliktene, og det er bred enighet om at disse pliktene ikke fungerer. Ekspertgruppen foreslår å oppheve pliktene mot en proporsjonal avkortning av kvotene hos trålflåten, og tilby kvotene til kysten.

Vi går nå gjennom rapporten og mine anbefalinger vil legges frem for Stortinget før jul, men jeg vil minne om at det var Stortinget, inkludert Senterpartiet, som ba om denne utredningen.

Tommy Andersen liker ikke anbefalingene fra ekspertgruppen, det er en ærlig sak, men Andersen kommer med en rekke påstander som rett og slett ikke stemmer. Uansett hva man måtte mene om ekspertgruppens konklusjoner, vil det være fruktbart om den videre diskusjonen bygger på fakta.

Senterpartiet mener at Finnmark står ribbet tilbake, dette rimer ikke med Råfisklagets tall. Aldri før har det vært landet fisk for større verdier enn det gjøres nå. Rekorden fra i fjor er allerede passert. Råfisklaget forklarer de gode tidene med to ting; for det første får fiskerne gode priser og for det andre landes det faktisk mer fisk i nord enn før.

Forskerne ved Nofima har ettergått påstanden om at fisken går sørover. Deres konklusjon er klar: Den nord-norske andelen av torskefangsten har vært stabil på rundt 60 prosent siden 70-tallet. Og den nord-norske andelen av landingene har faktisk økt de siste 15 år. Det er bare å se på statistikken som viser at det ble landet 232.000 tonn i 2013, 234.000 tonn i 2014 og 244.000 tonn i 2015 i Finnmark. Dermed blir påstandene fra Senterpartiet og Tommy Andersen om at Finnmark blir ranet helt meningsløse.

Og når det gjelder fordelingen av fisk mellom kyst og trål så har denne ligget fast siden 90-tallet. Det er altså ikke slik at trålerne fisker en større andel av fisken enn tidligere.

Nå øker antall fiskere i Finnmark, jeg tror at de ser at regjeringen jobber for å sikre lønnsomhet i sjømatindustrien. Fordi lønnsomme arbeidsplasser er trygge arbeidsplasser som gir mer bosetting i trygge lokalsamfunn.

Det ropes mye "ulv, ulv" i fiskeripolitikken. Er det noen som husker hylekoret rundt den berømmelige instruksen på nyåret? Den var visstnok spikeren i kista for den lille kystflåten. Det ble ropt høyt om ran av kysten. Igjen. Og hva skjedde? Så langt er økningen i større fartøyer svært begrenset. Antallet ville trolig vært omtrent det samme også uten instruksen.

Men målet med instruksen er oppnådd: Vi har fått likebehandling av fiskerne, uavhengig av hvilket fiskerikontor som behandler saken, og vi har satt en stopp for flytting i den minste flåten.

Jeg synes også jeg hører rop om ulv når Andersen sier at han frykter for kollaps i fiskebestandene. Hvor tar han det fra? De årlige kvotene settes på bakgrunn av vitenskapelige råd og er solid forankret i det beste vi har av forskning. Uten å skryte så er Norge faktisk blant verdens beste på ressursforvaltning. Torskestammen i Barentshavet er i historisk god stand.

Om Andersen er bekymret for kollaps i fiskebestandene så må han forklare for meg hvorfor Senterpartiet ønsker at alle som vil skal kunne fiske. Fritt og uhemmet. Mener virkelig Senterpartiet at det er en god forvaltning av våre felles ressurser å frislippe fisket for båter under 11 meter? Hvordan tenker de at dette skal gjennomføres i praksis? Skal vi slutte å lytte til forskerne og deres kvoteråd? Det høres hvertfall ikke særlig lurt ut når Senterpartiet heller ikke vil ha ressursregistrering.

Den tilbakemeldingen jeg hører oftest når jeg er ute, er behovet for forutsigbare rammer. Det gjelder så vel fisker som industri. Min fiskeripolitikk går ut på å legge til rette for at næringen kan vokse og utvikle seg, ved å ha forutsigbarhet og gode rammebetingelser. Derfor har jeg nylig besluttet å videreføre omregningsfaktoren, fordi en "vinterfaktor" ville rammet kystflåten urettferdig. Beslutning tok jeg etter å ha lyttet til kystfiskerne.

Og la meg gjenta, enda en gang, at nasjonalitetskravet står fast. Denne regjeringen har ikke på noe tidspunkt tatt til orde for endringer på dette punktet. Det er en myte, ene og alene skapt av slike som Tommy Andersen. Det er bred enighet om at fiskeressursene først og fremst skal komme kystbefolkningen til gode. Men å forskjellsbehandle norske fiskere fra kystkommuner og innlandskommuner, slik Senterpartiet ønsker, det er jeg uenig i. At noen norske fiskere skal defineres på samme måte som fiskere fra Litauen, i utenlandskvoten, fordi de kommer fra Kautokeino eller Gjøvik er rett å slett regionalt næringsforbud.

Fisken tilhører fellesskapet, men vi må ha fiskere til å fangste den. Og de er private næringsdrivende, enten de fisker med juksa eller trål. Jeg er overbevist om at den beste måten å forvalte våre felles fiskeressurser er å sørge for at vi har dyktige fiskere som kan ha fiske som et godt levebrød.

Vår jobb som politikere er ikke å gjøre hverdagen vanskeligere for folk. Og da er jeg tilbake til disse pliktene som har vært en utfordring i mange år. Det er bred enighet, både blant politikere og næringen selv, om at trålernes plikter ikke lenger fungerer. Rapporten fra ekspertgruppa konkluderer også med at det er tidligere regjeringer som er årsaken til at vi står i den situasjonen vi har i dag. Rapporten sier faktisk rett ut at tidligere politikere har vært unnfalne og dermed bidratt til å uthule ordningen.

Her er det flere som har ansvar. Senterpartiet har sittet med regjeringsmakt ikke mindre enn 12 år siden 1997, så de er absolutt blant de som har hatt innvirkning på utviklingen. Jeg registrerer også at SV har sagt at de er skamfulle over sine 8 år i regjering, når de styrte sammen med Ap og Sp. Det hjelper dessverre lite for dagens fiskerinæring at politikere skammer seg i ettertid.

Jeg vil ikke være en del av denne historien med unnfallenhet. Når vi alle er enige om at noe ikke fungerer, da må jo noen ta ansvar for at dette blir erstattet av noe bedre. Mitt klare mål som fiskeriminister er å ta ansvar for å finne bedre løsninger.

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00