- Per, du feier problemet under teppet
Annonse
- Per, du feier problemet under teppet
Kurt Oddekalv. Foto: Ole Erik Klokeide.

- Per, du feier problemet under teppet

- Per, du feier fiskeskiten og forurensingen under tåketeppet, fortsatt lydig overfor en pengegrisk næring.

Kommentar
Kurt Oddekalv, leder Norges Miljøvernforbund

15. november 2016 05:00

Jeg observerer mye klipping og liming fra ditt første debattinnlegg, "Synsing om fisk". 

Ingenting vil glede meg mer enn hvis du som ansvarlig fiskeriminister kunne komme opp med noe konstruktivt som kunne ha positiv betydning for oppdrett og fiskeri i Norge.

Miljøvernforbundet og folket krever svar på:

  • Hvordan kan politiet og Økokrim styrkes for å kunne ta tak i miljøkriminalitet, som forurensing fra oppdrett?
  • Hvorfor har oppdrett "carte blanche" på å slippe urenset kloakk/gjødsel ut i naturen, sammelignet med landbruket?
  • Per, hvordan kan du fra den ene uken til den andre endre synspunkt fra at det er vanskelig å foreta gode nok miljøprøver under anleggene, til at det generelt er en god miljøtilstand og at det er sikret fordi bransjen bruker "uavhengig fagpersonell" som leies inn til å foreta undersøkelsene?

Farlig gassutvikling

Tall fra Fiskeridirektoratet viser miljøtilstanden på oppdrettsanleggene langs kysten. Nesten 70-80% har beste miljøtilstand, bare 6% er ikke godkjent. Vi dykket under 40 oppdrettsanlegg, og 17 av dem, nesten halvparten var brutalt forurenset av store mengder slam. Tre av anleggene som hadde fått beste miljøtilstand hadde gassutvikling på bunnen, som også er farlig for fisk. Vi fant ingen steinbunn eller annen bunn under de metertykke slamlagene. Vi kan også nevne at vi har tatt egne slamprøver under oppdrettsanleggene.

Miljøvernforbundet har også anmeldt fem av konsulentselskapene som har gjort miljøundersøkelsene, vi mener at de er med på å fordreie bildet av miljøtilstanden på norsk lakseoppdrett. Igjen, ingen forklaring fra deg, Per, om hvorfor det ikke bevilges midler til Økokrim for å etterforske miljøkrimninalitet i norsk fiskeoppdrett. Er det for mange eiere og aksjonærer innenfor fiskeoppdrett i din krets?

Per, du må ikke vri deg unna våre viktige punkter i debatten, som at lusekjemikalier i en cocktailblanding, og ofte overdosert, blir ekstremt giftig, og vil drepe hummer og reker og andre skalldyr. Vi påpekte i fjor høst at hummer på Rong i Øygarden var blitt drept av lusekjemikalier etter avlusing fra Erko Seafood sitt anlegg, ca. 950 m unna hummerteinene. Sjøvann forgiftet med lusemidler som kom inn det trange sundet hadde drept alle hummerne i teinene på to ulike steder på Rong.

Alarmerer om gift

Miljøvernfobundet mener at det må bli et forbud mot alle lusekjemikalier.

Miljøvernforbundet avtalte med oppdrettbransjen og fiskerimyndighetene allerede i 1999, at bruken av de to lusemidlene Teflubenzuron og Diflubenzuron skulle begrenses, og at det var farlig for skalldyr og villfisk rundt oppdrettsanleggene.

Miljøvernforbundet ser at det fortsatt ikke er utført en uavhengig miljøkonsekvensutredning på effekten av lusemidler, derfor er vi nødt til å alarmere på nytt om denne forgiftningen av miljøet.

Et større volum med oppdrettsfisk vil også eksponere kysten enda mer, og drepe i større skala enn i dag om regjeringen legger til rette for en femdobling av oppdrettsproduksjonen.

De åpne oppdrettsanleggene skader villfisk som beiter spillfór under oppdrettsanleggene, de får skader på innvollene. Villfisken mister egenskapen dødsstivhet/rigo mortis, den råtner i hendene våre når den blir trukket ombord og avlivet.

Åpne oppdrettsanlegg ødelegger for det profesjonelle fisket etter villfisk som torsk, sei og hyse, og for det lokale fritidsfisket.

Denne raseringen av villfiskbestandene skjer langs hele norskekysten, og du kan bruke din innflytelse på å stoppe dette, kjære fiskeriminister.

Taretråling ødelegger

Per, du nevner i ditt første debattinnlegg at koraller er vernet i Norge, hvorfor er det da taretrålere som for lov til å ødelegge korallenes vekstområde? Fiskeriministeren gjør narr av at vi har filmet ved taretrålingsfeltene på "feil dybde", dvs. 21-37 m. Vi har i sommer påvist at taretrålingsutstyr som tre tonns grabb har blitt dratt over sjøbunn med bl.a koraller. Sporing av seilingsrute for taretråleren Buskjalg, passerte 15.05.2016, ca. en måned før vi filmet med ROV, viser tydelige "plogrender" fra redskap som er dratt langs sjøbunnen. Vår posisjon for ROV-opptaket korresponderer nøyaktig med en AIS slepestrek fra taretråleren.

Det er rett at det er drevet taretråling på ca. 20 meters dybde øst og vest av vår posjon for filming, hva vi har bevist med vårt videoopptak er at taretrålingsutstyr har ødelagt sjøbunn med verneverdige koraller.

Vi mener at regelverket for tarehøsting må endres, og at det kreves mer skånsomme høstingsmetoder som sikrer raskere gjenvekst og ivaretakelse av den rike faunaen i tareskogen. En “plog” som trekkes langs bunnen knuser alt liv og trekker opp røttene til tareplantene, og legger igjen en "ørken under vann". Dette er en ytterst primitiv høstingsmetode som bare gir en ting: profitt til FMC og andre gribber i tareskogen.

Videre må myndighetene ikke la alle råvarer og kompetanse flagges ut til utlandet, men heller bygge en bærekraftig og miljøvennlig industri fra tarefangsten.

Håper din regjering kan fange opp dette som et nytt næringspotensiale, og muligheter for å bygge nyearbeidsplasser i Norge. Ta tak i dette, og vis om du er en dugende fiskeriminister vi kan være stolte av!

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00