Oddekalv og sannheten
Annonse
Oddekalv og sannheten
Kurt Oddekalv. Foto: Ole Erik Klokeide

Oddekalv og sannheten

Miljøkrigeren Kurt Oddekalv sitt engasjement for miljøet er ukuelig. Hadde han i tillegg basert seg på fakta om fiskeoppdrett og forurensning ville debatten blitt enda bedre, og mer troverdig.

Kommentar
Fiskeriminister Per Sandberg

5. november 2016 08:50

I et innlegg hevder han også at jeg antakelig lyver om fisk. En forbeholden Kurt er ikke hverdagskost.

LES INNLEGGET HER: «Fiskeskit er ingen myte»

Miljøvernforbundet har vært på tokt med MS Miljødronningen og undersøkt hvordan det står til under oppdrettsanleggene. Han hevder, og har lenge hevdet anleggene fyller fjordene med fiskeskit, og at nærmest alt legges øde.

Risikovurdering

Fakta er at hvert år gjøres det en risikovurdering av norsk oppdrettsnæring. Her går forskere gjennom alle åpne vitenskapelige kilder. Fakta er også at alle oppdrettsanlegg har utslippstillatelse fra miljømyndighetene.

Alle oppdrettere har plikt til å overvåke hvordan utslipp fra anleggene påvirker området under og rundt anlegget, og at de holder seg innenfor utslippstillatelsen. De må leie inn uavhengig fagpersonell til å gjennomføre miljøundersøkelser.

Undersøkelsene viser at miljøtilstanden på sjøbunnen under og i nærheten av anleggene i all hovedsak er god. Vi har et godt system i Norge for å følge med og iverksette nødvendige tiltak.

Ingen overgjødsling

Mens utslippene av fiskeskit per tonn fisk produsert har holdt seg relativt stabilt siden oppstarten av norsk lakseproduksjon, har endret fôrsammensetning etter 2008 ført til en kraftig økning i utslippene av løste næringssalter, særlig nitrogen.

Til tross for denne økningen, viser beregninger at de fleste områdene langs kysten ikke risikerer overgjødsling med dagens produksjon. Unntaket er områder med høy produksjon av fisk og mindre god vannutskiftning.

zoomPer Sandberg. Foto: Jørn Mikael Hagen
Per Sandberg. Foto: Jørn Mikael Hagen

Undersøkelsene viser at miljøtilstanden på sjøbunnen under og i nærheten av anleggene i all hovedsak er god.
Per Sandberg

Også nyere miljødata fra norskekysten støtter opp under denne vurderingen. Risikoen er størst i innerst fjordene og lavest på åpen kyst. Så lenge det er grunn til å tro framtidig vekst vil komme fra en kombinasjon av økt produksjon i landbaserte anlegg, anlegg som ligger langt til havs, lukkede anlegg og anlegg som likner på de som ligger i kystsonen som i dag, så er risikoen for overgjødsling ikke overhengende selv med økt produksjon. Men vi skal følge med!

Korrupsjon på høyt nivå

I sine undersøkelser benytter Miljøvernforbundet kamera på sin undervannsfarkost (ROV). Det kan være vanskelig å bedømme miljøtilstanden under et oppdrettsanlegg basert på en video. For å måle miljøtilstanden må man også ta prøver av havbunnen og se på bunnfaunaen.

Kurt hevder også at Fiskeridirektoratet framstår fullstendig uten troverdighet i håndteringen av forurensning fra fiskeoppdrett. Han kaller det korrupsjon på høyt nivå. Etter mitt syn en rimelig grov påstand, i alle fall når en lar være å dokumentere den. Og skal Kurt være konsistent, må beskyldningene også rettes mot miljømyndigheten, det vil si alle fylkesmennene langs kysten, mot selskapene som gjennomfører prøvetaking og analyserer prøvene, og mot forskerne som på bakgrunn av sin vitenskapelige kompetanse mener det de gjør når de skriver risikoanalysen.

Kurt skremmer ordførere

Utenfor Leka i Nord-Trøndelag har Kurt skremt livet av ordførere og flere til. Han påstår at hans filming er dokumentasjon på rasering av havbunnen som følge av taretråling. Problemet er at det ikke har forekommet tråling på stedet der han har filmet på mellom 27 til 36 meter dyp. Dypere enn 20 meter er det ikke lov å høste tare. På dette dypet blir tarevegetasjonen mer glissen. Der er færre og kortere planter, og tare trenger lys for å vokse.

Kurt og sannheten er ikke alltid koordinert. Det er lett å lure folk, men å overbevise folk om at man er lurt er ikke lett.

Kommentarer

Har du en mening om denne saken? Delta gjerne i debatten her i Fiskeribladet. Vi setter pris på sterke meninger, og i våre kommentarfelt skal det være høyt under taket. Vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis også respekt for andre debattanter. Vær saklig og husk at mange kan se hva du skriver. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå.
Vennlig hilsen Øystein Hage, redaktør.

Annonse
 
Få nyheter rett inn i innboksen
Fiskeribladet
Sandbrogaten 5 - 7
5003 Bergen
Sentralbord
55 21 33 00